Decembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

 

No 7.12.2020

   

Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Ziemassvētku eglītes mirdzumā”

 

 

Visas grupas

 

27 PII

(foaijē)

 

Grupu pedagogi

 

No 7.12.2020           Bērnu zīmējumu izstāde

„Ziemassvētku pasaka ”

 

5.,6.,7.,9.,10.,11.grupas 27PII

(foajē)

7.grupas skolotājas

 

9.12.2020 13.00 Pedsēde “Zoom platformā”

 

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
14.12.2020 16.00-17.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

  27 PII

 

N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

15.12.2020 10.00 “Pa sniegu Ziemassvētku vecītis nāk!” Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

 

Grupu pedagogi
    Fotografēšanas. A.Kivrins 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.grupas 27PII zālē Grupu pedagogi

 

    Piparkūku vakari

“Ziemassvētku brīnumu gaidot!”

3.,5.,6.,7.,8.,9.,20.,11. grupas Grupas Grupu pedagogi
 

17.12.2020

 

9.00

 

 

9.30

 

 

10.30

 

Ziemassvētki

 

2.grupa

 

 

6.grupa

 

 

11.grupa

 

grupā

 

 

zālē

 

 

zālē

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

18.12.2020

 

 

 

 

 

 

9.00

 

10.00

 

11.00

 

 

 

 

Ziemassvētki

 

 

 

 

4.grupa

 

3.grupa

 

8.grupa

 

 

grupā

 

zālē

 

zālē

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

 

 

21.12.2020

 

9.00

 

10.00

 

11.00

 

 

 

Ziemassvētki

 

1.grupa

 

10.grupa

 

9.grupa

 

grupā

 

zālē

 

zālē

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

22.12.2020

 

9.15

 

10.00

Ziemassvētki 12.grupa

 

5.grupa

grupā

 

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

23.12.2020

 

9.30

 

Ziemassvētki

 

7.grupa

 

zālē

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

Novembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

3.11.2020 10.00 Attālinātā konference “Pirmsskolas izglītība pārmaiņu laikā” Pirmsskolas skolotāji, vadītāji, vadītāju vietnieki 27PII J.Sivačova
No 6.11.   Bērnu un vecāku radošu darbu izstāde

“Mana dāvana Latvijai”

(pašgatavotas saktas, svečturi, spēka zīmes, atklātnes un tt.)

3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.gr. 27 PII

Foajē

3.grupas skolotājas
No 6.11.   Bērnu mākslas darbu izstāde

“Es esmu Latvija”

5.,6.,7.,9.,10.,11.grupas 27PII

Foajē

7.grupas skolotājas

 

No 6.11   Fotoizstāde

“Aplidosim, apceļosim, apmīļosim Latviju”

Visas grupas Katrā grupā Grupu pedagogi

 

 

10.11.2020   Tematiskā nodarbība

“Mārtiņdienas Jampadracis”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi, A.Skaldere
11.11.2020   “Lāčplēša diena” Tematiskā nodarbība 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi, A.Skaldere
12.11.2020 10.00 Pieredzes apmaiņas pasākums

„26.pirmsskolas izglītības iestādes labā

prakse pedagogu sadarbības īstenošanā”

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/pedagogi DPIP, 9.kab. D.Nikonova
12.11.2020

13.11.2020

10.00

13.30

Profesionālās pilnveides attālinātie kursi “Domāšanas veicināšana mācību procesā kā izglītojamo mācīšanās un dzīves veiksmes faktors” (8h). A.Skaldere,

S.Trimalniece

27PII J.Sivačova
16.11.2020 10.00 Valsts svētki.

“Latvijas dzimšanas diena”

7.grupa 27PII, zālē J.Šakele, grupu pedagogi
17.11.2020 9.00

9.45

10.45

Valsts svētki.

“Latvijas dzimšanas diena”

6.grupa

5.grupa

11.grupa

27PII, zālē Ž.Gasjaņeca,

grupu pedagogi

19.11.2020   eTwinning projekts “Traditional handmade Xmas cards and decorations. 7TH EDITION” 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII,

Sadarbības partneru valstis

D.Nikonova
20.11.2020 13.00 Praktiskais seminārs

„Bērna snieguma mērķtiecīga novērošana un novērojumu dokumentēšana”

Vadītāju vietnieki 24PII J.Sivačova
23.11.2020   Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova
24.11.2020 13.00 Konsultācija „Mācību vide SEM (sociāli emocionālās mācīšanās) sekmēšanai” Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/ pedagogi 24PII S.Harūne
25.11.2020 13.00 Erasmus+ projekta “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED)  darba grupas tikšanās, digitālo riku testēšana

Projekta komanda

( J.Dimitrijeva, T.Saveļjeva,

J.Galvāne, J.Gerasina, B.Strode, D.Nikonova, N.Kohane, J.Nikitina)

27PII, zālē J.Sivačova,

N.Isate

26.11.2020   Smaidu rīts 3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII S.Trimalniece, I.Bratuseva
26.11.2020 17.00 Vecāku skoliņa.

“Bērns mācas runāt ģimenē.

Praktiskie ieteikumi.”

