PIESARDZĪBAS PASĀKUMI COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI