Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

Decembris   Digitālo rīku izmantošana rotaļnodarbībās. Labas prakses piemēri. Pedagogi 27PII 5.,6.,7.,8.,9.grupu pedagogi
2.12.2021 9.00 Fotografēšanās. A.Kivrins 1.,2.,3.,10.,12.,8.,11.,

5.,9.,6.,7.grupas

27 PII zālē Vadītāja p.i.

J.Sivačova

Decembris    Dalība Ziemassvētku labdarības akcijās

(organizācijas “Apelsīns”, “Uzticības fonds”)

Iestādes darbinieki,

bērni un viņu vecāki

27PII Grupu pedagogi
No 6.12.2021   eTwinnig projekts

“ 8th edition Xmas cards and other Xmas stuff”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

27PII O.Masāne
No 6.12.2021   Bērnu zīmējumi izstāde

“Baltās sniegpārslas stāsts”

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII T.Saveļjeva,

T.Počokina

No 6.12.2021   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Ziedošas sniegpārslas”

(sniegpārslas no dažādiem materiāliem, sniegavīri u.c.)

Visas grupas 27PII 1.,3., grupu pedagogi

 

 

 

8.12.2021   Konsultācija

Pedagogu profesionālās kompetences pašvērtējums”

Grupu pedagogi 27PII Vadītājas vietniece

J.Sivačova

16.12.2021 17.00 Vecāku skoliņa

ZOOM platformā

“Runas attīstīšana 2-3 gadu vecuma bērniem”

1.,2.,3.grupas 27PII Logopēde

J.Ņikitina

14.12.2021   “Pa sniegu Ziemassvētku vecītis nāk” Visas grupas 27PII I.Lagodska

 

No 15.12.2021   Piparkūku vakari  “Ziemassvētku brīnumu gaidot!” Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
No 15-23.12.2021   Ziemassvētki Visas grupas 27PII Mūzikas skolotājas

Ž.Gasjaneca,

J.Šakele

29.12.2021 13.00 Pedagogu e-apmācība Erasmus+DEHORS projekta ietvaros. Pirmsskolnieku digitālo caurviju prasmju attīstīšana. Erasmus+ projekta QUED progress. Photon robota izmantošanas iespējas Visi pedagogi 27PII Vadītāja

N.Isate,

Vadītājas vietniece

J.Sivačova

 

Novembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais
3.11.2021 13.00 Attālinātā sapulce Erasmus+projekta QUED darba grupai 5.,6.,7.,8.,9.grupas

 

27PII Vadītājas vietniece
No 8.11.2021   Bērnu radošo darbu izstāde

“Dāvana Latvijai”

( atklātnes, svečturi, kompozīcijas, saktas u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

No 8.10.2021   Bērnu zīmējumu izstāde

“Latvija ir kā ģimene”

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi
9.11.2021 10.00 “Bērnu žūrija”

Sadarbība ar Jaunbūves bibliotēku

7.grupa 27PII Vadītājas vietniece
10.11.2021   Tematiskā rotaļnodarbība

“Mārtiņdiena”

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi,

mūzikas skolotāja,

interešu izglītības skolotāja

10.11.2021 13.00 Attālinātā  konsultācija

“Pedagogu profesionālās kompetences pašvērtējums”

Pedagogi 27PII Grupu pedagogi

 

11.11.2021   Tematiskā rotaļnodarbība

“Lāčplēša diena”

 

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi,

latviešu valodas skolotāja

16-17.11.2021   Latvijas dzimšanas diena 5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Mūzikas skolotāji,

grupu pedagogi

22.11.-28.11.   Latvijas Veselības nedēļa 2021

Vingrinājumi ar lietussargiem

5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
29.11.   Pirmās adventes sveces iedegšana Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
29.11.-30.11.2021 10.00 Tiešsaistes apmācību seminārs ar Erasmus+projekta  “QUED” partneriem ZOOM platformā 5.,6.,7.,8.,9. grupu pedagogi 27PII N.Isate,

J.Sivačova

Oktobris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.10.2021 9.00 Skolotāju diena Pedagogi 27 PII zālē Vadītāja N.Isate
No 4.10-10.10   Labo darbu nedēļa 2021

Palīdzība Daugavpils dzīvnieku patversmei .

Ieteicams organizēt grupās fotoizstādi un/vai zīmējumu izstādi “Mani mīluļi” ar bērnu interviju

Visas grupas,

Izglītojamo vecāki

27PII S.Trimalniece,

K.Afanasjeva,

grupu pedagogi

 

7.10.2021 10.00 Digital meeting. Erasmus+projekts

“Pirmsskolas izglītības kvalitāte” (QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās eTwinning platformā

Vadības komanda 27PII N.Isate,

J.Sivačova

 

 

 

 

8.10.2021   Starptautiskā putras diena

Ieteicams organizēt fotoizstādi

“Mana mīļāka putra” ar receptēm sadarbībā ar vecākiem

1.,2.,3.,4.,10.,12.grupas 27PII Grupu pedagogi

 

9.10.2021   Kolektiva ekskursija uz Tērveti Iestādes darbinieki O.Razvadovska
13.10.2021

 

13.00 Attālinātā sapulce Erasmus+projekta QUED darba grupai 5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII N.Isate

J.Sivačova

15.10.2021 Vispasaules roku mazgāšanas diena

Plakāti, darba lapas, mācību filmas, runājošās sienas u.c.

