Jaunumi

Interešu  izglītības pulciņā ,, Puķu zirnītis” mazākumtautības bērniem ir dota iespēja apgūt latviešu sarunvalodu , latviešu valodas intonācijas īpatnības, izkopt radošās spējas, uzmanību veltot bērnu pašizpausmēm , kontaktēšanās un savstarpējām attiecībām kolektīvā, integrēties latviskā vidē, kā arī palīdz audzēkņiem veiksmīgāk sagatavoties skolas gaitu uzsākšanai. Caur rotaļām un spēlēm tiek apgūta latviešu valoda, tiek sniegtas zināšanas...

Cienījamie vecāki! Aicinām Jūsu ģimenes piedalīties Lielajā talka 2022, kas notiks 30.aprīlī. Aicinot sabiedrību rūpēties par vides sakopšanu, atveseļošanu un labiekārtošanu, šī gada 30. aprīlī jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka. Tās ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts veikt sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan savas mājas, gan pašvaldības teritorijā. Savukārt par Lielās Talkas...

Cien. vecāki, audzēkņi un iestādes darbinieki! Vēlam sirsnīgas, priecīgas un gaišas Lieldienas! Nāc nākdama, Liela diena, Visi bērni tevis gaida, Visi bērni tevis gaida, Aiz vārtiem sasēduši. ar cieņu, Mana Mārīte administrācija...

Pavasaris ir laiks, kad cilvēks mostas kopā ar dabu – izlien no savas ziemas čaulas, izstaipās, ir gatavs ieelpot dziļāk un smelt pavasara spirgtumu lielām riekšām. 13. aprīlī mūsu iestādes brīvdabas teritorijā biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” organizēja mūsu 6.un 9.grupas audzēkņiem veselības stundu Pasaules veselības dienas ietvaros.  Bērni izpildīja dažādus vingrinājumus, piedalījās jautrās stafetēs un...

Pavasarī Krievu kultūras centrs rīkoja lasītāju online konkursu, kas ir veltīts Korņeja Čukovska 140. gadadienai. Kopumā bija saņemti 75 video darbi no bērniem no 3 līdz 5 gadiem un viņu vecākiem. No mūsu iestādes konkursā piedalījās 5., 9.,10. un 11. grupu audzēkņi. Apsveicam konkursa uzvarētājus: 2.vieta – Elise Makarova, 3 gadi 2.vieta – Gļebs Ņikitins,...

Jēgpilnai sporta un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošanai –jau no mazotnes ir milzu nozīme cilvēka turpmākajā dzīvē.  Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē veselības stundas notiek interesantā un jautrā gaisotnē. 7.aprīlī – Pasaules Veselības dienā visiem dalībniekiem bija lielisks garastāvoklis un spēcīga vēlēšanās nodarboties ar sportu, uzzināt kaut ko jaunu  par veselīgu uzturu, personisko higiēnu, cilvēka organisma funkcijām...