Maijs

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

Maijs   Grāmatu pēcpusdienas sadarbībā ar izglītojamo vecākiem.

Lasīšanas ligzda.

Visas grupas

 

 

27PII Pedagogi
03.05.24.

 

  Balto galdautu svētki Visas grupas

(izņemot 1.,4.grupas)

27PII

 

Pedagogi

 

04.05.24.   Ziedu festivāls Pakrojas muižā .

Kolektīvā atpūta

Iestādes darbinieki 27PII N.Isate
No 6.05.24.   Bērnu zīmējumu izstāde

“Ziedi māmiņu dienai”

27PII Pedagogi
07.05.24., 21.05.24. 9.00-9.40 Interešu izglītības pulciņš

“Slidošanas un hokeja ar ripu pamati”

8.,11.grupas

 

Daugavpils ledus halle Grupu pedagogi
08.05.24. 10.30

 

11.20

Mātes diena 5.grupa

 

8.grupa

08.05.24. 13.00 Sapulce pedagogiem

Dānijas pedagogu vizītes programma

Pedagogi 27PII

(zālē)

N.Isate, J.Sivačova,

T.Maļinovska

08.05.24. 16.30 Vecāku skola. Psihologa L.Vasiļjevas atbalsts.

“ 5-7 gadus vecu bērnu gatavība skolai”

7.,8.,10.,11.grupu vecāki 27PII

(zālē)

N.Isate
09.05.24.

 

10.05.24.

  Fotografēšanās fotokompānija

“Foto Angels”

 

1.,3.,9.,7.,10.,grupas

 

4.,2.,6.,5.,8.,11.grupas

27PII

(sporta zāle,

grupas, ārā)

Pedagogi
10.05.24. 9.00

9.50

10.40

Mātes diena 9.grupa

7.grupa

10.grupa

13.05.24.   Dānijas pedagogu vizīte

Mācību procesa organizēšana

Daugavpils 27PII

1.,4.,3.,5.,7.,11.grupas 27PII

 

Pedagogi

N.Isate, J.Sivačova

13.05.24.   Mātes diena 11.grupas vecāki 27PII

(zālē)

Pedagogi
14.05.24.   Dānijas pedagogu vizīte

Mācību procesa organizēšana

Daugavpils 27PII (Poligona 50)

1.,2.,3. 27PII

 

Pedagogi, T.Maļinovska,

Mūz.skolotāja,

logopēde

15.05.24.   Dānijas pedagogu vizīte

Nodarbība Daugavpils Inovāciju centrā.

“Magnēti”

11.grupa Daugavpils

Inovāciju centrs

Pedagogi
15.05.24. 16.30 Iestādes padome Iestādes padomes locekļi 27PII

(zālē)

N.Isate
16.05.24. 15.15 Dānijas pedagogu vizīte

Mācību procesa organizēšana

Daugavpils 27PII

-Piena svētki mazuļiem (2.gr.)

-Mācību ekskursija uz Aizpilsētas parku un Gubiščes ezeru (8.gr.)

2.,6.,9.,10.,8.grupas

grupas

27PII

zālē

Pedagogi,

N.Isate, J.Sivačova

    Atklātās nodarbības

 

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII

 

7.,11.grupu pedagogi
No 20.05.

24.05.

  Karjeras nedēļa 8.,11.grupas 27PII pedagogi
No 23.05.-30.05.   Ģimenes svētki

“Sporto visa ģimene”

5.,9.,7.,10.grupas 27PII

(bŗīvdabā)

Pedagogi
29.05. 11.00 Izlaidums

 

2.,3.grupa 27PII

(Poligona 50)

Pedagogi, mūz.skolotāja

T.Maļinovska

29.05.24.   Pedsēde

Mācību gada rezultāti. Iestādes darba organizācija vasaras periodā

Pedagogi 27PII

zālē

N.Isate, J.Sivačova,

pedagogi

31.05.24. 11.00

 

15.00

Izlaidums 8.grupa

 

11.grupa

27PII

(zālē)

Pedagogi, mūz.skolotājas,

N.Isate

Maijs   Erasmus+ projekta  “ORE” labas prakses piemēru aprobēšana 8.,11.,5.,9.grupas 27PII

(brīvdabas teritorijā)

B.Strode, S.Trimalniece, D.Nikonova, T.Maļinovska

 

Aprīlis

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

Aprīlis   Grāmatu pēcpusdienas sadarbībā ar izglītojamo vecākiem.

Lasīšanas ligzda.

Visas grupas

 

 

27PII Pedagogi
3.04.2024.

 

 

9.15.

10.15

Lieldienas  

8.,11.grupas

7.,10.grupas

27PII

(zālē)

Pedagogi, mūzikas skolotājas

 

3.04. -04.04.   “Berga fotokompānija”

fotografēšanās

Visas grupas 27PII Pedagogi
No 8.04.-12.04.   Stila nedēļa

8.04.- Džinsu stila diena

9.04.- Somu diena

10.04.-Čību un pidžamu diena

11.04.-Cepuru un briļļu diena

12.04.-Stilīgu frizūru diena

7.,8.,10.,11.grupas             27PII Pedagogi
9.04.24., 23.04.24. 9.00-9.40 Interešu izglītības pulciņš

“Slidošanas un hokeja ar ripu pamati”

8.,11.grupas

 

Daugavpils ledus halle Grupu pedagogi
10.04. 13.00 Konsultācija pedagogiem

Zviedrijas pedagogu pieredze.

Erasmus+projekts

“Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide āra izglītībā”

Pedagogi 27PII

(zālē)

D.Nikonova, S.Trimalniece
11.04.

12.04.

10.00 Bibliotekārā stunda.

“Runča Punča superdzīve bibliotēkā!”

10.grupa

7.grupa

Jaunbūves bibliotēka Pedagogi
15.04.   Āra mācību objektu atjaunošana Pedagogi 27PII

(brīvdabas teritorija)

Pedagogi
No

22.04.-26.04.

  Atvērto durvju dienas

“Ceļā uz vienotu skolu”

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupu

vecāki

27PII Pedagogi
17.04.2024   Konsultācija

“Latviskā vide iestādē”

Pedagogi 27PII B.Strode, S.Harūne, I.Zeiliša,

S.Trimalniece

Aprīlis   Kursi pedagogiem

 “Rakstītprasmju attīstīšana 5-7 gadīgiem bērniem”

DU lektore S.Zariņa.

Pedagogi N.Isate
18.04.2024 15.15 RIKKO LELLES.

Muzikāla leļļu izrāde

“Mākonīša labie darbi”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.

grupas

27PII

zālē

Pedagogi
    Atklātā nodarbība

“Ķermenis un tā veselības noslēpumi”

5.,7.,8.,9.,11.grupas 27PII

zālē

I.Zeiliša

J.Gerasina

  Atklātā nodarbība

“Kā lai izaudzē” temata ietvaros

6.,5.,7.,10.grupas 27PII I.Kozela,

D.Nikonova

24.04.2024

25.04.2024

10.00 Ekskursija uz Gubiščes ezeru un parku

 

7.,10.grupas Gubiščes ezers Pedagogi
26.04.2024 10.00 Olimpiskā diena

“Izaugt#sportiņā!”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.

grupas

27PII Pedagogi
26.04.2024 11.00 Lielā talka. Visas grupas 27PII

(brīvdabas teritorija)

Pedagogi
No 29.04   Erasmus+ projekta  “ORE” labas prakses piemēru aprobēšana 8.,11.,5.,9.grupas 27PII

(brīvdabas teritorijā)

B.Strode, S.Trimalniece, D.Nikonova, T.Maļinovska

Marts

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

Marts

 

  Grāmatu pēcpusdienas sadarbībā ar izglītojamo vecākiem.

Lasīšanas ligzda.

Visas grupas

 

 

27PII Pedagogi
Līdz 11.03.2024   VENDEN zīmējumu konkurss

“Ūdens mūsu pasaulē

2-7 gadīgie izglītojamie 27PII Pedagogi
Līdz 28.03.2024   Lasītāju online konkursā “AUSIS, ĶEPAS un ASTES…”, kas veltīts ģeogrāfa, ceļotāja un pētnieka Nikolaja Prževaļska 185. gadadienai. 6-7 gadīgie izglītojamie 27PII Pedagogi
4.03.2024-

6.03.2024

  STEAM mākslā

“Izjūti krāsas 4.daļa”

5.,9.grupas 27PII Pedagogi
6.03.2024 13.00 Konsultācija pedagogiem

Rīcības programma “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 2024.-2028.g.”

Pedagogi 27PII

(zālē)

N.Isate
12.03.24., 26.03.24. 9.00-9.40 Interešu izglītības pulciņš “Slidošanas un hokeja ar ripu pamati” 8.,11.grupas

 

Daugavpils ledus halle Grupu pedagogi
12.03.2024 plkst.10.00 Pieredzes apmaiņas forums

“VIENOTI IZGLĪTĪBĀ. IR IDEJA!”

Pedagogi DU B.Strode,

J.Šakele

15.03.2024 9.00

 

 

10.00

Sadarbība ar Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu – liceju, organizējot  pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumus mācību stratēģiju apspriešanai, pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanai.

Rotaļnodarbību vērošana un analīze. STEAM pieeja pirmsskolā

8.grupa

 

 

11.grupa

27PII

(Bauskas 104a)

B.Strode,

O.Masāne

18.03.2024. Plkst.9.00 Fotografēšanas

 A.Kivrins

2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10,11.grupas 27PII

(Bauskas 104a)

Pedagogi
No 18.03.2024.   Mazuļu radošo darbu izstāde

“Saulainas Lieldienas”

1.,2.,3.,4.grupas 27PII Pedagogi
No

18.03.2024

  Bērnu un vecāku radošo darbu

izstāde

“Lieldienzaķu jampadracis”

Visas grupas 27PII Pedagogi
19.03.2024   Pasaules miega diena.

Veselību veicinošie pasākumi

 

7.,10.grupas 27PII      Pedagogi
22.03.2024   Pieredzes apmaiņas seminārs

 “Ceļā uz vienotu skolu”

5-7 gadīgi izglītojamo pedagogi, mūzikas skolotāja Daugavpils tehnoloģiju vidusskola-licejs J.Sivačova, T.Maļinovska
25.03.2024   Pasaules ūdens diena.

(Pētījumi un eksperimenti)

Visas grupas 27PII

(brīvdabas teritorija)

    Pedagogi
Marts   Teātra dienas 1.,2.,3.,4.,5.,7.,10.grupas 27PII

(brīvdabas teritorijā)

Pedagogi
Marts Meistarklase:

“Lieldienu dekors”

Pedagogi 27PII I.Kozela,

D.Nikonova

27.03.2024. plkst.13.00 Pedsēde

“Rotaļnodarbību efektivitāte.  STEAM pieeja mācbu procesā”

Visi pedagogi 27PII

(zālē)

ZOOM

N.Isate

J.Sivačova,

T.Maļinovska,

pedagogi

Marts   “Pavasaris uz palodzes”

Ilgtspējīga attīstība un veselīga dzīves veida popularizēšana

Visas grupas 27PII

 

Grupu

pedagogi

Marts   Veselības diena Ledus Hallē Iestādes izglītojamie, vecāki, darbinieki Daugavpils Ledus Halle Jeļena Gerasina

 

Februāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

2.02.2024.   Sveču diena

Latviešu tautas tradīcijas aktualizēšana, sveču meistardarbnīca, sveču izstāde, daudzveidīgas aktivitātes

7.,8.,10.,11.grupas

Pārejās grupas pēc vēlēšanās

27PII Pedagogi
    Gatavošanās pieredzes apmaiņas forumam “VIENOTI IZGLĪTĪBĀ. IR IDEJA!”  12.03.2024 Pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

7.02.2024.

 

13.00 Konsultācija pedagogiem

“Digitālo rīku izmantošana

mācību procesā” 2.daļa

Pedagogi 27PII

(zālē)

 

J.Sivačova

8.02.2024

 

 

9.02.2024

10.00

 

 

10.00

Bibliotekārā stunda, veltīta

Margaritas Stārastes 110gadu jubilejai

“Pa apsnigušo taciņu pēc Margaritas Stārastes pasakām”

 

8.grupa

 

 

11.grupa

Jaunbūves

bibliotēka

Pedagogi
    Lasīšanas pēcpusdienas sadarbībā ar izglītojamo vecākiem.

Lasīšanas ligzda.

