DIENAS RITĒJUMS

2022./2023.mācību gadam

 

 

Aktivitāte

1-2.gadi

Grupa

Nr.1.,4

2 -3.gadi

Grupa

Nr. 3.,12.

3-4.gadi

Grupa

Nr. 2.,6.

4-5.gadi

Grupa

7.,10.

5-6.gadi

Grupa       Nr.11.

6-7.gadi

Grupa

Nr.5.,9.

 

 

5-7 gadi

Jauktā vecuma grupa Nr.8.

Bērnu sagaidīšana un pieņemšana, netieši vadītā bērnu rotaļdarbība, rotaļas, individuālais darbs 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10 (z.

 

7:00 – 8:30 7:00 – 8:00
Rīta rosme

 

8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10  

8:00 – 8:10

(z.)

 

8:20-8:30 -9.gr. (z.)

8:30-8:40-

5.gr. (z.)

8:10 – 8:20

(z.)

Gatavošanās brokastīm, brokastis

 

8:10 – 8:40 8:10 – 8:40 8:10 – 8:40 8:10 – 8:30  

8:20 – 8:50

 

8:40 – 9:00 8:20 – 8:50
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 8:40 – 11:20 8:40 – 11:25 8:40 – 11:30 8:30 – 11:50 8:50 – 12:20  

9:00– 12:40

 

8:50 – 12:20
Gatavošanās pusdienām, pusdienas

 

11:20-12:00 11:25 – 12:05 11:30 -12:10 11:50 -12:30 12:20 -13.00 12:40 -13:10 12:20 -12:13:00
Gatavošanās atpūtai, diendusa

 

12:00 -15:00 12:05 -15:05 12:10 -15:10 12:30 -15:15 13:00 -15:15 13:10 -15:20 13:00 -15:15
Celšanās, ģērbšanās, ķermeni uzmundrinoša vingrošana 15:00 – 15:20 15:05 -15:25 15:10 -15:30 15:15 -15:35 15:15 -15:35 15:20 -15:40 15:15 -15:35
Gatavošanās launagam, launags 15:20 -15:40 15:25 -15:45 15:30 -15:50 15:35 -15:55 15:35 -15:55 15:40 -16:00 15:35 -15:55
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 15:40 -18:00* 15:45- 18:00* 15:50 -18:00* 15:55 -18:00* 15:55 -18:00* 16:00 -18:00* 15:55 -18:00*

*Pirmdienās līdz 18.30

**Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890. „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” no 17.09.2013