5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas

 

27PII Grupu pedagogi
Oktobrī   Ekskursijas iestādes teritorijā un ārpus tās. 5.,6.,7.,8.,9.grupas 27PII Grupu pedagogi
22.10.21 19.30 Kolektīva atpūta. Daugavpils teātra apmeklēšana Iestādes darbinieki I.Bratuseva
25.10.-26.10.2021 10.00 Virtuālais apmācību seminārs ar Erasmus+projekta  “QUED” partneriem ZOOM platformā 5.,6.,7.,8.,9. grupu pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

Septembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2021 10.00

 

10.40

Zinību diena 5.,8.,9.grupa

 

6., 7.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Ž.Gasjaņeca

 

 

No

1.09.2021

Bērnu zīmējumu izstāde

“Zem spilgta lietussarga”

5.,6.,7.,8.,9.,11.grupas 27 PII

foajē

Grupu pedagogi
Septembrī   Vecāku sapulces

ZOOM platformā

1.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

27PII Grupu pedagogi
8.09.2021

15.09.2021.

22.09.2021.

13.00 Attālinātā sapulce. ZOOM platformā

“2021./2022.m.g.aktualitātes”

E-klases lietošana, mācību procesa plānošana, SKOLA 2030 materiāli u.c.

Erasmus+projekta DEHORS rezultāti. Erasmus+projekta QUED aktualitātes.

Visas grupas 27PII N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

No 10.09.2021   Tēva portrets

(ar ramīti) formāts A4/A5

5.,6.,7.,8.,9.,

11.grupas

27 PII

foajē

Grupu pedagogi
14.09.2021 9.00-12.00 Fotografēšanās

A.Kivrins

5.,6.,7.,8.,9.,10.,

11.,12.grupas

Grupu pedagogi
16.09.2021 10.30 “Rudens māksla”

Paklāji, dzīvnieki, ornamenti no dabas materiāla.

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari)

5.,6.,7.,8.,9.,11.,grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija)

Grupu pedagogi
Līdz 16.09.2021   Sajūtu takas atjaunošana

sadarbībā ar bērnu vecākiem

(dabas materiāla vākšana)

Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

O.Masāne

D.Nikonova

23 -30.09.2021   Eiropas sporta nedēļa 2021

23.09.“Stepa aerobika ar lapām brīvdabā”

27.09. “Vāveru takas”

28.09. –  Iesildīšanās brīvdabā 30.09. “Lāčuku rudens stafetes”

30.09. “Lec, lec vardulēns”

 

6.grupa

 

7.grupa

5.grupa

8.grupa

9.grupa

27PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
No 27.09.2021   Izstāde “Rudens veltes”

( bērnu un vecāku radošie darbi no augļiem, dārziņiem un dabas materiāliem)

      1.,2.,3.,4.,10.,12.grupas 27 PII

brīvdabas teritorija

I.Rosolaja,

I.Bratuseva

 

 

27.09.2021 16.30 Iestādes padomes sēde Vecāki, pedagogi 27PII N.Isate
29.09.2021 10.00

 

10.30

Miķeļdiena 5.,8.,9.grupa

 

6.,7.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija)

J.Šakele
29.09.2021 13.00 Pedsēde

Mācību gada prioritātes. Darba plāna 2021./2022.m.g. apspriešana un apstiprināšana

Visi pedagogi 27 PII

 

 

N.Isate,

J.Sivačova

 

Līdz 1.10.2021   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Lietussarga pārvērtības”

( vecā lietussarga jauna dzīve)

Visas grupas 27PII

(zāle)

Grupu pedagogi

 

Jūnijs

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

2.062021    

Jautrās orientēšanās

(Latvijas Veselības nedēļa)

5.,6.,7., grupas 27PII

Brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
2.06.2021   Digital meeting.