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
No 12.02.2024   Bērnu radošo darbu izstāde

“Dāvana draugam”

Visas grupas 27PII Pedagogi
13.02.24., 27.02.24. 9.00-9.40 Interešu izglītības pulciņš “Slidošanas un hokeja ar ripu pamati” 8.,11.grupas

 

Daugavpils ledus halle Grupu pedagogi
14.02.24   “Draugu ballīte”

Emocionālās labbūtības pasākumus emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšanai

7.,8.,10.,11.grupas

Pārejās grupas pēc vēlēšanās sadarbībā ar mūzikas skolotajām

27PII

(zālē)

Mūzikas skolotāji,

pedagogi

14.02.2024 plkst.13.00 Konsultācija pedagogiem

“STEAM  pieeja mācību procesā”

 

 

Pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

T.Maļinovska

21.02.2024   Meteņi

Gadskārtu svētku svinēšana,

Latviešu tautas tradīciju popularizēšana,

Meteņu maskošanās.

7.,8.,10.,11.grupas 27PII

(brīvdabas teritorij)

 

Mūzikas skolotājas,

grupu pedagogi

    Ziemas eksperimenti brīvdabā

Brīvdabas pedagoģijas aktualizēšana ziemas periodā

Visas grupas 27PII

(brīvdabas teritorijā)

Pedagogi
Atklāta rotaļnodarbība temata

“Ceļojums uz emociju pasauli” ietvaros

6.grupa

2.,3.,5.,9.grupu pedagogi 27PII T.Saveļjeva,

T.Počokina

    Atklāta rotaļnodarbība temata

“Draudzēsimies” ietvaros

3.grupa

1.,2.,3.,4.,6.grupu pedagogi 27PII I.Rosolaja,

I.Bratuseva

 

28.02.2024. plkst.13.00 Konsultācija pedagogiem

“Digitālo rīku izmantošana

mācību procesā” 3.daļa

Visi pedagogi 27PII

(zālē)

J.Sivačova,

T.Maļinovska,

pedagogi

    “Pavasaris uz palodzes”

Ilgtspējīga attīstība un veselīga dzīves veida popularizēšana

Visas grupas 27PII

 

Grupu

pedagogi

 

 

 

Janvāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

3.01.2024.

 

12.30 Konsultācija pedagogiem:

– Rotaļnodrbību efektivitāte

– PDKN

 

Pedagogi 27PII

(zālē)

N.Isate

J.Sivačova

4.01.2024 9.15

10.15

Sadarbība ar Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu – liceju, organizējot  pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumus mācību stratēģiju apspriešanai, pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanai.

Rotaļnodarbību vērošana un analīze (8.,11.grupas)

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu – liceja sākumskolas skolotāji 27PII B.Strode,

S.Trimalniece

 

    Erasmus+ projekts ORE. Ziemas aktivitātes brīvdabā Visas grupas 27PII

(ārā)

Grupu pedagogi
8.01.2024 13.00 Konsultācija pedagogiem

“Senlatviešu Ziemassvētku tradīcijas”

Pedagogi 27PII

(zālē)

S.Harūne
10.01.2024 13.00 Konsultācija pedagogiem

Digitālo rīku izmantošana

mācību procesā

Pedagogi 27PII

(zālē)

J.Sivačova
11.01.2024   Vecāku skola

“Runas attīstīšana agrīna vecuma bērniem”

1.,2.,3.,4.grupas 27PII

ZOOM platformā

J.Ņikitina
    Lasīšanas pēcpusdienas sadarbībā ar izglītojamo vecākiem.

Lasīšanas ligzda.

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
    Paštaisītas putnu barotavas no otrreizējiem materiāliem Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorij

Grupu pedagogi
16.01.24., 30.01.24. 9.00-9.40 Interešu izglītības pulciņš “Slidošanas un hokeja ar ripu pamati” 8.,11.grupas

 

Daugavpils ledus halle Grupu pedagogi
17.01.24. plkst.13.00 Pedsēde. Pāreja uz vienotu skolu.

 

Pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

T.Maļinovska

19.01.2024 no 9.00 Veselības diena

“Smaidu rīts”

( Runājošās sienas, videomateriāli par zobu higiēnu, darba lapas, bērnu radošie darbi, spēles “Zobiņa draugi” u.c.)

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII

 

I.Kozela

J.Dimitrijeva

    Sniega dienas

(Ziemas sporta aktivitātes ārā, sniega un ledus māksla, ziemas eksperimenti…)

Visas grupas 27PII Pedagogi
Atklāta rotaļnodarbība temata

“Lauku setā” ietvaros

6.,7.,8.,9.,10.,11.grupu pedagogi 27PII J.Dimitrijeva,

D.Nikonova

    Ziemas kinoteātris

 

7.,8.,10.,11.grupas 27PII

(zālē)

Grupu

pedagogi

 

 

 

Decembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.12.23.

 

12.30 Konsultācija pedagogiem:

-Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju) rīki. Palīgs un drauds”4PII pieredze

– NVVST organizētas apmācības par sociāli emocionālās kompetences attīstīšanu dažādos izglītojamo vecumposmos!

Pedagogi ZOOM platforma T.Maļinovska
4.12.23. 9.00 Pirmās Adventes sveces iedegšana Visās grupas 27PII

 

O.Masāne, J.Gerasina
4.12.23

 

 

22.12.23

9.00

 

 

9.30

Fotografēšana. A.Kivrins 2.,3.,6.,5.,9.,7.,

10.,8.,11.grupas

27PII (Bauskas 104a) sporta zālē

(Poligona 50)

Grupu pedagogi
4.12.23. 16.30 Iestādes padomes sēde Iestādes padome 27PII

(Bauskas 104a)

N.Isate,

J.Sivačova

No 4.12.23-20.12.23.   Dalība Ziemassvētku labdarības akcijās.

Sadarbībā ar “Uzticības fondu”

Visas grupas 27PII Grupas pedagogi
5.12.23., 19.12.23. 9.00-9.40 Interešu izglītības pulciņš “Slidošanas un hokeja ar ripu pamati” 8.,11.grupas Daugavpils ledus halle Grupu pedagogi
No 5.12.23.   eTwinning starptautiskais projekts

“Handmade Xmas cards”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII J.Dimitrijeva
No 7.12.23.   Bērnu zīmējumu izstāde

“Sniegavīru jampadracis”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
No 7.12.23.   Vecāku un bērnu radošu darbu izstāde

“Es sniegavīru ceļu….”

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
No 11.12.23.   Piparkūku vakari kopā ar vecākiem Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
    Atklātās rotaļnodarbības

“Ziemassvētki brīnumi” 1.grupa, 4.grupa

1.,2.,3.,4.grupu pedagogi 27PII O.Šiļina, T.Kolotova,

Ž.Gagunova

14.12.23 11.00 Ziemassvētku koncerts

dienas centrā “Saskarsmē”

11.grupa Daugavpils

soc.aprūpes un rehabilitācijas

dienas centrs

Ž.Gasjaņeca,

O.Masāne

15.12.23. plkst.10.30 “Pa sniegu Ziemassvētku vecītis nāk…” Visas grupas 27II I.Lagodska
No 18.12.23-22.12.23.   Ziemassvētki Visas grupas 27PII Mūzikas skolotājas,

grupu pedagogi

19.12.23 No 15.30-18.00 Ziemassvētku tirdziņš

 

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
20.12.23. plkst.13.00 Pedsēde. Pāreja uz vienotu skolu.

 

Pedagogi 27PII N.Isate
21.12.23. Plkst.13.00 Meistarklase. Gada simbols.  “Kā pieradināt Jaungada pūķi?” Pedagogi 27PII

(skolotāju istaba Bauskas 104a)

J.Dimitrijeva, J.Gerasina, I.Zeiliša,

L.Fomina

22.12.23. plkst.18.00 Kolektīva Ziemassvētku vakars  Iestādes darbinieki 27PII

(Iestādes zālē)

O.Masāne,

I.Bratuseva

 

 

Novembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.11.23.

 

13.00 Tehnoloģiju darbnīcas pirmsskolas skolotājiem digitālo prasmju attīstīšanai

( jauno digitālo rīku aprobēšana)

2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.

grupas

27PII J.Sivačova,

grupu pedagogi

3.11.23. 10.30 Mācību ekskursija un mežu

“Mazie māklsinieki”

2.,3.grupa 27PII

(Poligona 50)

Grupu pedagogi
No 6.11.23.   Grupu logu svētku noformēšana Visas grupas 27PII B.Strode
7.11.23., 21.11.23. 9.00-9.40 Interešu izglītības pulciņš “Slidošanas un hokeja ar ripu pamati” 8.,11.grupas Daugavpils ledus halle Grupu pedagogi
8.11.23. 13.00 Konsultācija pedagogiem.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšana, pedagogu individuālais plāns

Visi pedagog 27PII J.Sivačova
10.11.23.   Tematiskā rotaļnodarbība
Mārtiņdienas Jampadracis”
5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
No 10.11.23.   Kolāža “Mana Latvija”

(Latvijas kontūra uz A3 formāta)

5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27PII Grupu pedagogi,
No 10.11.23.   Bērnu radošo darbu izstāde

“Latvijai-105”

Visas grupas 27PII

 

1.,4..grupas pedagogi
13.11.23.   Tematiskā rotaļnodarbība

“Lāčplēša  diena”

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
15.11.23. 9.00

 

10.00

plkst.15.30

Latvijas dzimšanas diena

Latvijai -105

 

 

“Gaismas ceļš Latvijai”

( Latvijas zīmes )

        7.,10.grupas

 

8.,11.grupas

 

7.,8.,10.,11.grupas

27 PII  zālē

 

 

 

27PII ārā

centrālā ieeja

Mūzikas skolotājas, grupu skolotājas

Grupu pedagogi

    Erasmus+ projekta partneru ORE tikšanās. Teams platformā Projekta darba grupa 27PII J.Sivačova,

N.Isate

T.Maļinovska

23.11.23. 13.00-15.00 Kursi pedagogiem

“Smilšu lampas”. Gaismas galdu daudzveidīgais pielietojums

Pedagogi 27PII (Bauskas iela 104a)

 

Vadītāja

N.Isate

 

29.11.23. 10.30 Erasmus+ projekta partneru ORE tikšanās. Teams platformā Projekta darba grupa 27PII J.Sivačova,

N.Isate

T.Maļinovska

29.11.23. 16.30 Iestādes padomes sēde Iestādes padome 27PII zālē

(Bauskas iela 104a)

Vadītāja N.Isate,

J.Sivačova

    Gatavošanās Adventes laikam

( 4.12.23. Pirmās adventes

sveces iedegšana)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi,

pirmsskolas skolotāja S.Harūne

Oktobris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

5.10.2023 15.00 Pasaules skolotāju diena
“Pedagoģiskās meistarības balva”
 
Pedagogi Vienības nams N.Isate
6.10.2023. 10.00

 

 

13.00

Pasaules skolotāju dienas svinēšana Visi pedagogi 27 PII  zālē Bauskas 104a

27PII

Poligona 50

N.Isate
No 9.10.2023-15.10.2023

 

 

 

 

10.00

 

 

 

 

Labo darbu nedēļa 2023

Palīdzība Daugavpils

dzīvnieku patversmei (barība suņiem un kaķiem, segas, pled)

Organizēt grupās fotoizstādi un/vai zīmējumu izstādi “Mani mīluļi” ar bērnu interviju

Visas grupas

 

 

 

 

 

27PII T.Saveļjeva, T.Počokina

 

 

 

 

10.10.2023   Starptautiskā putras diena

( Veselības stundas, pirkstu spēles, dramatizacijas elementi,  putru daudzveidība, plakāti, putras receptes, fotoizstāde, putras degustācija vecākiem)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
11.10.,

18.10.2023

13.00 Konsultācijas

-Pāreja uz mācībām latviešu valodā

Visi pedagogi 27PII  

J.Griņeviča

J.Sivačova

12.10.2023 18.00 Kolektīva atpūta. SPA diena Iestādes darbinieki Dinaburg SPA O.Masāne
16.10.2023 Starptautiskā roku

mazgāšanas diena

( Veselības stundas, runājošās sienas, radošie darbi, pētījumi, eksperimenti u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

 

 

16.10-22.10.2023   Latvijas Veselības sporta nedēļa 2023 MOVE WEEK

-Mārītes jubilejas skrējiens

– Aktīvā pauze ar lietussargiem darba vietā

 

 

Izglītojamie,

Iestādes darbinieki

27PII Grupu pedagogi, darba aizsardzības specialists

N.Kohane

Oktobris   Mācību ekskursijas uz Gubiščes ezeru un parku 7.,8.,10.,11.grupas 27PII

Bauskas 104a

Grupu pedagogi
No 23.10.2023.   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Mana Mārīte-50”

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
30.10.2023.

 

  Iestādes 50 gadu jubileja

 

27PII

Zālē

Grupu pedagogi

 

 

Septembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2023 11.00

 

 

Zinību diena 7.,8.,9.,11.grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Ž.Gasjaņeca

 

 

5.09.2023 10.15 Erasmus+ projekta partneru ORE tikšanās. Teams platformā Projekta darba grupa 27PII J.Sivačova
No

7.09.2023

Bērnu zīmējumu izstāde

“Zem spilgta lietussarga”

5.,7., 8.,9.,10.,11.grupas 27 PII

foajē

Grupu pedagogi
Septembrī   Vecāku sapulces līdz 25.09. 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.grupas (Bauskas104a)

Visas grupas (Poligona 50)

27PII

27PII (Poligona 50)

Grupu pedagogi
6.09.2023 13.00 Pedsēde ZOOM platformā

“2023./2024.m.g.prioritātes”

E-klases lietošana,

mācību procesa plānošana

Erasmus+projekta ORE aktualitātes. Partneru  uzņemšana

Pedagogi

(Bauskas 104a, Poligona 50)

27PII N.Isate

J.Sivačova.

J.Griņeviča

 

 

 

 

 11.09.2023   Tēva diena.

Bērnu zīmējumi. Tēva portrets

(ar rāmīti) formāts A4/A5

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27 PII

foajē

Grupu pedagogi
No 11.09.2023   APU programma. Uzvedības noteikumu aktualizēšana. 7.,8.,9.,

11.grupas

27PII Grupu pedagogi
12.09.2023 10.00 Bibliotekāra stunda
“Atnes jaunu grāmatiņu, izārstē no garlaicības”
8.grupa Jaunbūves bibliotēka B.Strode
13.09.20231 10.00 Bibliotekāra stunda

“Atnes jaunu grāmatiņu, izārstē no garlaicības”

11.grupa Jaunbūves

bibliotēka

O.Masāne
19.09.2023 9.00-12.00 Fotografēšanās

A.Kivrins

2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
25.09.2023 10.30 “Rudens mandalas”

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari un tt.)

5.,6.,7.,8.,9.,10.11.,grupas

sadarbībā ar izglītojamo vecākiem

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Grupu pedagogi
26.09.2023

 

9.00-16.00 Erasmus+ projekta ORE partneru uzņemšana. Rotaļnodarbības visās grupās telpās un ārā Grupu pedagogi, projekta partneri 27PII

 

N.Isate

J.Sivačova

grupu pedagogi

27.09.2023  

 

 

10.00

11.20

Erasmus+ projekta ORE partneru uzņemšana.

 

-Latgales ZOO.

-Inovāciju centrs

 

 

 

11.grupa, projekta partneri

8.grupa, projekta partneri

 

N.Isate,

J.Sivačova,

grupu pedagogi

28.09.2023 9.00-12.00 Erasmus+ projekta ORE partneru uzņemšana. Rotaļnodarbības visās grupās telpās, ārā un mežā Grupu pedagogi,

projekta partneri

27 PII (Poligona 50)

 

 

N.Isate,

J.Griņeviča,

Grupu pedagogi

29.09.2023 10.00 Miķeļdiena 7.,8.,10.,11.grupas 27 PII

(ārā)

J.Šakele
Līdz

29.09. 2023

  Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Rudens lietussargs”

( no augļiem, ziediem, lapām, papīra u.c.)

Visas grupas 27PII

(zāle)

Grupu pedagogi

 

 

Aprīlis

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

3.04.2023 9.00 Fotografēšanas

A.Kivrins

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
no 03.04.2023   Bērnu darbu izstādes

·       “Saulainās Lieldienas”

·       „Cip, cip, cālīši…”

 

 

5.,7.,8.,9.,10.,11.,grupas

1.,2.,3.,4.,6.,12. grupas

27PII Grupu pedagogi
no 03.04.2023   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde “Lieldienu zaķa raibie piedzīvojumi” Visu grupu vecāki 27PII,

zāle

Grupu pedagogi
no 04.04. 13.00 Izglītības tehnoloģiju mentora digitālās darbnīcas Grupu pedagogi 27PII O.Masāne,

J.Sivačova

5.04.2023 9.15

10.15

Lieldienas 8. un 11.grupas

5. un 9.grupas

27PII Mūzikas skol.,

grupu pedagogi

5.04.,12.04. 13.00 Konsultācijas

 

Pedagogi 27PII J.Sivačova
12.04.2023 10.00 Bibliotekārā stunda

“Mēs dāvinām Tev lasītprieku!”

Jaunbūves bibliotēka

5.grupa Jaunbūves bibliotēka 5.grupas pedagogi
12.04.2023 11.00 STEAM diena Daugavpils

Inovāciju centrā

8.,11.grupas DIC Grupu pedagogi
13.04.2023 10.00 Bibliotekārā stunda

“Mēs dāvinām Tev lasītprieku!”

Jaunbūves bibliotēka

9.grupa Jaunbūves bibliotēka 9.grupu pedagogi
Līdz 14.04.2023.   Zīmējumu konkurss

„Es soli pa solim#sportiņā”

5.,7.,8., 9.,10.,11.,grupas Grupu pedagogi
17.04.-21.04. 10.30 Erasmus+ projekta ORE tikšanās ar partneriem. Mācību brauciens uz  Fornovo Projekta koordinatori, pedagogi Fornovo/Itālija J.Sivačova, N.Isate ,

B.Strode

21.04.2023 10.00 Olimpiskā diena 5.,7.,8., 9.,10.,11.,grupas 27PII Grupu pedagogi
24.04.2023.   Mazo izpildītāju konkurss

„Pīks un Pīka”

 

9.grupas izglītojamie

Mūzikas skolotāja J.Šakele
24.04.-27.04.   Bērniem par traumatisma profilaksi 5.,7.,8., 9.,10.,11.,grupas 27PII Grupu pedagogi
27.04.2023 13.00 Pedsēde

Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide āra izglītībā. Erasmus+   projekta  ORE progress.

Visi pedagogi 27PII N.Isate, J.Sivačova,

B.Strode

 

27.04.-28.04.2023 9.00 Berga fotokompānija Grupas pēc grafika,

Iestādes komanda

27PII Grupu pedagogi

 

 

 

 

Marts

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.03.2023 11.00 STEAM diena

Daugavpils Inovāciju centrā

5., 9.grupu izglītojamie,

vecāki un pedagogi

Daugavpils Inovāciju centrs Grupu pedagogi
1.03.2023 13.00 Daugavpils pilsētas logopēdu, surdopedagogu un speciālo pedagogu MA pieredzes apmaiņas seminārs “Atbalsta pasākumu nodrošināšana pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem skaņu veidošanā” Pilsētas izglītības iestāžu logopēdi 27PII,

zāle

Logopēde J.Ņikitina
02.03.2023  

 

Digitālo tehnoloģiju

darbnīca

Pedagogi 27PII Izglītības tehnoloģiju mentore O.Masāne,

J.Sivačova

6.03-10.03.2023   APU noteikumu aktualizēšana.

APU labas ziņas.

5.,8.,9.,11.grupas 27PII 5.,8.,9.,11. grupu pedagogi
No 06.2023   Anastasijas Ilnickajas personīga zīmējumu izstāde

„Brīnumainā pasaule mazā sirsniņā”

Visas grupas, vecāki 27PII 11.grupas

pedagogi

8.03.2023 13.00 Konsultācija

“Izglītojamo sasniegumu vērtēšana”

Pedagogi 27PII J.Sivačova
  9.15 Integrētā rotaļnodarbība temata

“Lai skan!” ietvaros

1.,3.,4.,6.,7.,10.,12.grupu pedagogi 27PII 2.grupas pedagogi
13.03.2023 9.00 Mācību stratēģiju apspriešana pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanai. 5.,9.grupu izglītojamie

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-liceja sākumskolas skolotājas

27PII Grupu pedagogi

J.Sivačova

14.03.2023 9.00 Eksakto zinātņu diena

( STEAM aktivitātes)

5.,9.grupas

 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs Grupu pedagogi,

J.Sivačova

15.03.2023 13.00 Ideju domnīca

 

Pedagogi 27PII J.Sivacova,

N.Isate

22.03.2023   Pasaules ūdens diena. STEAM aktivitātes Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
22.03.-23.03.2023 9.00 Berga fotokompānija. 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

27PII Grupu pedagogi
24.03.20231 10.30 Erasmus+ projekta ORE tikšanās ar partneriem. TEAMS 27PII J.Sivačova, N.Isate
27.03.2023. 17.15 Seminārs vecākiem “Kā palīdzēt bērnam sagatavoties mācībām skolā latviešu valodā?”

DPIP metodiķe latviešu valodas jautājumos S.Mickeviča un Sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja I.Lukaševiča

5.,8.,9.,11.grupu vecāki ZOOM Grupu pedagogi
No 27.03.2023                  Teātra nedēļa

 

1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,10.,

11.,12.grupas

27PII Grupu pedagogi,

mūzikas skolotāji

Interešu izglītības skolotāja

Februāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.02.2023 17.00 Vecāku skola. Psihologa atbalsts

“Bērnu saskarsme un emocionālā attīstība no 1 līdz 3 gadiem”

1.,3.,4.,12.grupu  izglītojamo vecāki 27PII,

zāle

N.Isate,

Psiholoģe L.Vasiļjeva

No 2.02.2023 13.00 Tehnoloģiju darbnīcas pirmsskolas skolotājiem digitālo prasmju attīstīšanai Pedagogi 27PII O.Masāne,

J.Sivačova

No 2.02.2023

10.02.2023

No 16.00-18.00

 

Audzēkņu un vecāku radošo darbu izstāde “Roboti ienāk mūsu dzīvē” Audzēkņi un viņu vecāki 27 PII,

zāle

Grupu pedagogi,

Mūzikas skolotāji

No 2.02.2023-10.02.2023   Vecāku skola. Pedagogu atbalsts

“Digitālās tehnoloģijas pirmsskolniekiem” 

( laiks katrai grupai tiks precizēts)

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi

 

 

 

 

1.02.2023 13.00 Konsultācija

“SEM  programma”

Pedagogi J.Sivačova,

N.Isate

No 13.02.2023   Bērnu zīmējumu izstāde

“Sirsniņa pie sirsniņas”

1.,2.,3.,4.,6.,12.grupas 27PII Grupu pedagogi
No 13.02.2023   Bērnu radošo darbu izstāde

“Dāvana draugam”

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
 

14.02.2023

   

Draudzības svētki

 

Visas grupas

27PII Grupu pedagogi,

mūzikas skolotāji

No 01.02.-28.02.2023.   Ziemas aktivitātes ārā

(Dubļu virtuve, stafetes, eksperimenti…)

 

Visas grupas

27PII Grupu pedagogi
15.02.2023 13.00 Konsultācija “Erasmus+ projekta ORE aktivitātes”

 

Pedagogi 27PII J.Sivacova,

N.Isate

23.02.2023 10.00 Meteņi

 

5.,8.,9.,11.grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Mūzikas skolotāji
No 27.02.2023   Pavasaris uz palodzes Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

Janvāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

No 3.01.2023 13.00 Tehnoloģiju darbnīcas pirmsskolas skolotājiem digitālo prasmju attīstīšanai Visi pedagogi 27PII,

Latviešu valodas kabinets

O.Masāne,

J.Sivačova

4.01.2023 13.00

 

Pedsēde

Digitālo tehnoloģiju integrēšana mācību procesā pirmsskolā.

Izglītības tehnoloģijas mentora atbalsts. STEAM pieejas īstenošana visos vecumposmos.

Uzdevums: prezentēt 2-3 STEAM aktivitātes (aktivitātes īss apraksts, fotogrāfijas un /vai video)

Grupu pedagogi 27 PII N.Isate,

J.Sivačova

 

11.01.2023,

18.01.2023

13.00 Konsultācijas

-Gatavošanās

pieredzes apmaiņas pasākumam pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem “Digitālo tehnoloģiju integrēšana mācību procesā pirmsskolā”

Darba grupa

( J.Dimitrijeva, K.Afanasjeva, B.Strode, S.Harūne, D.Nikonova, I.Kozela, O.Masāne, T.Maļinovska, S.Trimalniece)

27PII N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

 

12.01.2023 17.00 Vecāku skola

Tikšanās ar logopēdi tiešsaistē (ZOOM platformā)

“Runas attīstīšana agrīna vecuma bērniem”

1.,3.,4.,12.grupu vecāki ZOOM J.Ņikitina
No 23.01.2023   Bērnu zīmējumu izstāde

“Roboti mūsu dzīvē”

5.,7.,8.,9.,10.,11. grupas 27PII Grupu pedagogi
25.01.2023 17.00 Vecāku skola

Tikšanās ar logopēdi tiešsaistē (ZOOM platformā)

“Spēles runas attīstībai agrīna vecuma bērniem”

1.,3.,4.,12.grupu vecāki ZOOM J.Ņikitina
26.01.2023 9.15 Pieredzes apmaiņas pasākums pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem

“Digitālo tehnoloģiju integrēšana mācību procesā pirmsskolā”

(klātienē)

Daugavpils pilsētas pirmsskolas iestāžu un skolu pedagogi 27PII

zālē

J.Sivačova,

darba grupa.

25.01.2023 14.00 Ikgadējais nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoru seminārs

“Pieredze veselības veicināšanā NVVST izglītības iestādēs”

Latvijas NVVST izglītības iestāžu koordinatori MS Teams Uzstājas vadītāja N.Isate
    Sniega dienas 2023 Visas grupas 27PII Pirmsskolas skolotājas
31.01.2023   Veselības diena

“Smaidu rīts”

 

( Runājošās sienas, videomateriāli par zobu higiēnu, darba lapas, bērnu radošie darbi, spēles “Zobiņa draugi” u.c.)

2.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII 6.grupas

pirmsskolas skolotājas

(T.Počokina, T.Saveļjeva)

Decembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.12.2022 9.00

 

Ziemassvētku fotografēšanās A.Kivrins 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.,12.grupas

27 PII Grupu pedagogi

 

No 1.12.2022 13.00 Tehnoloģiju darbnīcas pirmsskolas skolotājiem digitālo prasmju attīstīšanai Visi pedagogi 27PII,

Latviešu valodas kabinets

O.Masāne,

J.Sivačova

No 5.12.2022   Bērnu zīmējumu izstāde

“Ziemassvētku rūķīšu brīnumi”

 

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII 5.grupas pedagogi
No 5.12.2022   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Rūķu Ziemassvētki”

Visas grupas 27PII 10.grupas

pedagogi

7.12.2022 13.00 Konsultācija

-STEAM pieeja mācību procesā;

-Ziemas aktivitātes brīvdabā

Visi pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

9.12.2022 13.00 Meistarklase

“Gada simbols”

Pedagogi 27PII

zāle

K.Afanasjeva,

J.Dimitrijeva

No 12.12.2022   Piparkūku vakari kopā ar vecākiem Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
14.12.2022 13.00 Meistarklase

“Ziemassvētku suvenīrs”

Pedagogi 27PII O.Masāne,

T.Maļinovska

15.12.2022 10.00 Pa sniegu

Ziemassvētku vecis nāk

Visas grupas 27PII Auklīte

I.Lagodska

15.12.2022 16.00 Ziemassvētku tirdziņš

 

Visas grupas,

vecāki, darbinieki

27PII,

zālē

Grupu pedagogi
17.12.2022   Kolektīva atpūta.

Ziemassvētku brauciens uz Rīgu un ceptuvi “Lāči”

Iestādes darbinieki N.Isate
No 19.12.2022   Ziemassvētki Visas grupas 27PII

zālē

Mūzikas skolotājas,

grupu pedagogi

21.12.2022   Meistarklase

“Manu vēlmju karte”

 

Grupu pedagogi 27PII

zālē

O.Razvadovska,

L.Sidorova

4.01.2023 13.00 Pedsēde

Digitālo tehnoloģiju integrēšana mācību procesā pirmsskolā.

Izglītības tehnoloģijas mentora atbalsts. STEAM pieejas īstenošana visos vecumposmos.

Uzdevums: prezentēt 2-3 STEAM aktivitātes (aktivitātes īss apraksts, fotogrāfijas un /vai video)

 

Grupu pedagogi 27PII

zalē

N.Isate,

J.Sivačova

 

 

Novembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

Novembris  

 

 

“Tet skoliņa mazajiem – kopā ar Ričiju Rū!”

Bērnu digitālā drošība

5.,8.,9.,11.grupas 27 PII, zālē[i] J.Sivačova

 

2.11.,

16.11.2022.,

23.11.2022.,

30.11.2022

13.00 Konsultācijas

-STEAM pieeja mācību procesā;

-Mācību procesa plānošana;

-Digitālas tehnoloģijas pirmsskolā

Visi pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

No 3.11.2022.

(pēc grafika)

13.00 Tehnoloģiju darbnīcas pirmsskolas skolotājiem digitālo prasmju attīstīšanai Visi pedagogi 27PII O.Masāne,

J.Sivačova

No 7.11.22   Bērnu kolāžu izstāde

“Latvija manā sirdī”

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII 5.grupas pedagogi
No 7.11.22   Bērnu radošo darbu izstāde

“Dāvana Latvijai”

( atklātnes, saktas, suvenīri, sveces u.c.)

Visas grupas 27PII

 

10.grupas pedagogi
10.11.22   Tematiskā rotaļnodarbība
Mārtiņdienas Jampadracis”
5.,8.,9.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi,

A.Skaldere

Interešu izglītības skolotājas Ž.Gasjaņeca, B.Strode

11.11.22   Tematiskā rotaļnodarbība

“Lāčplēša  diena”

5.,8.,9.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi,

A.Skaldere

17.11.22  

9.00

10.00

Latvijas dzimšanas diena

 

 

 

8.,11.grupas

5.,9.grupas

27 PII  zālē Mūzikas skolotājas, grupu skolotājas
21.11.22

 

 

 

 

 

23.11.22

10.00

 

 

 

 

 

10.00

Ekskursija uz Jaunbūves bibliotēku

Bibliotekārā stunda

“Ik puķe tās  vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc” (A.Sakse)

 

 

11.grupa

 

 

 

 

 

8.grupa

 

Jaunbūves bibliotēka

 

Grupas pedagogi

28.11.22 16.30 Iestādes padomes sēde Iestādes padome 27PII zālē Vadītāja N.Isate,

Iestādes padomes priekšsēdētāja

V.Saveļjeva

Oktobris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

3.10.2022 11.00

 

 

Tiešsaistes tikšanās Erasmus+ projekta ietvaros QUED Projekta komanda

 

27 PII J.Sivačova

 

No 3.10.2022-9.10.2022 10.00 Labo darbu nedēļa 2022

Palīdzība Daugavpils

dzīvnieku patversmei .

Ieteicams organizēt grupās fotoizstādi un/vai zīmējumu izstādi “Mani mīluļi” ar bērnu interviju

Visas grupas 27PII O.Masāne, T.Maļinovska
No 4.10.2022.

(pēc grafika)

13.00 Tehnoloģiju darbnīcas pirmsskolas skolotājiem digitālo prasmju attīstīšanai Visi pedagogi 27PII O.Masāne,

J.Sivačova

5.10.2022. 13.00 Pasaules skolotāju diena Visi pedagogi 27 PII  zālē N.Isate
7.10.2022 18.30 Kolektīva atpūta. Daugavpils teātra apmeklēšana Iestādes darbinieki Daugavpils

teātris

N.Isate
10.10.2022   Starptautiskā putras diena

( Veselības stundas, pirkstu spēles, dramatizācijas elementi,  putru daudzveidība, plakāti, putras receptes, fotoizstāde, putras degustācija vecākiem)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
12.10.,

26.10.2022

13.00 Konsultācijas

-STEAM pieeja mācību procesā;

-SKOLA 2030 materiāli;

 

Visi pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

14.10.2022 Starptautiskā roku

mazgāšanas diena

( Veselības stundas, runājošās sienas, radošie darbi, pētījumi, eksperimenti u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

 

 

17.10-23.10.2022   Latvijas Veselības sporta nedēļa 2022

-Rīta rosme ar rotaļlietām

– Mārītes rudens skrējiens

– Aktīvā pauze darba vietā

 

 

 

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas

5.,8.,9.,11.grupas

Iestādes darbinieki

27PII Grupu pedagogi, darba aizsardzības specialists

N.Kohane

17.10.2022 15.00 Pieredzes apmaiņas pasākums, veltīts Valsts valodas dienai Pilsētas pedagogi DPIP, 9.kab. S.Harūne
18.10.2022.,

20.10.2022

10.00 Ekskursija uz Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju.  5.grupa

 

9.grupa

DNMM Grupu pedagogi
    Mācību ekskursijas uz Gubiščes ezeru 5.,8.,9.,11.grupas Grupu pedagogi
No 24.10-28.10.2022   Rudens kinoteātris

( afišas, biļetes, popkorns)

 

5.,9.grupas 27PII

Zālē

Grupu pedagogi

 

Septembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2022 9.30

 

 

Zinību diena 5.,8.,9.,11.grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Ž.Gasjaņeca

 

 

7.09.2022,

8.09.2022,

9.09.2022.

10.00 Dzejas stunda

“Ceļojums pie Tevis paša”

Jaunbūves bibliotēka

8.grupa

5.grupa

9.grupa

Grupu pedagogi
No

7.09.2022

Bērnu zīmējumu izstāde

“Rudens krāsas”

5.,8.,9.,10.,11.grupas 27 PII

foajē

Grupu pedagogi
Septembrī   Vecāku sapulces līdz 20.09. 3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

27PII Grupu pedagogi
7.09.2022

14.09.2022.

21.09.2022.

13.00  “2022./2023.m.g.aktualitātes”

E-klases lietošana, mācību procesa plānošana, SKOLA 2030 materiāli u.c.

Erasmus+projekta QUED aktualitātes.

Pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

No 12.09.2022   Bērnu zīmējumi. Tēva portrets

(ar rāmīti) formāts A4/A5

5.,8.,9.,10.

11.grupas

27 PII

foajē

Grupu pedagogi
No 12.09.2022   APU programma. Uzvedības noteikumi. Drošības noteikumi 5.,8.,9.,

11.grupas

27PII Grupu pedagogi
15.09.2022 9.00-12.00 Fotografēšanās

A.Kivrins

5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

Grupu pedagogi
19.09.2022 10.30 “Rudens mandalas”

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari un tt.)

2.,5.,6.,7.,8.,9.,10.11.,grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Grupu pedagogi
    VUGD drošības stundas par pareizu rīcību,

izceļoties ugunsgrēkam transportlīdzeklī vai notiekot

ceļu satiksmes negadījumam.

5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII J.Sivačova
No 26.09.2022   Izstāde “Rudens koks”

( bērnu un vecāku radošie darbi no augļiem, dārziņiem un dabas materiāliem)

Visas grupas 27 PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi

 

 

No 26-30.09.2022   Eiropas sporta nedēļa

Talkojam# Sportojam#

5.,8.,9.,11.grupas 27 PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
28.09.2022 13.00 Pedsēde

Mācību gada prioritātes. Darba plāna 2022./2023.m.g. apspriešana un apstiprināšana

Pedagogi 27 PII

 

 

N.Isate,

J.Sivačova

 

29.09.2022 10.00 Miķeļdiena 5.,8.,9.,11.grupas 27 PII

(ārā)

J.Šakele
29.09.2022

30.09.2022

11.00 Ekskursija uz Māla mākslas centru 9.grupa

5.grupa

Grupu pedagogi
Līdz

5. 10.2022

  Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Rudens pušķis”

( no augļiem vai ziediem)

Visas grupas 27PII

(zāle)

Grupu pedagogi

Vasara

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
1.06.2022 10.00 Bērnības svētki

“Ak, jaukā vasariņa”

5.,6..,8.,9.,11.,.grupas 27PII, brīvdabas teritorija Mūzikas skolotājas, grupu pedagogi
22.06.2022   LĪGO svētki 5.,6.,8.,9.grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Mūzikas skolotājas, grupu pedagogi
27.06.2022   Joga pirmsskolniekiem 6.grupa 27PII

brīvdabas teritorija

Pirmsskolas skolotāja

T.Saveļjeva

Jūnijs, jūlijs   “Mārītes pikniks” 6.,9.grupas 27PII

brīvdabas teritorija

 

Grupu pedagogi
Jūnijs, jūlijs, augusts   Āra aktivitātes visās mācību zonās

( Savvaļas zona, Strukturētā rotaļu zona, Visi sajūtu dārzs, Brīvdabas darbnīca, Slepenas vietas, Atpūtas zona, Tikšanās vietas, Mācību takas)

Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
 

Jūlijs

  Ogu svētki  9.grupa,

 

27PII

brīvdabas teritorija

Pirmsskolas skolotāja

Danuta Nikonova

 

Jūlijs

Sporta aktivitātes mazuļiem ar bumbām

“Ripo, ripo bumbiņa”

1.grupa 27PII

brīvdabas teritorija

Pirmsskolas skolotāja

Jeļena Dimitrijeva

 

Jūlijs Dubļu māksla

 

8.,11.grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Pirmsskolas skolotājas

Benita Strode, Oksana Masāne

Jūlijs Ūdens svētki

“Spondž Bobs un viņa draugi”

8.,9.,11.gupas 27PII Pirmsskolas skolotājas

Oksana Masāne,

Danuta Nikonova,

Benita Strode

Augusts Smilšu pilsētiņa Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
Augusts “Indiāņu piedzīvojumi” 9.grupa 27PII

brīvdabas teritorija

Pirmsskolas skolotāja Danuta Nikonova
17.08.2022 Iestādes tehniskās gatavības pieņemšana Visa iestāde 27PII Iestādes vadības komanda
Augusts Vecāku sapulces

klātienē

1.,3.,4.,12.grupas 27PII, zālē Vadītāja N.Isate,

vadītājas vietniece J.Sivačova

Maijs

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
3.05.2022 13.00 Kursi “Audzināšanas darba kopsakarības mūsdienu pedagoģiskajā procesā”

K.Bikše

Pedagogi 27PII Vadītāja N.Isate
No 03.05.2022   Zīmējumu izstāde “Māmiņas portrets” 5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
No 03.05.2022   Bērnu radošo darbu izstāde

“Puķes māmiņai”

Visas grupas 27PII

 

Grupu pedagogi
5.05.2022   Balto galdautu svētki 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.

grupas

27PII Grupu pedagogi
5.05.2022   Piena svētki  2.grupa,

1.grupa ( citā datumā)

27PII, zāle Grupas pedagogi,

mūzikas skolotāja

Līdz 06.05.2022 Videoapsveikums, veltīts

mātes dienai

“Es mazā sirdī mīlestību nesu”

( izveidot īsus videoapsveikumus un nosūtīt 6.05. izglītojamo māmiņām WhatsApp grupās)

1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.grupas 27PII Grupas pedagogi,

mūzikas skolotājas

9.05.2022

10.05.2022

Berga foto. Fotografēšanās.

 

1.,2.,12.,11.,5.,6.

4.,3.,10.,8.,9.,7.

27PII Grupas pedagogi
19.05.2022 17.00 Iestādes padome Iestādes padomes pārstāvji 27PII,

zālē

Grupu pedagogi,

Vadītāja N.Isate

No

20.05.2022

Vecāku sapulces

klātienē

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
    Rotaļnodarbība temata

“Kukaiņu pasaule” ietvaros

10.,11.grupas 27PII

 

Grupas pedagogi
    Rotaļnodarbība eko programmas “Cūkmena detektīvi” ietvaros 7.grupa 27PII Grupas pedagogi
    Rotaļnodarbība

“Pārtikas mežs/Visu sajūtu dārza izveide”

5.grupa 27PII Grupas pedagogi
 

 

  Aktivitāte brīvdabā Erasmus+projekta DEHORS ietvaros. Savvaļas zonas izveide kopīgiem spēkiem 11.grupa 27PII

brīvdabas teritorija

Grupas pedagogi

 

 

 

Līdz 19.05.2022   “Mana sapņu profesija”

Karjeras izglītība

6.,7.grupas 27PII Grupu pedagogi
No 19.05.2022   Absolventu zīmējumu izstāde

“Paliec sveiks, bērnudārzs”

6.,7.grupas 27PII Grupu pedagogi
24.05.2022

25.05.2022

15.30 Izlaiduma balle

 

6.grupa

7.grupa

27PII Grupu pedagogi,

mūzikas skolotājas

 

26.05.2022

 

13.00

Pedsēde

Mācību gada rezultāti. Latviešu valodas apgūšanas analīze. Bērnu attīstības un sagatavošanas skolai analīze.

– Iestādes teritorijas attīstības plāns. Savvaļas zonas izstrāde. Izglītojamo apmācība brīvdabā, labas prakses piemēri.

Pedagogi 27PII Grupu pedagogi,

Vadītāja N.Isate,

Vadītājas vietniece

J.Sivačova,

Mūzikas skolotājas, logopēde, latviešu valodas skolotāja

    Ģimenes svētki.

Sporta aktivitātes, pikniks ar vecākiem brīvdabā

 

5.,8.,9.,11.grupas

 27PII

brīvdabas teritorijā

Aprīlis

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
Pēc grafika 11.40 Digitālie kursi

“Informācijas digitalizācijas un publicēšanas metodes”

Kursu dalībnieki 27PII Pedagogi

 

 

5.04.2022   Konference “Praktiski. Lietprātībai” Skola 2030 Latgales pedagoģi

 

ZOOM N.Isate,

J.Sivačovca,

O.Dmitrijeva,

B.Strode

6.04.2022.,

13.04.2022.,

20.04.2022.

Organizatoriskās sapulces

 

 

Grupu pedagogi 27PII, zālē N.Isate,

J.Sivačova

7.04.2022 Pasaules Veselības diena

–        Veselīgs uzturs;

–        Personīga higiēna;

–        Drošība;

–        Kas ir veselība?

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. grupas 27PII Grupu pedagogi
7.04.2022

 

8.04.2022

10.00 Ekskursija uz Jaunbūves bibliotēku

Bibliotekāra stunda

“Soli  pa solim”

9.grupa

 

5.grupa

Jaunbūves bibliotēka Pedagogi
7.04.2022

 

8.04.2022

10.00 Drošības stunda bērniem –

“Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”

7.grupa., 8.grupa

 

6.grupa

ZOOM Pedagogi
No 8.04.2022   Bērnu zīmējumu izstāde

“Izkrāsosim Lieldienas”

5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
No 8.04.2022   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Lieldienu zaķēnu paslēpes”

Visas grupas 27PII

 

Grupu pedagogi
Līdz 11.04.2022 Zīmējumu konkurss

“Apsveikums Latvijas Olimpiskajai komitejai 100.dzimšanas dienā”

 

5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas

 

27PII

 

Grupu pedagogi

13.04.2022 10.00 Veselības stunda

Zibakcija

Iestādes brīvdabas teritorijā Biedrība

“Sarkanais krusts”

14.04.2022 Lieldienas 5.,8.,9. grupas

6.,7.grupas

22.04.2022 10.00 “Olimpiskā diena”-

“100 gadi #sportiņā!”

Kopīga vingrošana

5.,6.,7.,8,.9., grupas 27PII Grupu pedagogi
26.04.2022.,

27.04.2022

10.00 Digital meeting. Erasmus+projekts

“Pirmsskolas izglītības kvalitāte” (QUED), partneru tiešsaistes tikšanās eTwinning platformā

QUED darba grupa 27PII N.Isate,

J.Sivačova

 

 

29.04.2022

  Mēs APU programmā

Plakātu veidošana.

Pozitīva uzvedība (Dažādu situāciju izspēlēšana) , noteikumu izstrādāšana

 

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas

 

27PII

 

Grupu pedagogi

    Atklāta rotaļnodarbība temata “Rosība pavasarī” ietvaros

 

 

8.,9.grupas

 

27PII

 Grupu pedagogi
    Atklāta rotaļnodarbība “Lieldienas”

 

 12.grupa 27PII Grupu pedagogi
    Atklātā rotaļnodarbība temata  “Koki un Krūmi” ietvaros  

3.grupas

27PII Grupu pedagogi

Marts

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
Līdz 6.02.2022   Zīmējumu konkurss par tēmu “Ūdens mūsu pasaulē” 5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
Līdz 11.03.   Lasītāju online konkursā, kas ir veltīts Korņeja Čukovska 140. gadadienai.

 

5.,8.,9.,10.,11.,

12.grupas

Bērni no 3 līdz 5 gadiem ieskaitot

27PII

 

Grupu pedagogi
Līdz 21.03.2022 Uzlīmju dizaina konkurss

“Skābeklis”

7.grupa 27PII Grupas pedagogi
2.03.2022.,

9.03.2022

Organizatoriskās sapulces

-Gatavošanās Skolas2030 reģionālo skolotāju pieredzes konferencei „Praktiski. Lietpratībai”  konferencei;

– Google Drive

-DEHORS projekta aktivitātes brīvdabas teritorijā, pedagogu e-apmācība

10.03.2022 10.00 “Bērnu žūrija”

Jaunbūves bibliotēkā

7.grupa 27PII Grupas

pedagogi

10.03.2022 10.00 Digital meeting. Erasmus+projekts

“Pirmsskolas izglītības kvalitāte” (QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās eTwinning platformā

QUED darba grupa 27PII N.Isate,

J. Sivačova

Marts   Aktivitāte brīvdabā Erasmus+projekta DEHORS ietvaros. “Grimst vai peld” 12.grupa 27PII

brīvdabas teritorija

Grupas pedagogi
Marts

 

  Aktivitāte brīvdabā Erasmus+projekta DEHORS ietvaros. Savvaļas zonas izveide kopīgiem spēkiem 11.grupa 27PII

brīvdabas teritorija

Grupas pedagogi

 

 

No 21.03.2022   Digitālie kursi

“Informācijas digitalizācijas un publicēšanas metodes”

Kursu dalībnieki 27PII Pedagogi

 

 

22.03.2022   Pasaules ūdens diena

( Ūdens eksperimenti, ūdens nozīme mūsu dzīvē, runājošās sienas, zīmējumi, kolāžas, ekoloģija u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

23.03.2022 13.00 Pedsēde

Pirmsskolnieku digitālo caurviju prasmju attīstīšana. Erasmus+ projekta QUED progress. Labas prakses piemēri.(2.daļa)

Pedagogi 27PII Projekta QUED darba grupa
No 28.03.   Teātra nedēļa

Ēnu teātris, Leļļu teātris

Dramatizācija u.c.

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
29.03.2022.   Fotografēšanās. A.Kivrins 1.,2.,3.,5.,6.,7.,

8.,9.,10.,11.,12.grupas

27PII Grupu pedagogi

Februāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
Februāris   Ziemas Olimpiskās

spēles 2022

( stafetes, slēpošana, braukšana ar kamanām, hokejs, sporta spēles)

5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11. grupas

27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
Februāris   Ziemas aktivitātes brīvdabā, izmantojot

Erasmus+projekta DEHORS pieredzi

–        Dubļu virtuve

–        Jaunās perspektīvas

–        Ziemas māksla

–        Ziemas pētījumi, eksperimenti u.c.

Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
2.02.,9.02.,

16.02.,23.02.

Plkst.

13.00

Attālinātas sapulces, konsultācijas, pieredzes apmaiņa Visas grupas 27PII Vadītāja N.Isate,

Vadītājas vietniece J.Sivačova

No 10.02.2022 Bērnu radošo darbu

izstāde “Dāvana draugam”

(paštaisītas atklātnes, sirsniņas no dažāda materiāla, rotaļlietas u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
14.02.- 16.02.   Draudzības diena Visas grupas 27PII Grupu pedagogi ar

mūzikas skolotāju sadarbību

24.02-

25.02.2022

  Meteņi. Masļeņica 5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi,

Mūzikas skolotājas

Februāris   Pavasaris uz palodzes

 

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
 

Februāris

  Vecāku un pirmsskolas skolotāju aptaujas Visas grupas 27PII Vadītāja N.Isate,

Vadītājas vietniece J.Sivačova

Februāris   Fotoizstāde – konkurss

“Ziema bērnu acīm”

5-6 gadīgie izglītojamie 27PII Grupu pedagogi

 

 

Janvāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
Janvāris   Gatavošanās

Sniega dienai 2022

( stafetes, slēpošana, braukšana ar kamanām,  aktivitātes ar sniegu, sporta spēles, ledus figūras, ziemas māksla)

1.,2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.,12.grupas

27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
Janvāris   Ziemas aktivitātes brīvdabā, izmantojot

Erasmus+projekta DEHORS pieredzi

–        Dubļu virtuve

–        Jaunās perspektīvas

–        Ziemas māksla

–        Ziemas pētījumi, eksperimenti u.c.

Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
11.01.2022   “Bērnu žūrija”

Sadarbība ar Jaunbūves bibliotēku

ZOOM platformā

7.grupa 27PII Pirmsskolas skolotājas
13.01.2022

 

14.01.2022

No

9.00

Fotografēšanās

Mārītes foto kompānija

1.,2.,10.,5.,8.,6. grupas

 

3.,12.,11.,9.,7.grupas

 

27PII Mūzikas skolotājas,

Grupu pedagogi

13.01.2022   Atkritumu šķirošana. Ekoloģiska audzināšana 6.,7.grupas Grupu pedagogi
19, 25, 31.2022   e-Twinning

aktivitātes pirmsskolas skolotājiem. Vebināri

11.,12.grupu

pedagogi

21.01.2022   Veselības diena

“Smaidu rīts”

( Runājošās sienas, videomateriāli par zobu higiēnu, darba lapas, bērnu radošie darbi, spēles “Zobiņa draugi” u.c.)

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,

12.grupas

27PII Grupu pedagogi
26.01.2022 13.00 Praktiskā darbnīca

Digitālo rīku izmantošana rotaļnodarbībās. Labas prakses piemēri. 2.daļa

Grupu pedagogi 27PII Vadītājas vietniece J.Sivačova,

6.,8. grupu pedagogi

Līdz 7.02.2022   Pūcītes olimpiāde Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

Decembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

Decembris   Digitālo rīku izmantošana rotaļnodarbībās. Labas prakses piemēri. Pedagogi 27PII 5.,6.,7.,8.,9.grupu pedagogi
2.12.2021 9.00 Fotografēšanās. A.Kivrins 1.,2.,3.,10.,12.,8.,11.,

5.,9.,6.,7.grupas

27 PII zālē Vadītāja p.i.

J.Sivačova

Decembris    Dalība Ziemassvētku labdarības akcijās

(organizācijas “Apelsīns”, “Uzticības fonds”)

Iestādes darbinieki,

bērni un viņu vecāki

27PII Grupu pedagogi
No 6.12.2021   eTwinnig projekts

“ 8th edition Xmas cards and other Xmas stuff”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

27PII O.Masāne
No 6.12.2021   Bērnu zīmējumi izstāde

“Baltās sniegpārslas stāsts”

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII T.Saveļjeva,

T.Počokina

No 6.12.2021   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Ziedošas sniegpārslas”

(sniegpārslas no dažādiem materiāliem, sniegavīri u.c.)

Visas grupas 27PII 1.,3., grupu pedagogi

 

 

 

8.12.2021   Konsultācija

Pedagogu profesionālās kompetences pašvērtējums”

Grupu pedagogi 27PII Vadītājas vietniece

J.Sivačova

16.12.2021 17.00 Vecāku skoliņa

ZOOM platformā

“Runas attīstīšana 2-3 gadu vecuma bērniem”

1.,2.,3.grupas 27PII Logopēde

J.Ņikitina

14.12.2021   “Pa sniegu Ziemassvētku vecītis nāk” Visas grupas 27PII I.Lagodska

 

No 15.12.2021   Piparkūku vakari  “Ziemassvētku brīnumu gaidot!” Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
No 15-23.12.2021   Ziemassvētki Visas grupas 27PII Mūzikas skolotājas

Ž.Gasjaneca,

J.Šakele

29.12.2021 13.00 Pedagogu e-apmācība Erasmus+DEHORS projekta ietvaros. Pirmsskolnieku digitālo caurviju prasmju attīstīšana. Erasmus+ projekta QUED progress. Photon robota izmantošanas iespējas Visi pedagogi 27PII Vadītāja

N.Isate,

Vadītājas vietniece

J.Sivačova

 

Novembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
3.11.2021 13.00 Attālinātā sapulce Erasmus+projekta QUED darba grupai 5.,6.,7.,8.,9.grupas

 

27PII Vadītājas vietniece
No 8.11.2021   Bērnu radošo darbu izstāde

“Dāvana Latvijai”

( atklātnes, svečturi, kompozīcijas, saktas u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

No 8.10.2021   Bērnu zīmējumu izstāde

“Latvija ir kā ģimene”

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi
9.11.2021 10.00 “Bērnu žūrija”

Sadarbība ar Jaunbūves bibliotēku

7.grupa 27PII Vadītājas vietniece
10.11.2021   Tematiskā rotaļnodarbība

“Mārtiņdiena”

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi,

mūzikas skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

10.11.2021 13.00 Attālinātā  konsultācija

“Pedagogu profesionālās kompetences pašvērtējums”

Pedagogi 27PII Grupu pedagogi

 

11.11.2021   Tematiskā rotaļnodarbība

“Lāčplēša diena”

 

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi,

latviešu valodas skolotāja

16-17.11.2021   Latvijas dzimšanas diena 5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Mūzikas skolotāji,

grupu pedagogi

22.11.-28.11.   Latvijas Veselības nedēļa 2021

Vingrinājumi ar lietussargiem

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
29.11.   Pirmās adventes sveces iedegšana Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
29.11.-30.11.2021 10.00 Tiešsaistes apmācību seminārs ar Erasmus+projekta  “QUED” partneriem ZOOM platformā 5.,6.,7.,8.,9. grupu pedagogi 27PII N.Isate,

J.Sivačova

Oktobris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.10.2021 9.00 Skolotāju diena Pedagogi 27 PII zālē Vadītāja N.Isate
No 4.10-10.10   Labo darbu nedēļa 2021

Palīdzība Daugavpils dzīvnieku patversmei .

Ieteicams organizēt grupās fotoizstādi un/vai zīmējumu izstādi “Mani mīluļi” ar bērnu interviju

Visas grupas,

Izglītojamo vecāki

27PII S.Trimalniece,

K.Afanasjeva,

grupu pedagogi

 

7.10.2021 10.00 Digital meeting. Erasmus+projekts

“Pirmsskolas izglītības kvalitāte” (QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās eTwinning platformā

Vadības komanda 27PII N.Isate,

J.Sivačova

 

 

 

 

8.10.2021   Starptautiskā putras diena

Ieteicams organizēt fotoizstādi

“Mana mīļāka putra” ar receptēm sadarbībā ar vecākiem

1.,2.,3.,4.,10.,12.grupas 27PII Grupu pedagogi

 

9.10.2021   Kolektiva ekskursija uz Tērveti Iestādes darbinieki O.Razvadovska
13.10.2021

 

13.00 Attālinātā sapulce Erasmus+projekta QUED darba grupai 5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII N.Isate

J.Sivačova

15.10.2021 Vispasaules roku mazgāšanas diena

Plakāti, darba lapas, mācību filmas, runājošās sienas u.c.

5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas

 

27PII Grupu pedagogi
Oktobrī   Ekskursijas iestādes teritorijā un ārpus tās. 5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi
22.10.21 19.30 Kolektīva atpūta. Daugavpils teātra apmeklēšana Iestādes darbinieki I.Bratuseva
25.10.-26.10.2021 10.00 Virtuālais apmācību seminārs ar Erasmus+projekta  “QUED” partneriem ZOOM platformā 5.,6.,7.,8.,9. grupu pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

Septembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2021 10.00

 

10.40

Zinību diena 5.,8.,9.grupa

 

6., 7.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Ž.Gasjaņeca

 

 

No

1.09.2021

Bērnu zīmējumu izstāde

“Zem spilgta lietussarga”

5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas 27 PII

foajē

Grupu pedagogi
Septembrī   Vecāku sapulces

ZOOM platformā

1.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

27PII Grupu pedagogi
8.09.2021

15.09.2021.

22.09.2021.

13.00 Attālinātā sapulce. ZOOM platformā

“2021./2022.m.g.aktualitātes”

E-klases lietošana, mācību procesa plānošana, SKOLA 2030 materiāli u.c.

Erasmus+projekta DEHORS rezultāti. Erasmus+projekta QUED aktualitātes.

Visas grupas 27PII N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

No 10.09.2021   Tēva portrets

(ar ramīti) formāts A4/A5

5.,6.,7.,8.,9.,

11.grupas

27 PII

foajē

Grupu pedagogi
14.09.2021 9.00-12.00 Fotografēšanās

A.Kivrins

5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

Grupu pedagogi
16.09.2021 10.30 “Rudens māksla”

Paklāji, dzīvnieki, ornamenti no dabas materiāla.

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari)

5.,6.,7.,8.,9.,11.,grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Grupu pedagogi
Līdz 16.09.2021   Sajūtu takas atjaunošana

sadarbībā ar bērnu vecākiem

(dabas materiāla vākšana)

Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

O.Masāne

D.Nikonova

23 -30.09.2021   Eiropas sporta nedēļa 2021

23.09.“Stepa aerobika ar lapām brīvdabā”

27.09. “Vāveru takas”

28.09. –  Iesildīšanās brīvdabā 30.09. “Lāčuku rudens stafetes”

30.09. “Lec, lec vardulēns”

 

6.grupa

 

7.grupa

5.grupa

8.grupa

9.grupa

27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
No 27.09.2021   Izstāde “Rudens veltes”

( bērnu un vecāku radošie darbi no augļiem, dārziņiem un dabas materiāliem)

      1.,2.,3.,4.,10.,12.grupas 27 PII

brīvdabas teritorija

I.Rosolaja,

I.Bratuseva

 

 

27.09.2021 16.30 Iestādes padomes sēde Vecāki, pedagogi 27PII N.Isate
29.09.2021 10.00

 

10.30

Miķeļdiena 5.,8.,9.grupa

 

6.,7.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija)

J.Šakele
29.09.2021 13.00 Pedsēde

Mācību gada prioritātes. Darba plāna 2021./2022.m.g. apspriešana un apstiprināšana

Visi pedagogi 27 PII

 

 

N.Isate,

J.Sivačova

 

Līdz 1.10.2021   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Lietussarga pārvērtības”

( vecā lietussarga jauna dzīve)

Visas grupas 27PII

(zāle)

Grupu pedagogi

 

Jūnijs

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

2.062021    

Jautrās orientēšanās

(Latvijas Veselības nedēļa)

5.,6.,7., grupas 27PII

Brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
2.06.2021   Digital meeting.

Erasmus+projekts “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās

Teams platformā

Projekta darba grupa 27PII J.Sivačova
3.06.2021

 

  “Mārītes stafetes”

 

(Latvijas Veselības nedēļa)

9.grupa Iestādes brīvdabas teritorija I.Kozela
3.06.2021   “Sajūtu takas”, “Jautrā taka”

 

(Latvijas Veselības nedēļa)

3.,12.grupa Iestādes brīvdabas teritorija M.Nipāne, I.Bratuseva
4.06.2021 Plkst.9.30

 

 

Plkst.10.30

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena 6.,7.grupas

 

 

5.grupa

Iestādes brīvdabas teritorija Mūzikas skolotāja

J.Šakele

 

Grupu pedagogi

4.06.2021    Spēles ar bumbām uz zālītes

 

(Latvijas Veselības nedēļa)

1.,4.grupas Iestādes brīvdabas teritorija T.Povarova, L.Sidorova
8.06.2021 Plkst. 9.00

 

Plkst. 9.30

Nodarbības  projekta

“Man ir tīri zobi” ietvaros

 

                   9.,7. grupas

 

6.,5.grupas

 

Iestādes brīvdabas teritorija Grupu pedagogi

 

16.06.2021   Cūkmena vizīte

 

11.grupa Iestādes brīvdabas teritorija J.Gerasina
17.06.2021 Plkst.13.00 Praktisks seminārs

pirmsskolas izglītības

iestāžu vadītāju

vietniekiem un

pirmsskolas izglītības

pedagogiem „Erasmus+

projekts DEHORS.

Aktivitātes pirmsskolas

iestādes brīvdabas

teritorijā”

Pilsētas pedagogi un vadītājas vietnieki, Latgales reģiona pirmsskolas iestādes

 

 

 

 

27PII J.Sivačova,

N.Isate,

Darba grupas pedagogi

21.06.2021   Līgo svētki

 

5.,6.,7.grupas Iestādes brīvdabas teritorija Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca,

Grupu pedagogi

29.06.2021   Pasaules bišu diena

 

 

 

 

6.,7.grupas Iestādes brīvdabas teritorija Grupu pedagogi
    Pikniks 5.grupa Iestādes brīvdabas teritorija Grupas pedagogi

 

Maijs

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

5.05.2021   Balto galdautu svētki 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
Līdz 5.05.2021   Piedalīšanos zīmējumu konkursā “Māmiņas portrets”

(atdot vadītājai darbus konkursam līdz plkst. 12.00)

5.,6.,7., 8.,9.,10.,11., 27PII

Konkursu organizē

Vienības nams

Grupu pedagogi
5.05.2021

 

plkst. 13.00 Attālinātā sapulce

ZOOM platformā

“Vērtēšana un jēgpilna AS (atgriezeniskās saites) nodrošināšana bērna izaugsmei”

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
8.05.2021   Mātes diena.

“Māmiņa-mana saulīte” videoapsveikums

Visas grupas 27PII Mūzikas skolotājas,

grupu  pedagogi

    Puķu stādīšana,

Sakņu un sajūtu dārza izveidošana

Iestādes darbinieki Iestādes brīvdabas teritorija N.Isate

I.Grigorjeva,

J.Sivačova,

Grupu pedagogi

11.05.2021    Piena svētki 12.grupa 27PII Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca,

Grupas pedagogi

12.05.2021 Plst.13.00 Attālinātā sapulce

Gatavošanas pieredzes apmaiņas semināram “Erasmus+projekta DEHORS. Aktivitātes pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā”

Darba grupa

S.Harūne, O.Masāne, J.Gerasina, B.Strode, T.Saveļejeva, T.Počokina, J.Dimitrijeva, D.Nikonova un visi kas vēlas

27PII J.Sivačova
13.05.2021 Plkst.9.00 Piena svētki

 

2.grupa 27PII Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca,

Grupas pedagogi

No 17.05.2021  

 

Bērnu zīmējumu izstāde

“Paliec sveiks, bērnudārzs!”

5., 11.grupa 27PII Grupu pedagogi

 

18.05.2021 Plkst.9.30 Integrētā  rotaļnodarbība ekoprogrammas   “Cūkmena detektīvi” ietvaros videoformātā 11.grupa 27PII Grupas pedagogi

 

 

19.05.2021 Plkst.13.00 Pedsēde

-Mācību vides veidošana brīvdabā

– “2020./2021.mācību gada rezultāti. Latviešu valodas apgūšanas analīze. Bērnu attīstības un sagatavošanas skolai analīze.”

Iestādes pedagogi 27PII N.Isate, J.Sivačova
21.05.2021 Plkst. 10.00

 

Plkst.15.00

Izlaidums

 

Izlaidums

11.grupa

 

5.grupa

27PII Grupu pedagogi,

Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca

   

Plkst. 17.00-18.00

Attālinātas vecāku sapulces

ZOOM platformā

(ieplānot katrai grupai savu dienu)

Izglītojamo vecāki 27PII J.Sivačova

Grupu pedagogi

    Integrētā rotaļnodarbība temata

„Kukaiņu pasaule” ietvaros

 

8.grupa

 

9.grupa

Iestādes brīvdabas teritorija  

Grupu pedagogi

31.05.-06.06.2021.   Latvijas Veselības nedēļa

MOVE WEEK

31.05.2021. Zibakcija

2.06.2021 – “Jautrās orientēšanās” iestādes teritorija”

3.06. –“ Mārītes stafetes”

3.06. – “Sajūtu taka”, “Jautrā taka”

4.06. –“Spēles ar bumbām uz zālītes”

 

 

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas

5-7 gadīgie bērni

 

4-5 gadīgie

3-4 gadīgie

1-3 gadīgie

Iestādes brīvdabas teritorija Mūzikas skolotājas,

Grupu pedagogi

 

 

Aprīlis

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

6.04.2021 plkst. 9.30 Lieldienas 6.grupa

 

27PII

Zāle

Mūzikas skolotāja

Ž. Gasjaņece

7.04.2021

 

 

28.04.2021

 

plkst. 13.00 Attālinātā sapulce

Gatavošanas pieredzes apmaiņas semināram “Erasmus+projekta DEHORS. Aktivitātes pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā”

Darba grupa

S.Harūne, O.Masāne, J.Gerasina, B.Strode, T.Saveļejeva, T.Počokina, J.Dimitrijeva, D.Nikonova un visi kas vēlas

27PII J.Sivačova
8.04.2021. plkst. 9.30

 

plkst. 10.15

Lieldienas

 

 

5.grupa

 

11.grupa

27PII

Zāle

Mūzikas skolotāja

Ž. Gasjaņeca

9.04.2021 plkst.9.30 Lieldienas 7.grupa 27PII Mūzikas skolotāja

J.Šakele

14.04.2021 plkst.13.00 Attālinātā sapulce  ZOOM platformā

“Vērtēšana un jēgpilna AS (atgriezeniskās saites) nodrošināšana bērna izaugsmei”

Pedagogi 27PII J.Sivačova
14.04.2021   Mazo izpildītāju  konkurss “Pīks un Pīka” videoformātā 11.grupas pieteikti audzēkņi 27PII Mūzikas skolotāja J.Šakele
No 12.04.-16.04

 

16.04.

  Gatavošanās “Joku dienai”

(vecāki atnes nevajadzīgo bērnu apģērbu dekorēšanai un pārveidošanai kā arī aksesuārus)

Joku diena- netradicionālo apģērbu modes skate ar mūziku, kostīmu prezentāciju  (ZOOM platformā )

5.,6.,7.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
 

20.04.2021

 

 

 

 

Digital meeting.

Erasmus+projekts “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās

SKYPE platformā LTT2

QUED projekta darba grupa 27PII

 

N.Isate

J.Sivačova

 

21.04.2021 Plkst.13.00 Pedsēde ZOOM platformā

1.      Gatavošanas pieredzes

apmaiņas semināram “Erasmus+projekta DEHORS. Aktivitātes pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā”

2.      Bērna sniegumu

mērķtiecīga novērošana un novērojumu dokumentēšana

Iestādes pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

22.04.2021 plkst.10.00

 

 

 

plkst. 11.00

 

ZOOM nodarbība. Jaunbūves bibliotēka. Bibliotēku nedēļas ietvaros

 

7.grupa

 

 

 

6.grupa

 

27PII J.Sivačova,

grupu pedagogo

    Integrētā rotaļnodarbība temata

„Mana pilsēta” ietvaros videoformātā

Iestādes pedagogi 27PII T.Saveļjeva,

T.Počokina

No 26.04-03.05.   Gatavošanās video apsveikumam

Mātes dienai  (dziesmu, deju videoieraksti, dzejoļi, inscenējumi, mazuļiem fotogrāfijas ar radošiem darbiem – dāvana māmiņai, intervijas u.c.iespējas)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi,

Mūzikas skolotājas

Marts

                                                                                                            

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

4.03.-05.03.

2021.

13.00-15.00 Attālinātie kursi.

Apmācība pēc programmas “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Iestādes pedagogi un tehniskie darbinieki

 

 

Zoom platformā N.Isate,

J.Sivačova

8.03.2021.   Digital meeting e-Twinning

Erasmus+projekts

“Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED)

J.Sivačova, N.Isate 27PII J.Sivačova
10.03.2021. 13.00 Attālinātā konsultācija ZOOM platformā. Teātra nedēļas organizēšana

“Mācību procesa plānošanas paņēmieni visās vecuma grupās” 1PII pieredze

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova,

J.Galvāne

12.03.2021

 

  “Masļenica” – svētku nodarbība Visas grupas  27PII Grupu pedagogi
No 15.03.2021   Bērnu zīmējumu izstāde

,, Lieldienu zaķa raibie piedzīvojumi”

 

5.,6.,7.,9.,10.,11.,12. grupas Foajē Grupu pedagogi
No 15.03.2021   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde  “Raibu raibās Lieldienas ” Visas grupas Foajē Grupu pedagogi
No 15.03.-19.03.   Teātra nedēļa

( Leļļu teātris, ēnu teātris, pantomīma u.c. žanri)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
 

 

 

 

 

 

Mācību ekskursijas uz

Gubiščes ezeru

“Dabas atmoda”

5.,6.,7.,11.grupas

 

Gubiščes ezers

 

Grupu pedagogi

 

 

17.03.2021     13.00

 

Attālinātā konsultācija ZOOM platformā.

“Pasaules ūdens dienas organizēšana”

“Mācību procesa plānošanas paņēmieni visās vecuma grupās”

15 PII pieredze

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
22.03.2021   Pasaules ūdens diena

(Eksperimenti ar ūdens, pētījumi, ūdens pavasarī, ekoloģiskās problēmas u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
Visu mēnesi        Lieldienu truša piedzīvojumi grupās

(Mūsu trusis Diki viesojas grupās)

 

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

24.03.2021   Attālinātā konsultācija ZOOM platformā.

“Kompetenču pieeja bērna daudzpusīgas personības attīstības”8PII pieredze

 

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivacova,

O.Masāne

          Integrētā rotaļnodarbība temata

„Dzīves cikls” ietvaros videoformātā

Iestādes pedagogi 27PII K.Afanasjeva,

J.Dimitrijeva

    Integrētā rotaļnodarbība temata

„Ripo, birst, slīd” ietvaros videoformātā

 

Iestādes pedagogi 27PII L.Sidorova

O.Razvadovska

 

 

 

 

Februāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

No 1.02.2021-5.02.2021   DEHORS projekta aktivitātes

-“Mud kitchen” (Dubļu virtuve)-Itāļu pirmsskolas pieredzes aprobācija

-“New perspective” (Jaunas iespējas) Kipras pirmsskolas pieredzes aprobācija

6.,7.,8.,9.,10.grupas

 

 

 

 

5.,6.,11.grupa

D.Nikonova

(aktivitātes apraksts)

Grupu pedagogi

 

T.Počokina

(aktivitātes apraksts)

Grupu pedagogi

No 8.02.2021

 

  Bērnu radošo darbu

izstāde “Dāvana draugam”

(paštaisītas atklātnes, sirsniņas no dažāda materiāla, rotaļlietas u.c.)

Visas grupas Foajē Grupu pedagogi
No 8.02.2021   Mazuļu mākslas darbu izstāde

“Man maza, maza sirsniņa”

1.,2.,3.,8.,4.,12.grupas Foajē Grupu pedagogi
10.02.2021 10.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

27PII N.Isate, J.Sivačova

 

10.02.2021 13.00 Attālinātā konsultācija ZOOM platformā.

“Mācību vide SEM (sociāli emocionālās mācīšanās sekmēšanai)” 24PII pieredze

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
16.02.2021

 

 

9.50

 

10.30

Izpriece “Draudzības svētki”

 

6.grupa

 

5.grupa

Zāle Ž.Gasjaņeca

 

 

17.02.2021 10.45

 

Izpriece “Draudzības svētki” 7.grupa Zāle J.Šakele
17.02.2021 13.00 Attālinātā konsultācija. ZOOM platformā

“Pavasaris uz palodzes”

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
18.02.2021        10.30 Izpriece “Draudzības svētki”

 

11.grupa Zāle Ž.Gasjaņeca

 

19.02.2021 9.30

 

10.30

Meteņi 6.grupa

 

5.grupa

Brīvdabas teritorija Ž.Gasjaņeca

 

24.02.2021 13.00 Attālinātā konsultācija

Zoom platformā

5.grupa K.Afanasjeva

J.Dimitrijeva

25.02.2021 18.00 Attālinātā vecāku skoliņa.

ZOOM platformā

“Bērnu runas attīstības īpatnības. Kad jāgriežas pie logopēda?”

2.,12.grupas vecāki Logopēde J.Nikitina
 

26.02.2021

      9.30

 

     10.30

 

Meteņi

11.grupa

 

7.grupa

Brīvdabas teritorija Ž.Gasjaņeca

 

J.Šakele

  Pieredzes apmaiņa video formātā. Integrēta rotaļnodarbība temata “Draudzēsimies” ietvaros 3.grupa

10.grupa

27PII

 

Grupās

I.Bratuseva, I Rosolaja;

Ž.Gagunova, N.Kohane

Februāris Erasmus+ projekta QUED

aktivitātes: jaunas ierīces Bee bot testēšana grupā, analīze, atgriezeniska saite, Bee bot  integrēšana citās aktivitātēs:

– 6.grupa ( februāris)

-7.grupa ( februaris)

                        6.,7.,grupas 27PII Grupu pedagogi

 

Janvāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

 

6.01.2021

 

Plkst.13.00-13.30

 

Sapulce “Zoom platformā”

-Sniega dienas 2021 organizēšana.

-Ziemas aktivitātes brīvdabā

– Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas jautājumi

– Iestādes darbības vasaras periodā un atvaļinājumu plānošana

– Ekskursijas uz ziemas parku un Gubišces ezeru

 

Visas grupas

 

ZOOM platforma

 

Grupu pedagogi

 

No 7.01.2021   Sniega dienas 2021 aktivitātes

(foto un video atskaite)

–        Ledus figūriņas;

–        Fiziskās aktivitātes;

–        Ziemas māksla;

–        Sniega skulptūras;

–        Ziemas eksperimenti;

–       Braukšana ar ragaviņām;

–       Hokejs

–       Stafetes   u.c.

