DIENAS RITĒJUMS

2021./2022.mācību gadam

 

 

Aktivitāte

1-2.gadi

Grupa

Nr.4.

2 -3.gadi

Grupa

Nr. 1.,2.,3

3-4.gadi

Grupa

Nr. 10.,12.

4-5.gadi

Grupa

Nr. 11

5-6.gadi

Grupa       Nr.5.,9.

6-7.gadi

Grupa

Nr.6.,7.

 

 

4-6.gadi

Jauktā vecuma grupa Nr.8.

Bērnu sagaidīšana un pieņemšana, netieši vadītā bērnu rotaļdarbība, rotaļas, individuālais darbs 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10

7.00 – 8.15

7:00 – 8:30 7:00 – 8:00
Rīta rosme

 

8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10

8:15 – 8:25

8:30 -8:40 8:00 – 8:10
Gatavošanās brokastīm, brokastis

 

8:10 – 8:40 8:10 – 8:40 8:10 – 8:40 8:10 – 8:30 8:20 – 8:50

8:30 – 9:00

8:40 – 9:00 8:10 – 8:40
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 8:40 – 11:20 8:40 – 11:25 8:40 – 11:30 8:30 – 11:50 8:50 – 12:20

9:00 – 12:30

9:00– 12:40

 

8:40 – 11:50
Gatavošanās pusdienām, pusdienas

 

11:20-12:00 11:25 – 12:05 11:30 -12:10 11:50 -12:30 12:20 -13.00

12:30-13.00

12:40 -13:00 11:50 -12:30
Gatavošanās atpūtai, diendusa

 

12:00 -15:00 12:05 -15:00 12:10 -15:00 12:30 -15:00 13:00 -14:50

 

13:00 -14:50 12:30 -15:00
Celšanās, ģērbšanās, ķermeņa uzmundrinoša vingrošana 15:00 – 15:20 15:00 -15:20 15:00 -15:20 15:00 -15:20 14:50 -15:20 14:50 -15:20 15:50 -15:20
Gatavošanās launagam, launags 15:20 -15:40 15:25 -15:45 15:30 -15:50 15:3 -15:55 15:35 -15:55

15:40-16:00

15:40 -16:00 15:35 -15:55
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 15:40 -18:00* 15:45- 18:00* 15:50 -18:00* 15:55 -18:00* 15:55 -18:00*

16:00-18:00*

16:00 -18:00* 15:55 -18:00*

*Pirmdienās līdz 18.30

**Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890. „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” no 17.09.2013