Erasmus+projekts “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās

Teams platformā

Projekta darba grupa 27PII J.Sivačova
3.06.2021

 

  “Mārītes stafetes”

 

(Latvijas Veselības nedēļa)

9.grupa Iestādes brīvdabas teritorija I.Kozela
3.06.2021   “Sajūtu takas”, “Jautrā taka”

 

(Latvijas Veselības nedēļa)

3.,12.grupa Iestādes brīvdabas teritorija M.Nipāne, I.Bratuseva
4.06.2021 Plkst.9.30

 

 

Plkst.10.30

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena 6.,7.grupas

 

 

5.grupa

Iestādes brīvdabas teritorija Mūzikas skolotāja

J.Šakele

 

Grupu pedagogi

4.06.2021    Spēles ar bumbām uz zālītes

 

(Latvijas Veselības nedēļa)

1.,4.grupas Iestādes brīvdabas teritorija T.Povarova, L.Sidorova
8.06.2021 Plkst. 9.00

 

Plkst. 9.30

Nodarbības  projekta

“Man ir tīri zobi” ietvaros

 

                   9.,7. grupas

 

6.,5.grupas

 

Iestādes brīvdabas teritorija Grupu pedagogi

 

16.06.2021   Cūkmena vizīte

 

11.grupa Iestādes brīvdabas teritorija J.Gerasina
17.06.2021 Plkst.13.00 Praktisks seminārs

pirmsskolas izglītības

iestāžu vadītāju

vietniekiem un

pirmsskolas izglītības

pedagogiem „Erasmus+

projekts DEHORS.

Aktivitātes pirmsskolas

iestādes brīvdabas

teritorijā”

Pilsētas pedagogi un vadītājas vietnieki, Latgales reģiona pirmsskolas iestādes

 

 

 

 

27PII J.Sivačova,

N.Isate,

Darba grupas pedagogi

21.06.2021   Līgo svētki

 

5.,6.,7.grupas Iestādes brīvdabas teritorija Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca,

Grupu pedagogi

29.06.2021   Pasaules bišu diena

 

 

 

 

6.,7.grupas Iestādes brīvdabas teritorija Grupu pedagogi
    Pikniks 5.grupa Iestādes brīvdabas teritorija Grupas pedagogi

 

Maijs

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

5.05.2021   Balto galdautu svētki 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
Līdz 5.05.2021   Piedalīšanos zīmējumu konkursā “Māmiņas portrets”

(atdot vadītājai darbus konkursam līdz plkst. 12.00)

5.,6.,7., 8.,9.,10.,11., 27PII

Konkursu organizē

Vienības nams

Grupu pedagogi
5.05.2021

 

plkst. 13.00 Attālinātā sapulce

ZOOM platformā

“Vērtēšana un jēgpilna AS (atgriezeniskās saites) nodrošināšana bērna izaugsmei”

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
8.05.2021   Mātes diena.

“Māmiņa-mana saulīte” videoapsveikums

Visas grupas 27PII Mūzikas skolotājas,

grupu  pedagogi

    Puķu stādīšana,

Sakņu un sajūtu dārza izveidošana

Iestādes darbinieki Iestādes brīvdabas teritorija N.Isate

I.Grigorjeva,

J.Sivačova,

Grupu pedagogi

11.05.2021    Piena svētki 12.grupa 27PII Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca,

Grupas pedagogi

12.05.2021 Plst.13.00 Attālinātā sapulce

Gatavošanas pieredzes apmaiņas semināram “Erasmus+projekta DEHORS. Aktivitātes pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā”

Darba grupa

S.Harūne, O.Masāne, J.Gerasina, B.Strode, T.Saveļejeva, T.Počokina, J.Dimitrijeva, D.Nikonova un visi kas vēlas

27PII J.Sivačova
13.05.2021 Plkst.9.00 Piena svētki

 

2.grupa 27PII Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca,

Grupas pedagogi

No 17.05.2021  

 

Bērnu zīmējumu izstāde

“Paliec sveiks, bērnudārzs!”

5., 11.grupa 27PII Grupu pedagogi

 

18.05.2021 Plkst.9.30 Integrētā  rotaļnodarbība ekoprogrammas   “Cūkmena detektīvi” ietvaros videoformātā 11.grupa 27PII Grupas pedagogi

 

 

19.05.2021 Plkst.13.00 Pedsēde

-Mācību vides veidošana brīvdabā

– “2020./2021.mācību gada rezultāti. Latviešu valodas apgūšanas analīze. Bērnu attīstības un sagatavošanas skolai analīze.”

Iestādes pedagogi 27PII N.Isate, J.Sivačova
21.05.2021 Plkst. 10.00

 

Plkst.15.00

Izlaidums

 

Izlaidums

11.grupa

 

5.grupa

27PII Grupu pedagogi,

Mūzikas skolotāja

Ž.Gasjaņeca

   

Plkst. 17.00-18.00

Attālinātas vecāku sapulces

ZOOM platformā

(ieplānot katrai grupai savu dienu)

Izglītojamo vecāki 27PII J.Sivačova

Grupu pedagogi

    Integrētā rotaļnodarbība temata

„Kukaiņu pasaule” ietvaros

 

8.grupa

 

9.grupa

Iestādes brīvdabas teritorija  

Grupu pedagogi

31.05.-06.06.2021.   Latvijas Veselības nedēļa

MOVE WEEK

31.05.2021. Zibakcija

2.06.2021 – “Jautrās orientēšanās” iestādes teritorija”