Visas grupas 27PII brīvdabas teritorija Grupu pedagogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 11.01.2021   Vecāku, bērnu un pedagogu radošais darbs

“Uztaisi putnu barotavu- palīdzi mazajiem draugiem ziemā”

Visas grupas 27 PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
No 11.01.2021   Erasmus+ projekta QUED

aktivitātes: jaunas ierīces Bee bot testēšana grupā, analīze, atgriezeniska saite, Bee bot  integrēšana citās aktivitātēs:

-11.grupa (11.01-15.01.)

– 5.grupa ( 18.01.-22.01)

– 6.grupa ( 25.01.-29.01)

-7.grupa ( 01.02.-5.02.)

12.01.2021 11.00-13.00 Digital meeting.DEHORS TPM 5

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

27 PII

 

N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

 

13.01.2021

 

11.30-12.30

Digital meeting.DEHORS TPM 5

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

 

27PII

 

 

 

N.Isate

J.Sivačova

21.01.2021

 

  Pieredzes apmaiņa-nodarbības videoieraksts

Integrētā rotaļnodarbība temata “Putnu barotaviņa” ietvaros

Grupu pedagogi

 

 

27PII

brīvdaba

 

 

7.grupas pedagogi

 

 

 

27.01.2021  13.00-13.30 Sapulce “Zoom platformā”

– Projekta QUED aktivitātes, testēšanas rezultāti. (11.,5.,grupas)

– 7.grupas nodarbības apspriešana

Janvāris-februāris   Konkurss 5-6 g. vecuma bērniem

“Esi aktīvs! Dari kopā”

5.,6.,7.,11.grupas 5.,6.,7.,11.grupu pedagogi

 

 

Decembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

 

No 7.12.2020

   

Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Ziemassvētku eglītes mirdzumā”

 

 

Visas grupas

 

27 PII

(foaijē)

 

Grupu pedagogi

 

No 7.12.2020           Bērnu zīmējumu izstāde

„Ziemassvētku pasaka ”

 

5.,6.,7.,9.,10.,11.grupas 27PII

(foajē)

7.grupas skolotājas

 

9.12.2020 13.00 Pedsēde “Zoom platformā”

 

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
14.12.2020 16.00-17.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

27 PII

 

N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

15.12.2020 10.00 “Pa sniegu Ziemassvētku vecītis nāk!” Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

 

Grupu pedagogi
    Fotografēšanas. A.Kivrins 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.grupas 27PII zālē Grupu pedagogi

 

    Piparkūku vakari

“Ziemassvētku brīnumu gaidot!”

3.,5.,6.,7.,8.,9.,20.,11. grupas Grupas Grupu pedagogi
 

17.12.2020

 

9.00

 

 

9.30

 

 

10.30

 

Ziemassvētki

 

2.grupa

 

 

6.grupa

 

 

11.grupa

 

grupā

 

 

zālē

 

 

zālē

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

18.12.2020

 

 

 

 

 

 

9.00

 

10.00

 

11.00

 

 

 

 

Ziemassvētki

 

 

 

 

4.grupa

 

3.grupa

 

8.grupa

 

 

grupā

 

zālē

 

zālē

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

 

 

21.12.2020

 

9.00

 

10.00

 

11.00

 

 

 

Ziemassvētki

 

1.grupa

 

10.grupa

 

9.grupa

 

grupā

 

zālē

 

zālē

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

22.12.2020

 

9.15

 

10.00

Ziemassvētki 12.grupa

 

5.grupa

grupā

 

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

23.12.2020

 

9.30

 

Ziemassvētki

 

7.grupa

 

zālē

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

Novembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

3.11.2020 10.00 Attālinātā konference “Pirmsskolas izglītība pārmaiņu laikā” Pirmsskolas skolotāji, vadītāji, vadītāju vietnieki 27PII J.Sivačova
No 6.11.   Bērnu un vecāku radošu darbu izstāde

“Mana dāvana Latvijai”

(pašgatavotas saktas, svečturi, spēka zīmes, atklātnes un tt.)

3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.gr. 27 PII

Foajē

3.grupas skolotājas
No 6.11.   Bērnu mākslas darbu izstāde

“Es esmu Latvija”

5.,6.,7.,9.,10.,11.grupas 27PII

Foajē

7.grupas skolotājas

 

No 6.11   Fotoizstāde

“Aplidosim, apceļosim, apmīļosim Latviju”

Visas grupas Katrā grupā Grupu pedagogi

 

 

10.11.2020   Tematiskā nodarbība

“Mārtiņdienas Jampadracis”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi, A.Skaldere
11.11.2020   “Lāčplēša diena” Tematiskā nodarbība 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi, A.Skaldere
12.11.2020 10.00 Pieredzes apmaiņas pasākums

„26.pirmsskolas izglītības iestādes labā

prakse pedagogu sadarbības īstenošanā”

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/pedagogi DPIP, 9.kab. D.Nikonova
12.11.2020

13.11.2020

10.00

13.30

Profesionālās pilnveides attālinātie kursi “Domāšanas veicināšana mācību procesā kā izglītojamo mācīšanās un dzīves veiksmes faktors” (8h). A.Skaldere,

S.Trimalniece

27PII J.Sivačova
16.11.2020 10.00 Valsts svētki.

“Latvijas dzimšanas diena”

7.grupa 27PII, zālē J.Šakele, grupu pedagogi
17.11.2020 9.00

9.45

10.45

Valsts svētki.

“Latvijas dzimšanas diena”

6.grupa

5.grupa

11.grupa

27PII, zālē Ž.Gasjaņeca,

grupu pedagogi

19.11.2020   eTwinning projekts “Traditional handmade Xmas cards and decorations. 7TH EDITION” 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII,

Sadarbības partneru valstis

D.Nikonova
20.11.2020 13.00 Praktiskais seminārs

„Bērna snieguma mērķtiecīga novērošana un novērojumu dokumentēšana”

Vadītāju vietnieki 24PII J.Sivačova
23.11.2020   Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova
24.11.2020 13.00 Konsultācija „Mācību vide SEM (sociāli emocionālās mācīšanās) sekmēšanai” Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/ pedagogi 24PII S.Harūne
25.11.2020 13.00 Erasmus+ projekta “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED)  darba grupas tikšanās, digitālo riku testēšana

Projekta komanda

( J.Dimitrijeva, T.Saveļjeva,

J.Galvāne, J.Gerasina, B.Strode, D.Nikonova, N.Kohane, J.Nikitina)

27PII, zālē J.Sivačova,

N.Isate

26.11.2020   Smaidu rīts 3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII S.Trimalniece, I.Bratuseva
26.11.2020 17.00 Vecāku skoliņa.

“Bērns mācas runāt ģimenē.

Praktiskie ieteikumi.”

12.grupas vecāki 27PII Logopēde

J.Nikitina

30.11.2020   Pirmās sveces iedegšana Adventes vainagā Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

 

 

Oktobris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

2.10.2020 10.30 Pasaules skolotāju dienas pasākums Visi Pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

N.Isate
5.10-11.10   Labo darbu nedēļa

 

Ieteicams organizēt grupās fotoizstādi un zīmējumu izstādi “Mani mīluļi”

Visas grupas 27PII iestāde,

Daugavpils dzīvnieku patversme

T.Počokina,

T.Saveļjeva

 

6.10.2020 13.00 Meistarklase “Tortes dekorēšana ar mastiku” Pedagogi 27PII

Latviešu val. kabinets

Ž.Gagunova, N.Kohane
7.10.2020 13.00

 

 

13.30

Konsultācija. Daugavpils 5PII pieredze

«Mācību vides veidošana veiksmīgai kompetenču izglītības īstenošanai»

Pedagogi (apakšgrupas) 27 PII

(iestādes zāle)

J.Dimitrijeva

J.Sivačova

8.10.2020 10.00-

14.00

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 Skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu vadības tiešsaistes seminārs N.Isate 27PII N.Isate
9.10.2020 No 8.00 Pasaules Putras diena

Ieteicams organizēt fotoizstādes “Mana mīļāka putra”

1.,2.,3.,4.,8.,

12.grupas

27PII Grupu pedagogi

 

 

9.10.2020 11.30 Profesionālās pilnveides kursi  “Domāšanas veicināšana mācību procesā kā izglītojamo mācīšanās un dzīves veiksmes faktors” (8h). Kursus vadīs prof.K.Oganisjana. A.Skaldere,

S.Trimalniece

Daugavpils Valsts ģimnāzija J.Sivačova
13.10.2020 17.00 Iestādes padome Padomes locekļi 27PII N.Isate,

padomes priekšsēdētāja V.Saveļjeva

14.10.2020 13.00

 

13.30

Konsultācija Daugavpils

10PII pieredze

„Veselības mācības integrēšana pirmsskolas vecuma bērnu vērtību sistēmā”.

Pedagogi (apakšgrupas) 27 PII zālē J.Sivačova
15.10.2020 No 9.00 Starptautiskā roku mazgāšanas diena 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.,12.grupas

27PII D.Nikonova, Ž.Gagunova
19.10.2020

20.10.2020

No 9.00 Fotografēšana. Foto kompānija

“Berga foto”

2.,3.,9.,10., 5.gr.

12.,8.,6.,7.,11.gr.

27 PII

(iestādes zāle)

23.10.2020   Kursi “Vērtēšanas mērķis un process pirmsskolā” A.Skaldere, S.Trimalniece, J.Sivačova 13PII J.Sivačova
26.10-1.11

 

26.10.

 

29.10.

 

28.10

 

 

8.00,8.15

 

10.30,11.00

 

13.00

Latvijas Veselības sporta nedēļa 2020. MOVE Week.

-Rīta rosme ar bumbām

 

-Jautrā aerobika

 

-Aktīvā pauze darba vietā

 

 

6.,7.grupas

 

5.,11.grupas

 

Pedagogi

27 PII

(iestādes zāle)

 

 

-S.Harūne, K.Galvāne

-K.Afanasjeva,

J.Dimitrijeva

-N.Kohane

26.10. 10.30-12.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova
27.10-28.10 10.30-13.00 Digital meeting.

Erasmus+projekts “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās

SKYPE platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova

 

 

Septembris 

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2020 9.30

 

10.00

Zinību diena 6.grupa, 7.grupa

 

5.grupa, 11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

 

Ž.Gasjaņeca

 

 

 

 

2.09.2020 13.00 Informatīvā sanāksme Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

N.Isate

J.Sivačova

 

6.09.2020   Bērnu rokdarbu izstāde

“TĒVA DIENAS

APSVEIKUMU KARTĪTES”

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

izstāde uz plauktiem foajē

Grupu pedagogi
9.09.2020   Pirmsskolas izglītības iestāžu tehniskas gatavības pieņemšana Visi iestādes darbinieki 27 PII N.Isate,

I.Grigorjeva,

Z.Ivanova

N.Kohane,

J.Sivačova,

L.Fomina

10.09.2020 9.00 Fotografēšanas. A.Kivrins 3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

(iestādes zāle)

 

J.Sivačova
16.09.2020 10.30 “Rudens māksla”

Paklāji, dzīvnieki, ornamenti no dabas materiāla.

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari un tt.)

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

Grupu pedagogi
18.09.2020 8.30 Olimpiskā diena

“Mēs esam sportiņā”

5.,6.,7.,11.grupas Grupās, zālē Grupu pedagogi
25.09.2020 10.30 Eiropas sporta nedēļa 2020.

Rudens skrējiens

5.,6.,7.,11.grupas 27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

11.grupas pedagogi

 

26.09.2020 11.00 55. Daugavpils skrējiens “Daugavpils-Mežciems” Iestādes darbinieki, audzēkņi Vienības laukums J.Sivačova
No 28.09.2020   Izstāde “Rudens veltes”

( bērnu radošie darbi no augļiem, dārziņiem un dabas materiāliem)

      3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

brīvdabas teritorija

I.Rosolaja,

I.Bratuseva

 

 

28.09.2020 9.00 Akcija “Veselīgs dzīves veids”, sadarbībā ar Uzticības fondu un Latvijas slavenu cīkstoni   A.Grigorjevu 5.,11.grupas Grupās  N.Isate
30.09.2020 10.00

 

10.30

Miķeļdiena 6.,7.grupa

 

5.,11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

J.Šakele
30.09.2020 13.00 Pedsēde

Mācību gada prioritātes. Darba plāna 2020./2021.m.g. apspriešana un apstiprināšana

Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

 

N.Isate,

J.Sivačova