Paziņojuma datums Identifikācijas

numurs

Līguma priekšmets

(tehniskā specifikācija)

Iesniegšanas termiņš