DIENAS RITĒJUMS  (Bauskas 104a)

2023./2024.mācību gads

 

Aktivitāte

1-2 gadi

grupas

Nr.1.,4.

2 -3 gadi

grupas

Nr. 2.,3.

3-4 gadi

grupas

Nr. 6.

4-5 gadi

grupas

Nr.5.,9.

5-6 gadi

grupas  Nr.7.,10.

6-7 gadi

grupas

Nr.8.,11.

Bērnu sagaidīšana un pieņemšana, netieši vadītā bērnu rotaļdarbība, rotaļas, individuālais darbs 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:00 7:00 – 8:10

 

7:00 – 8:30
Rīta rosme

 

8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 8:00 – 8:10 -7.gr. (z.)

8.10 – 8.20 -10.gr. (z.)

8:20-8:30 -8gr. (z.)

8:30-8:40-11.gr. (z.)

Gatavošanās brokastīm, brokastis

 

8:10 – 8:40 8:10 – 8:40 8:10 – 8:40 8:10 – 8:30  

8:20 – 8:50

 

8:40 – 9:00
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 8:40 – 11:20 8:40 – 11:25 8:40 – 11:30 8:30 – 11:50 8:50 – 12:20  

9:00– 12:40

 

Gatavošanās pusdienām, pusdienas

 

11:20-12:00 11:25 – 12:05 11:30 -12:10 11:50 -12:30 12:20 -13.00 12:40 -13:10
Gatavošanās atpūtai, diendusa

 

12:00 -15:00 12:05 -15:05 12:10 -15:10 12:30 -15:15 13:00 -15:15 13:10 -15:20
Celšanās, ģērbšanās, ķermeni uzmundrinoša vingrošana 15:00 – 15:20 15:05 -15:25 15:10 -15:30 15:15 -15:35 15:15 -15:35 15:20 -15:40
Gatavošanās launagam, launags 15:20 -15:40 15:25 -15:45 15:30 -15:50 15:35 -15:55 15:35 -15:55             15:40 -16:00
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 15:40 -18:00* 15:45- 18:00* 15:50 -18:00* 15:55 -18:00* 15:55 -18:00* 16:00 -18:00*

*Pirmdienās līdz 18.30

**Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890. „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” no 17.09.2013

DIENAS RITĒJUMS  ( Poligona 50)

2023./2024.mācību gads

 

Aktivitāte

1 -3 gadi

grupa Nr.1

 

3-7 gadi

grupa  Nr.2

3-7 gadi

grupa Nr.3

Bērnu sagaidīšana un pieņemšana, netieši vadītā bērnu rotaļdarbība, rotaļas, individuālais darbs 7:00 – 7:55 7:00 – 8:15 7:00 – 8:05
Rīta rosme

 

7:55 – 8:05 8:15 – 8:25 8:05 – 8:15
Gatavošanās brokastīm, brokastis

 

8:05 – 8:35  

8:25 – 8:55

 

8:15 – 8:45
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 8:35 – 11:15 8:55 – 11:55 8:45 – 11:35
Gatavošanās pusdienām, pusdienas

 

11:15 – 12:00 11:55 -13.00 11:35 -12:35
Gatavošanās atpūtai, diendusa

 

12:00 -14:55 13:00 -15:05 12:35 -15:00
Celšanās, ģērbšanās, ķermeni uzmundrinoša vingrošana 14:55 -15:10 15:05 -15:20 15:00 -15:10
Gatavošanās launagam, launags 15:10 -15:40 15:20 -15:45 15:10 -15:35
Rotaļnodarbības visas dienas garumā, iekļaujot vismaz  1 stundu darbībai svaigā gaisā (integrēta rotaļnodarbība, vērojumi, eksperimenti, kustību aktivitātes, sporta  spēles, mācību ekskursijas) 15:40- 18:00* 15:45 -18:00* 15:35 -18:00*

* grupā Nr.1 ir dežurgrupa no 18.00 līdz 18.30 (pēc vecāku iesniegumiem) **Dienas režīms sastādīts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.890.

„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” no 17.09.2013