3.06. –“ Mārītes stafetes”

3.06. – “Sajūtu taka”, “Jautrā taka”

4.06. –“Spēles ar bumbām uz zālītes”

 

 

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas

5-7 gadīgie bērni

 

4-5 gadīgie

3-4 gadīgie

1-3 gadīgie

Iestādes brīvdabas teritorija Mūzikas skolotājas,

Grupu pedagogi

 

 

Aprīlis

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

6.04.2021 plkst. 9.30 Lieldienas 6.grupa

 

27PII

Zāle

Mūzikas skolotāja

Ž. Gasjaņece

7.04.2021

 

 

28.04.2021

 

plkst. 13.00 Attālinātā sapulce

Gatavošanas pieredzes apmaiņas semināram “Erasmus+projekta DEHORS. Aktivitātes pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā”

Darba grupa

S.Harūne, O.Masāne, J.Gerasina, B.Strode, T.Saveļejeva, T.Počokina, J.Dimitrijeva, D.Nikonova un visi kas vēlas

27PII J.Sivačova
8.04.2021. plkst. 9.30

 

plkst. 10.15

Lieldienas

 

 

5.grupa

 

11.grupa

27PII

Zāle

Mūzikas skolotāja

Ž. Gasjaņeca

9.04.2021 plkst.9.30 Lieldienas 7.grupa 27PII Mūzikas skolotāja

J.Šakele

14.04.2021 plkst.13.00 Attālinātā sapulce  ZOOM platformā

“Vērtēšana un jēgpilna AS (atgriezeniskās saites) nodrošināšana bērna izaugsmei”

Pedagogi 27PII J.Sivačova
14.04.2021   Mazo izpildītāju  konkurss “Pīks un Pīka” videoformātā 11.grupas pieteikti audzēkņi 27PII Mūzikas skolotāja J.Šakele
No 12.04.-16.04

 

16.04.

  Gatavošanās “Joku dienai”

(vecāki atnes nevajadzīgo bērnu apģērbu dekorēšanai un pārveidošanai kā arī aksesuārus)

Joku diena- netradicionālo apģērbu modes skate ar mūziku, kostīmu prezentāciju  (ZOOM platformā )

5.,6.,7.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi
 

20.04.2021

 

 

 

 

Digital meeting.

Erasmus+projekts “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās

SKYPE platformā LTT2

QUED projekta darba grupa 27PII

 

N.Isate

J.Sivačova

 

21.04.2021 Plkst.13.00 Pedsēde ZOOM platformā

1.      Gatavošanas pieredzes

apmaiņas semināram “Erasmus+projekta DEHORS. Aktivitātes pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā”

2.      Bērna sniegumu

mērķtiecīga novērošana un novērojumu dokumentēšana

Iestādes pedagogi 27PII N.Isate

J.Sivačova

22.04.2021 plkst.10.00

 

 

 

plkst. 11.00

 

ZOOM nodarbība. Jaunbūves bibliotēka. Bibliotēku nedēļas ietvaros

 

7.grupa

 

 

 

6.grupa

 

27PII J.Sivačova,

grupu pedagogo

    Integrētā rotaļnodarbība temata

„Mana pilsēta” ietvaros videoformātā

Iestādes pedagogi 27PII T.Saveļjeva,

T.Počokina

No 26.04-03.05.   Gatavošanās video apsveikumam

Mātes dienai  (dziesmu, deju videoieraksti, dzejoļi, inscenējumi, mazuļiem fotogrāfijas ar radošiem darbiem – dāvana māmiņai, intervijas u.c.iespējas)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi,

Mūzikas skolotājas

Marts

                                                                                                            

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

4.03.-05.03.

2021.

13.00-15.00 Attālinātie kursi.

Apmācība pēc programmas “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Iestādes pedagogi un tehniskie darbinieki

 

 

Zoom platformā N.Isate,

J.Sivačova

8.03.2021.   Digital meeting e-Twinning

Erasmus+projekts

“Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED)

J.Sivačova, N.Isate 27PII J.Sivačova
10.03.2021. 13.00 Attālinātā konsultācija ZOOM platformā. Teātra nedēļas organizēšana

“Mācību procesa plānošanas paņēmieni visās vecuma grupās” 1PII pieredze

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova,

J.Galvāne

12.03.2021

 

  “Masļenica” – svētku nodarbība Visas grupas  27PII Grupu pedagogi
No 15.03.2021   Bērnu zīmējumu izstāde

,, Lieldienu zaķa raibie piedzīvojumi”

 

5.,6.,7.,9.,10.,11.,12. grupas Foajē Grupu pedagogi
No 15.03.2021   Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde  “Raibu raibās Lieldienas ” Visas grupas Foajē Grupu pedagogi
No 15.03.-19.03.   Teātra nedēļa

( Leļļu teātris, ēnu teātris, pantomīma u.c. žanri)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
 

 

 

 

 

 

Mācību ekskursijas uz

Gubiščes ezeru

“Dabas atmoda”

5.,6.,7.,11.grupas

 

Gubiščes ezers

 

Grupu pedagogi

 

 

17.03.2021     13.00

 

Attālinātā konsultācija ZOOM platformā.