12.grupas vecāki 27PII Logopēde

J.Nikitina

30.11.2020   Pirmās sveces iedegšana Adventes vainagā Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

 

 

Oktobris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

2.10.2020 10.30 Pasaules skolotāju dienas pasākums Visi Pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

N.Isate
5.10-11.10   Labo darbu nedēļa

 

Ieteicams organizēt grupās fotoizstādi un zīmējumu izstādi “Mani mīluļi”

Visas grupas 27PII iestāde,

Daugavpils dzīvnieku patversme

T.Počokina,

T.Saveļjeva

 

6.10.2020 13.00 Meistarklase “Tortes dekorēšana ar mastiku” Pedagogi 27PII

Latviešu val. kabinets

Ž.Gagunova, N.Kohane
7.10.2020 13.00

 

 

13.30

Konsultācija. Daugavpils 5PII pieredze

«Mācību vides veidošana veiksmīgai kompetenču izglītības īstenošanai»

Pedagogi (apakšgrupas) 27 PII

(iestādes zāle)

J.Dimitrijeva

J.Sivačova

8.10.2020 10.00-

14.00

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 Skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu vadības tiešsaistes seminārs N.Isate 27PII N.Isate
9.10.2020 No 8.00 Pasaules Putras diena

Ieteicams organizēt fotoizstādes “Mana mīļāka putra”

1.,2.,3.,4.,8.,

12.grupas

27PII Grupu pedagogi

 

 

9.10.2020 11.30 Profesionālās pilnveides kursi  “Domāšanas veicināšana mācību procesā kā izglītojamo mācīšanās un dzīves veiksmes faktors” (8h). Kursus vadīs prof.K.Oganisjana. A.Skaldere,

S.Trimalniece

Daugavpils Valsts ģimnāzija J.Sivačova
13.10.2020 17.00 Iestādes padome Padomes locekļi 27PII N.Isate,

padomes priekšsēdētāja V.Saveļjeva

14.10.2020 13.00

 

13.30

Konsultācija Daugavpils

10PII pieredze

„Veselības mācības integrēšana pirmsskolas vecuma bērnu vērtību sistēmā”.

Pedagogi (apakšgrupas) 27 PII zālē J.Sivačova
15.10.2020 No 9.00 Starptautiskā roku mazgāšanas diena 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.,12.grupas

27PII D.Nikonova, Ž.Gagunova
19.10.2020

20.10.2020

No 9.00 Fotografēšana. Foto kompānija

“Berga foto”

2.,3.,9.,10., 5.gr.

12.,8.,6.,7.,11.gr.

27 PII

(iestādes zāle)

23.10.2020   Kursi “Vērtēšanas mērķis un process pirmsskolā” A.Skaldere, S.Trimalniece, J.Sivačova 13PII J.Sivačova
26.10-1.11

 

26.10.

 

29.10.

 

28.10

 

 

8.00,8.15

 

10.30,11.00

 

13.00

Latvijas Veselības sporta nedēļa 2020. MOVE Week.

-Rīta rosme ar bumbām

 

-Jautrā aerobika

 

-Aktīvā pauze darba vietā

 

 

6.,7.grupas

 

5.,11.grupas

 

Pedagogi

27 PII

(iestādes zāle)

 

 

-S.Harūne, K.Galvāne

-K.Afanasjeva,

J.Dimitrijeva

-N.Kohane

26.10. 10.30-12.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova
27.10-28.10 10.30-13.00 Digital meeting.

Erasmus+projekts “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās

SKYPE platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova

 

 

Septembris 

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2020 9.30

 

10.00

Zinību diena 6.grupa, 7.grupa

 

5.grupa, 11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

 

Ž.Gasjaņeca

 

 

 

 

2.09.2020 13.00 Informatīvā sanāksme Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

N.Isate

J.Sivačova

 

6.09.2020   Bērnu rokdarbu izstāde

“TĒVA DIENAS

APSVEIKUMU KARTĪTES”

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

izstāde uz plauktiem foajē

Grupu pedagogi
9.09.2020   Pirmsskolas izglītības iestāžu tehniskas gatavības pieņemšana Visi iestādes darbinieki 27 PII N.Isate,

I.Grigorjeva,

Z.Ivanova

N.Kohane,

J.Sivačova,

L.Fomina

10.09.2020 9.00 Fotografēšanas. A.Kivrins 3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

(iestādes zāle)

 

J.Sivačova
16.09.2020 10.30 “Rudens māksla”

Paklāji, dzīvnieki, ornamenti no dabas materiāla.

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari un tt.)

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

Grupu pedagogi
18.09.2020 8.30 Olimpiskā diena

“Mēs esam sportiņā”

5.,6.,7.,11.grupas Grupās, zālē Grupu pedagogi
25.09.2020 10.30 Eiropas sporta nedēļa 2020.

Rudens skrējiens

5.,6.,7.,11.grupas 27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

11.grupas pedagogi

 

26.09.2020 11.00 55. Daugavpils skrējiens “Daugavpils-Mežciems” Iestādes darbinieki, audzēkņi Vienības laukums J.Sivačova
No 28.09.2020   Izstāde “Rudens veltes”

( bērnu radošie darbi no augļiem, dārziņiem un dabas materiāliem)

      3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

brīvdabas teritorija

I.Rosolaja,

I.Bratuseva

 

 

28.09.2020 9.00 Akcija “Veselīgs dzīves veids”, sadarbībā ar Uzticības fondu un Latvijas slavenu cīkstoni   A.Grigorjevu 5.,11.grupas Grupās  N.Isate
30.09.2020 10.00

 

10.30

Miķeļdiena 6.,7.grupa

 

5.,11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

J.Šakele
30.09.2020 13.00 Pedsēde

Mācību gada prioritātes. Darba plāna 2020./2021.m.g. apspriešana un apstiprināšana

Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

 

N.Isate,

J.Sivačova