Jaunumi

Katru gadu 22.martā mēs  atzīmējam  Pasaules Ūdens dienu, kuras mērķis ir pievērst uzmanību ūdens resursu pieejamībai, kvalitātei, taupībām un apzināties ūdens vērtību. Pirmsskolas izglītības skolotājas rotaļnodarbībās atgādināja bērniem par ūdens nozīmi cilvēka organismā, pārrunāja ūdens lietošanas paradumus mūsu dzīvē. Šajā dienā bērni ļoti daudz eksperimentēja ar ūdeni, secināja, attēloja to zīmējumos. Ceram, ka visas aktivitātes palīdzēs...

20.martā Daugavpils 27.pirmsskolas  izglītības iestāde atzīmēja  Pasaules Miega dienu  4-7 g. vecuma bērnu grupās ar mērķi veicināt bērnu un pieaugušo vidū izpratni par veselīgu miegu. Kvalitatīvam miegam ir nozīmīga loma cilvēka fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības nodrošināšanā un uzturēšanā.           Grupu pedagogi piedāvāja bērniem daudzveidīgas un radošās  aktivitātes. 5.,7.,8.,9.,10.,11. grupās notika sapņu ķērāju un miega...

2023.g. 14.martā Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes  6-7 g. vecuma audzēkņi devās ceļojumā zinātņu pasaulē. Daugavpils Tehnologiju vidusskolas-liceja pedagoģi organizēja  mūsu izglītojamajiem Eksakto zinātņu dienu. Izzinoša notika tikšanās ar bioloģijas, fizikas un ķīmijas skolotājiem. Bērniem bija ļoti interesanti uzzināt vairāk par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu sistēmām, izprast pasaules procesus fizikā, ķīmijā, eksperimentēt un pētīt. Topošie...

2023.g. 13.martā  Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēts pieredzes apmaiņas pasākums ”Mācību stratēģiju apspriešana pirmsskolas un sākumskolas pēctiecības nodrošināšanai”. Izvērtējot rotaļnodarbības, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja sākumskolas skolotājas strādāja grupās, apspriežot vēroto mācību procesu, atzīmējot labākas metodes, mācību stratēģijas, izmantotā mācību materiāla efektīvu izmantošanu, tehnoloģu integrēšanu un kompetenču pieejas nodrošināšanu mācību procesā. Pirmsskolas pedagogi pastāstīja ar...

8.martā mūsu pirmsskolas izglītības iestāde saņēma Stādu kastes komplektus, kurus ir sagatavojuši Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un SIA “Zemgales dārzi” programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros. Stādu audzēšanas komplekts ir tapis ar mērķi iepazīstināt bērnus ar to, kādas iemaņas un cik daudz rūpju ir nepieciešams, lai izaudzētu augus un iegūtu ražu. Stādu kastu komplektā...

2023.gada 1.martā mūsu iestādes 5. un 9. grupu izglītojamie ar vecākiem un pedagogiem  apmeklēja Daugavpils Inovāciju centru ar mērķi  veicināt un attīstīt zināšanas par matemātiku, tehnoloģijām, dabaszinātnēm un mākslu. Bērni iepazinās ar interaktīvām ekspozīcijām, kas ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai izprast pasaules procesus vienkāršā veidā. Inovāciju centra aktivitātes...

24.2.2023. mūsu pirmsskolas iestādes bērni atvadījās no ziemas un sagaidīja pavasari. Bērni iepazīstinājās ar Meteņu tradīcijām, tautasdziesmām, rotaļām, ticējumiem. Uz svētkiem, kuri notika ārā, bērni atnāca kā ķekatnieki, kuri jautri dejoja, dziedāja dziesmas, rotaļājās. Pasākuma beigās mazie ķekatnieki sadedzināja iepriekš sarakstītās zīmītes ar to, ko grib atstāt pagātnē. Pēc pasākuma grupās bērnus sagaidīja tradicionālais Meteņu...

2023.gada februārī Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādē notika Vecāku skola 4-7.g. bērnu vecākiem „Digitālās tehnoloģijas pirmsskolniekiem”. Grupu pedagogi iepazīstināja vecākus ar digitāliem rīkiem un to izmantošanas iespējām mācību procesā, lai vecākiem nebūtu šaubu un neizpratnes  par to lietderību. Pirmsskolas izglītības iestādē ir izveidota mācību vide, kura  stimulē mācīšanos un   digitālās pratības caurvijas prasmes attīstību. Paši...

2023.gada 26.janvārī  Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde dalījās pieredzē ar pilsētas pirmsskolas izglītības pedagogiem digitālo tehnoloģiju integrēšanā mācību procesā. Tehnoloģijas strauji attīstās un digitālā transformācija notiek visās jomās: gan biznesā, gan medicīnā, gan valsts pārvaldē un, protams, izglītībā. Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi arī par neatņemamu sastāvdaļu  mācību procesa plānošanā un īstenošanā. Pirmsskolā digitālā...

Aicinām apmeklēt audzēkņu un vecāku radošo darbu izstādi “Roboti ienāk mūsu dzīvē” no 02.02-10.02. pirmsskola iestādes zālē plkst.16.00-18.00. Kā arī aicinām piedalīties Vecāku skolā “Digitālās tehnoloģijas pirmsskolniekiem” ( 5.,7.,8.,9.,10.,11.grupas) no 02.02.-10.02. ( laiks katrai grupai tiks precizēts) . Pedagogi sniegs atbalstu vecākiem par digitālo tehnoloģiju lietošanu pirmsskolā atbilstoši vecumam. 4-5 gadīgie bērni – Blue -bot...