“Pasaules ūdens dienas organizēšana”

“Mācību procesa plānošanas paņēmieni visās vecuma grupās”

15 PII pieredze

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
22.03.2021   Pasaules ūdens diena

(Eksperimenti ar ūdens, pētījumi, ūdens pavasarī, ekoloģiskās problēmas u.c.)

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
Visu mēnesi        Lieldienu truša piedzīvojumi grupās

(Mūsu trusis Diki viesojas grupās)

 

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

24.03.2021   Attālinātā konsultācija ZOOM platformā.

“Kompetenču pieeja bērna daudzpusīgas personības attīstības”8PII pieredze

 

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivacova,

O.Masāne

          Integrētā rotaļnodarbība temata

„Dzīves cikls” ietvaros videoformātā

Iestādes pedagogi 27PII K.Afanasjeva,

J.Dimitrijeva

    Integrētā rotaļnodarbība temata

„Ripo, birst, slīd” ietvaros videoformātā

 

Iestādes pedagogi 27PII L.Sidorova

O.Razvadovska

 

 

 

 

Februāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

No 1.02.2021-5.02.2021   DEHORS projekta aktivitātes

-“Mud kitchen” (Dubļu virtuve)-Itāļu pirmsskolas pieredzes aprobācija

-“New perspective” (Jaunas iespējas) Kipras pirmsskolas pieredzes aprobācija

6.,7.,8.,9.,10.grupas

 

 

 

 

5.,6.,11.grupa

D.Nikonova

(aktivitātes apraksts)

Grupu pedagogi

 

T.Počokina

(aktivitātes apraksts)

Grupu pedagogi

No 8.02.2021

 

  Bērnu radošo darbu

izstāde “Dāvana draugam”

(paštaisītas atklātnes, sirsniņas no dažāda materiāla, rotaļlietas u.c.)

Visas grupas Foajē Grupu pedagogi
No 8.02.2021   Mazuļu mākslas darbu izstāde

“Man maza, maza sirsniņa”

1.,2.,3.,8.,4.,12.grupas Foajē Grupu pedagogi
10.02.2021 10.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

27PII N.Isate, J.Sivačova

 

10.02.2021 13.00 Attālinātā konsultācija ZOOM platformā.

“Mācību vide SEM (sociāli emocionālās mācīšanās sekmēšanai)” 24PII pieredze

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
16.02.2021

 

 

9.50

 

10.30

Izpriece “Draudzības svētki”

 

6.grupa

 

5.grupa

Zāle Ž.Gasjaņeca

 

 

17.02.2021 10.45

 

Izpriece “Draudzības svētki” 7.grupa Zāle J.Šakele
17.02.2021 13.00 Attālinātā konsultācija. ZOOM platformā

“Pavasaris uz palodzes”

Iestādes pedagogi 27PII J.Sivačova
18.02.2021        10.30 Izpriece “Draudzības svētki”

 

11.grupa Zāle Ž.Gasjaņeca

 

19.02.2021 9.30

 

10.30

Meteņi 6.grupa

 

5.grupa

Brīvdabas teritorija Ž.Gasjaņeca

 

24.02.2021 13.00 Attālinātā konsultācija

Zoom platformā

5.grupa K.Afanasjeva

J.Dimitrijeva

25.02.2021 18.00 Attālinātā vecāku skoliņa.

ZOOM platformā

“Bērnu runas attīstības īpatnības. Kad jāgriežas pie logopēda?”

2.,12.grupas vecāki Logopēde J.Nikitina
 

26.02.2021

      9.30

 

     10.30

 

Meteņi

11.grupa

 

7.grupa

Brīvdabas teritorija Ž.Gasjaņeca

 

J.Šakele

  Pieredzes apmaiņa video formātā. Integrēta rotaļnodarbība temata “Draudzēsimies” ietvaros 3.grupa

10.grupa

27PII

 

Grupās

I.Bratuseva, I Rosolaja;

Ž.Gagunova, N.Kohane

Februāris Erasmus+ projekta QUED

aktivitātes: jaunas ierīces Bee bot testēšana grupā, analīze, atgriezeniska saite, Bee bot  integrēšana citās aktivitātēs:

– 6.grupa ( februāris)

-7.grupa ( februaris)

                        6.,7.,grupas 27PII Grupu pedagogi

 

Janvāris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

 

6.01.2021

 

Plkst.13.00-13.30

 

Sapulce “Zoom platformā”

-Sniega dienas 2021 organizēšana.

