Jaunumi

Bērniem viens no mīļākajiem laika kavēkļiem ir animācijas filmu skatīšanās. Janvārī un  februārī 10.grupa “Bitīte” skatījās filmu “Šreks”, 11.grupa “Saules zaķītis” skatījās “Vinnijs Pūks un draugi” un 7.grupa “Vāverīte” skatījās “Cūciņa Pepa”. Pirms filmas skatīšanās notika gatavošanās darbi. Tika uztaisītas ieejas biļetes, afiša. Tika dotas norādes- dzirdēt un izprast sarunvalodu un pēc filmas noskatīšanās, uzzīmēt...

Ziema, sals un lielas kupenas ar sniegu ļoti apgrūtina putniem tikt pie barības, tāpēc “Pūcītes” un “Taurenīšu”  grupas bērni jau iepriekš projekta ietvaros ERASMUS+programmas KA2 projekts “Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide āra izglītība”/ “Improving preschool teachers skills in outdoor education” plānoja doties ekskursijā uz mežu, ar mērķi pabarot putnus ar pašgatavotajiem gardumiem. Pirms došanās uz mežu,...

8. un 9. februārī pa apsnigušo taciņu 8. un 11.grupas bērni  mēroja ceļu uz Jaunbūves bibliotēku pēc Margaritas Stārastes pasakām! Bibliotēkā draudzīgi un skanīgi tika atzīmēta rakstnieces un grāmatu ilustratores 110 gadu jubileja. Pasākuma dalībnieki apskatīja autores grāmatu izstādi, noklausījās ziemas pasaciņu un spēlēja sniegavīru spēles. Pateicamies bibliotēkas darbiniekiem par pasākuma organizēšanu un lasītprasmes veicināšanu...

Daugavpils 27.pirmsskolas iestādes pedagogi turpina dalīties pieredzē un paaugstināt savas kompetences digitālo tehnoloģiju darbnīcās, mācoties viens no otra. Skolotājas darbojas pāros un nelielās grupās, apspriežot rotaļnodarbību konspektus digitālo tehnoloģiju izmantošanas kontekstā. Interesi izraisa ne tikai teorētiskie jautājumi par digitālo rīku lietderīgu izmantošanu, bet arī praktiskā darbošanās. Pieejamo digitālo rīku klāsts iestādē ir ļoti plašs un...

Īstenojot pāreju uz mācībām valsts valodā, iesaistot izglītojamo vecākus mācību procesā, mūsu pirmsskolas iestāde organizē bērnu grupiņās lasīšanas pēcpusdienas. Balstoties uz Igaunijas pedagogu pieredzi, dažās grupās tika radītas un iekārtotas lasīšanas ligzdas  – vietas, kur bērni individuāli, pāros vai nelielās grupiņās var pētīt un lasīt grāmatas. Bērni zina grāmatu lasīšanas noteikumus. Piemēram, ka grāmatas jālasa...

Saskaņā ar latviešu tradīcijām Meteņi svinami šodien, 6.februārī. Meteņos īsās ziemas dienas paliek garākas un ziema pamazām nomainās uz pavasari. Meteņus dēvē arī par Meteņdienu, Miesmeti, Pīrāgienu, Vastlāvi, Aizgavēni, Kuļu vakaru, Budēļu vakaru, Buduļdienu un pat par Kurmja vakaru, jo siltākos Meteņos manāmi jau pirmie kurmju rakumi.Meteņdienas vakars jeb Budēļa vakars bija pēdējā diena, kad...

Senie latviešu tautas ticējumi teic, ka 2. februārī svinama Sveču diena. Latvieši pat visu februāri izsenis dēvējuši par sveču mēnesi. Sveču diena saukta arī par Ziemas Māras dienu; tāpat par Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Vēja vai Govju dienu. Sveču diena iezīmē ziemas vidu. Šajā dienā latvieši parasti lēja sveces no aitu taukiem vai vaska. Šajā dienā...

24.01.2024  mūsu iestādē  notika veselību veicinošs pasākums – „Smaidu rīts”. Pār zobiem ir jārūpējas jebkurā vecumā, bet svarīgi ir sākt rūpēties jau no maza vecuma. Zobu feja un zobgrauzītis  „Karies” apmeklēja katru grupu un runāja ar bērniem par zobu veselību. Visi  bērni uzzināja, ka galvenie ieroči cīņā pret  „zobgraužiem” ir zobu birste ar zobu pastu...

Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādē  šī gada 4.janvārī notika pieredzes apmaiņas pasākums mācību stratēģiju apspriešanai, pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšanai „Rotaļnodarbību vērošana un analīze”, kas ļāva Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolotājiem ieskatīties pirmsskolas mācību procesā. Pasākuma ietvaros mūsu kolēģi novēroja...

2023. g. decembrī, Ziemassvētku tuvošanās laikā mūsu 3-6 gadu vecumā audzēkņi kopā ar pirmsskolas skolotājiem un partneriem no Lielbritānijas, Polijas, Spānijas, Grieķijas, Lietuvas, Nīderlandes piedalījās e-Twinning starptautiskajā projektā “Handmade Xmas Cards” , kuru jau desmito gadu jau rīko Gustavo Mora – pedagogs no Spānijas. Projektā mēs veidojam Ziemassvētku apsveikuma kartītes draugiem uz ārzemēm, nosūtot tās...