Septembris 

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2020 9.30

 

10.00

Zinību diena 6.grupa, 7.grupa

 

5.grupa, 11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

 

Ž.Gasjaņeca

 

 

 

 

2.09.2020 13.00 Informatīvā sanāksme Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

N.Isate

J.Sivačova

 

6.09.2020   Bērnu rokdarbu izstāde

“TĒVA DIENAS

APSVEIKUMU KARTĪTES”

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

izstāde uz plauktiem foajē

Grupu pedagogi
9.09.2020   Pirmsskolas izglītības iestāžu tehniskas gatavības pieņemšana Visi iestādes darbinieki 27 PII N.Isate,

I.Grigorjeva,

Z.Ivanova

N.Kohane,

J.Sivačova,

L.Fomina

10.09.2020 9.00 Fotografēšanas. A.Kivrins 3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

(iestādes zāle)

 

J.Sivačova
16.09.2020 10.30 “Rudens māksla”

Paklāji, dzīvnieki, ornamenti no dabas materiāla.

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari un tt.)

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

Grupu pedagogi
18.09.2020 8.30 Olimpiskā diena

“Mēs esam sportiņā”

5.,6.,7.,11.grupas Grupās, zālē Grupu pedagogi
25.09.2020 10.30 Eiropas sporta nedēļa 2020.

Rudens skrējiens

5.,6.,7.,11.grupas 27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

11.grupas pedagogi

 

26.09.2020 11.00 55. Daugavpils skrējiens “Daugavpils-Mežciems” Iestādes darbinieki, audzēkņi Vienības laukums J.Sivačova
No 28.09.2020   Izstāde “Rudens veltes”

( bērnu radošie darbi no augļiem, dārziņiem un dabas materiāliem)

      3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

brīvdabas teritorija

I.Rosolaja,

I.Bratuseva

 

 

28.09.2020 9.00 Akcija “Veselīgs dzīves veids”, sadarbībā ar Uzticības fondu un Latvijas slavenu cīkstoni   A.Grigorjevu 5.,11.grupas Grupās  N.Isate
30.09.2020 10.00

 

10.30

Miķeļdiena 6.,7.grupa

 

5.,11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

J.Šakele
30.09.2020 13.00 Pedsēde

Mācību gada prioritātes. Darba plāna 2020./2021.m.g. apspriešana un apstiprināšana

Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

 

N.Isate,

J.Sivačova