-Ziemas aktivitātes brīvdabā

– Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas jautājumi

– Iestādes darbības vasaras periodā un atvaļinājumu plānošana

– Ekskursijas uz ziemas parku un Gubišces ezeru

 

Visas grupas

 

ZOOM platforma

 

Grupu pedagogi

 

No 7.01.2021   Sniega dienas 2021 aktivitātes

(foto un video atskaite)

–        Ledus figūriņas;

–        Fiziskās aktivitātes;

–        Ziemas māksla;

–        Sniega skulptūras;

–        Ziemas eksperimenti;

–       Braukšana ar ragaviņām;

–       Hokejs

–       Stafetes   u.c.

Visas grupas 27PII brīvdabas teritorija Grupu pedagogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 11.01.2021   Vecāku, bērnu un pedagogu radošais darbs

“Uztaisi putnu barotavu- palīdzi mazajiem draugiem ziemā”

Visas grupas 27 PII

brīvdabas teritorija

Grupu pedagogi
No 11.01.2021   Erasmus+ projekta QUED

aktivitātes: jaunas ierīces Bee bot testēšana grupā, analīze, atgriezeniska saite, Bee bot  integrēšana citās aktivitātēs:

-11.grupa (11.01-15.01.)

– 5.grupa ( 18.01.-22.01)

– 6.grupa ( 25.01.-29.01)

-7.grupa ( 01.02.-5.02.)

12.01.2021 11.00-13.00 Digital meeting.DEHORS TPM 5

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

27 PII

 

N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

 

13.01.2021

 

11.30-12.30

Digital meeting.DEHORS TPM 5

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

 

27PII

 

 

 

N.Isate

J.Sivačova

21.01.2021

 

  Pieredzes apmaiņa-nodarbības videoieraksts

Integrētā rotaļnodarbība temata “Putnu barotaviņa” ietvaros

Grupu pedagogi

 

 

27PII

brīvdaba

 

 

7.grupas pedagogi

 

 

 

27.01.2021  13.00-13.30 Sapulce “Zoom platformā”

– Projekta QUED aktivitātes, testēšanas rezultāti. (11.,5.,grupas)

– 7.grupas nodarbības apspriešana

Janvāris-februāris   Konkurss 5-6 g. vecuma bērniem

“Esi aktīvs! Dari kopā”

5.,6.,7.,11.grupas 5.,6.,7.,11.grupu pedagogi

 

 

Decembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

 

No 7.12.2020

   

Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

“Ziemassvētku eglītes mirdzumā”

 

 

Visas grupas

 

27 PII

(foaijē)

 

Grupu pedagogi

 

No 7.12.2020           Bērnu zīmējumu izstāde

„Ziemassvētku pasaka ”

 

5.,6.,7.,9.,10.,11.grupas 27PII

(foajē)

7.grupas skolotājas

 

9.12.2020 13.00 Pedsēde “Zoom platformā”

 

Visas grupas 27PII Grupu pedagogi
14.12.2020 16.00-17.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

27 PII

 

N.Isate

J.Sivačova

 

 

 

 

 

15.12.2020 10.00 “Pa sniegu Ziemassvētku vecītis nāk!” Visas grupas 27PII

brīvdabas teritorija

 

Grupu pedagogi
    Fotografēšanas. A.Kivrins 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.grupas 27PII zālē Grupu pedagogi

 

    Piparkūku vakari

“Ziemassvētku brīnumu gaidot!”

3.,5.,6.,7.,8.,9.,20.,11. grupas Grupas Grupu pedagogi
 

17.12.2020

 

9.00

 

 

9.30

 

 

10.30

 

Ziemassvētki

 

2.grupa

 

 

6.grupa

 

 

11.grupa

 

grupā

 

 

zālē

 

 

zālē

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

18.12.2020

 

 

 

 

 

 

9.00

 

10.00

 

11.00

 

 

 

 

Ziemassvētki

 

 

 

 

4.grupa

 

3.grupa

 

8.grupa

 

 

grupā

 

zālē

 

zālē

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

 

 

21.12.2020

 

9.00

 

10.00

 

11.00

 

 

 

Ziemassvētki

 

1.grupa

 

10.grupa

 

9.grupa

 

grupā

 

zālē

 

zālē

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

22.12.2020

 

9.15

 

10.00

Ziemassvētki 12.grupa

 

5.grupa

grupā

 

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

 

23.12.2020

 

9.30

 

Ziemassvētki

 

7.grupa

 

zālē

 

Grupu pedagogi.

 

Mūzikas skolotāja

 

Novembris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

3.11.2020 10.00 Attālinātā konference “Pirmsskolas izglītība pārmaiņu laikā” Pirmsskolas skolotāji, vadītāji, vadītāju vietnieki 27PII J.Sivačova
No 6.11.   Bērnu un vecāku radošu darbu izstāde

“Mana dāvana Latvijai”

(pašgatavotas saktas, svečturi, spēka zīmes, atklātnes un tt.)

3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.gr. 27 PII

Foajē

3.grupas skolotājas
No 6.11.   Bērnu mākslas darbu izstāde

“Es esmu Latvija”

5.,6.,7.,9.,10.,11.grupas 27PII

Foajē

7.grupas skolotājas

 

No 6.11   Fotoizstāde

“Aplidosim, apceļosim, apmīļosim Latviju”

Visas grupas Katrā grupā Grupu pedagogi

 

 

10.11.2020   Tematiskā nodarbība

“Mārtiņdienas Jampadracis”

5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi, A.Skaldere
11.11.2020   “Lāčplēša diena” Tematiskā nodarbība 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII Grupu pedagogi, A.Skaldere
12.11.2020 10.00 Pieredzes apmaiņas pasākums

„26.pirmsskolas izglītības iestādes labā

prakse pedagogu sadarbības īstenošanā”

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/pedagogi DPIP, 9.kab. D.Nikonova
12.11.2020

13.11.2020

10.00

13.30

Profesionālās pilnveides attālinātie kursi “Domāšanas veicināšana mācību procesā kā izglītojamo mācīšanās un dzīves veiksmes faktors” (8h). A.Skaldere,

S.Trimalniece

27PII J.Sivačova
16.11.2020 10.00 Valsts svētki.

“Latvijas dzimšanas diena”

7.grupa 27PII, zālē J.Šakele, grupu pedagogi
17.11.2020 9.00

9.45

10.45

Valsts svētki.

“Latvijas dzimšanas diena”

6.grupa

5.grupa

11.grupa

27PII, zālē Ž.Gasjaņeca,

grupu pedagogi

19.11.2020   eTwinning projekts “Traditional handmade Xmas cards and decorations. 7TH EDITION” 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII,

Sadarbības partneru valstis

D.Nikonova
20.11.2020 13.00 Praktiskais seminārs

„Bērna snieguma mērķtiecīga novērošana un novērojumu dokumentēšana”

Vadītāju vietnieki 24PII J.Sivačova
23.11.2020   Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova
24.11.2020 13.00 Konsultācija „Mācību vide SEM (sociāli emocionālās mācīšanās) sekmēšanai” Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/ pedagogi 24PII S.Harūne
25.11.2020 13.00 Erasmus+ projekta “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED)  darba grupas tikšanās, digitālo riku testēšana

Projekta komanda

( J.Dimitrijeva, T.Saveļjeva,

J.Galvāne, J.Gerasina, B.Strode, D.Nikonova, N.Kohane, J.Nikitina)

27PII, zālē J.Sivačova,

N.Isate

26.11.2020   Smaidu rīts 3.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.grupas 27PII S.Trimalniece, I.Bratuseva
26.11.2020 17.00 Vecāku skoliņa.

“Bērns mācas runāt ģimenē.

Praktiskie ieteikumi.”

12.grupas vecāki 27PII Logopēde

J.Nikitina

30.11.2020   Pirmās sveces iedegšana Adventes vainagā Visas grupas 27PII Grupu pedagogi

 

 

 

Oktobris

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

2.10.2020 10.30 Pasaules skolotāju dienas pasākums Visi Pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

N.Isate
5.10-11.10   Labo darbu nedēļa

 

Ieteicams organizēt grupās fotoizstādi un zīmējumu izstādi “Mani mīluļi”

Visas grupas 27PII iestāde,

Daugavpils dzīvnieku patversme

T.Počokina,

T.Saveļjeva

 

6.10.2020 13.00 Meistarklase “Tortes dekorēšana ar mastiku” Pedagogi 27PII

Latviešu val. kabinets

Ž.Gagunova, N.Kohane
7.10.2020 13.00

 

 

13.30

Konsultācija. Daugavpils 5PII pieredze

«Mācību vides veidošana veiksmīgai kompetenču izglītības īstenošanai»

Pedagogi (apakšgrupas) 27 PII

(iestādes zāle)

J.Dimitrijeva

J.Sivačova

8.10.2020 10.00-

14.00

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 Skolu apmaiņas partnerību (KA229) projektu vadības tiešsaistes seminārs N.Isate 27PII N.Isate
9.10.2020 No 8.00 Pasaules Putras diena

Ieteicams organizēt fotoizstādes “Mana mīļāka putra”

1.,2.,3.,4.,8.,

12.grupas

27PII Grupu pedagogi

 

 

9.10.2020 11.30 Profesionālās pilnveides kursi  “Domāšanas veicināšana mācību procesā kā izglītojamo mācīšanās un dzīves veiksmes faktors” (8h). Kursus vadīs prof.K.Oganisjana. A.Skaldere,

S.Trimalniece

Daugavpils Valsts ģimnāzija J.Sivačova
13.10.2020 17.00 Iestādes padome Padomes locekļi 27PII N.Isate,

padomes priekšsēdētāja V.Saveļjeva

14.10.2020 13.00

 

13.30

Konsultācija Daugavpils

10PII pieredze

„Veselības mācības integrēšana pirmsskolas vecuma bērnu vērtību sistēmā”.

Pedagogi (apakšgrupas) 27 PII zālē J.Sivačova
15.10.2020 No 9.00 Starptautiskā roku mazgāšanas diena 2.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.,12.grupas

27PII D.Nikonova, Ž.Gagunova
19.10.2020

20.10.2020

No 9.00 Fotografēšana. Foto kompānija

“Berga foto”

2.,3.,9.,10., 5.gr.

12.,8.,6.,7.,11.gr.

27 PII

(iestādes zāle)

23.10.2020   Kursi “Vērtēšanas mērķis un process pirmsskolā” A.Skaldere, S.Trimalniece, J.Sivačova 13PII J.Sivačova
26.10-1.11

 

26.10.

 

29.10.

 

28.10

 

 

8.00,8.15

 

10.30,11.00

 

13.00

Latvijas Veselības sporta nedēļa 2020. MOVE Week.

-Rīta rosme ar bumbām

 

-Jautrā aerobika

 

-Aktīvā pauze darba vietā

 

 

6.,7.grupas

 

5.,11.grupas

 

Pedagogi

27 PII

(iestādes zāle)

 

 

-S.Harūne, K.Galvāne

-K.Afanasjeva,

J.Dimitrijeva

-N.Kohane

26.10. 10.30-12.30 Digital meeting.

Erasmus+projekts “ „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   (DEHORS),

partneru tiešsaistes tikšanās

Microsoft Teams platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova
27.10-28.10 10.30-13.00 Digital meeting.

Erasmus+projekts “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”

(QUED),

partneru tiešsaistes tikšanās

SKYPE platformā

N.Isate , J.Sivačova 27PII J.Sivačova

 

 

Septembris 

Datums Laiks Aktivitāte Mērķauditorija Norises vieta Atbildīgais

 

1.09.2020 9.30

 

10.00

Zinību diena 6.grupa, 7.grupa

 

5.grupa, 11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

 

Ž.Gasjaņeca

 

 

 

 

2.09.2020 13.00 Informatīvā sanāksme Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

N.Isate

J.Sivačova

 

6.09.2020   Bērnu rokdarbu izstāde

“TĒVA DIENAS

APSVEIKUMU KARTĪTES”

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

izstāde uz plauktiem foajē

Grupu pedagogi
9.09.2020   Pirmsskolas izglītības iestāžu tehniskas gatavības pieņemšana Visi iestādes darbinieki 27 PII N.Isate,

I.Grigorjeva,

Z.Ivanova

N.Kohane,

J.Sivačova,

L.Fomina

10.09.2020 9.00 Fotografēšanas. A.Kivrins 3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

(iestādes zāle)

 

J.Sivačova
16.09.2020 10.30 “Rudens māksla”

Paklāji, dzīvnieki, ornamenti no dabas materiāla.

( ziedi, lapas, čiekuri, kastaņi, ozolzīles, koka miza, koka zari un tt.)

5.,6.,7.,9.,

10.,11.grupas

 

 

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

Grupu pedagogi
18.09.2020 8.30 Olimpiskā diena

“Mēs esam sportiņā”

5.,6.,7.,11.grupas Grupās, zālē Grupu pedagogi
25.09.2020 10.30 Eiropas sporta nedēļa 2020.

Rudens skrējiens

5.,6.,7.,11.grupas 27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

11.grupas pedagogi

 

26.09.2020 11.00 55. Daugavpils skrējiens “Daugavpils-Mežciems” Iestādes darbinieki, audzēkņi Vienības laukums J.Sivačova
No 28.09.2020   Izstāde “Rudens veltes”

( bērnu radošie darbi no augļiem, dārziņiem un dabas materiāliem)

      3.,5.,6.,7.,8.,9.,

10.,11.grupas

27 PII

brīvdabas teritorija

I.Rosolaja,

I.Bratuseva

 

 

28.09.2020 9.00 Akcija “Veselīgs dzīves veids”, sadarbībā ar Uzticības fondu un Latvijas slavenu cīkstoni   A.Grigorjevu 5.,11.grupas Grupās  N.Isate
30.09.2020 10.00

 

10.30

Miķeļdiena 6.,7.grupa

 

5.,11.grupa

27 PII

(brīvdabas teritorija, centrālā ieeja)

J.Šakele
30.09.2020 13.00 Pedsēde

Mācību gada prioritātes. Darba plāna 2020./2021.m.g. apspriešana un apstiprināšana

Visi pedagogi 27 PII

(iestādes zāle)

 

N.Isate,

J.Sivačova