NVVST anketa 2020

NVVST anketa_2021

NVVST anketa 2022

 

 

                                                       NVVS  AKTIVITĀŠU  PLĀNS

2022./2023.m.g.

 

Mācību gada prioritātes:

Bērnu radošas pašizpausmes veicināšana;

Veselības izglītība;

Labu savstarpējo attiecību radīšana starp iestādes darbiniekiem un audzēkņiem

Nr. Pasākums Termiņš  

Atbildīga persona

 

2. Audzēkņu drošība iestādē.

Uzvedības noteikumu aktualizēšana.

„Izstrādā savas grupas noteikumus un papildina ar zīmējumiem!”

   gada garumā K.Afanasjeva, J.Dimitrijeva,

D.Nikonova, I.Kozela

 

 

3. Audzēkņu drošība ārpus iestādes teritorijas.

Uzvedības noteikumi ekskursiju laikā.

   gada garumā  

T.Maļinovska, O.Masāne

K.Afanasjeva, J.Dimitrijeva

D.Nikonova, I.Kozela

B.Strode, S.Trimalniece

 4. Ekskursija uz Gubiščes ezeru Septembris 5., 9.grupas
5. Eiropas skolu sporta diena. Talkojam. Vingrojam.

 

 

Septembris 5.,7.,8.,9.,10.,11. grupu pedagogi
8. „Putras rīts” 10.10.2022. Visas grupas
 

10.

Starptautiskā roku mazgāšanas diena 14.10.2022 grupu pedagogi, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
11. Latvijas Veselības nedēļa

“Marīte rudens skrējiens”

“Rīta rosme ar rotaļlietām”

Aktīva pauze darba vietā

oktobris 5.,,8.,9.,11.grupas
12. „Smaidu rīts” janvāris grupu pedagogi, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
13. „Ēdam veselīgi”

Mājturības nodarbības

gada garumā

 

 

5.,7.,8.,9., 10.,11.grupu pedagogi

 

14. „Sniega diena 2023”     janvāris grupu pedagogi,

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova

15. „ Vitamīni uz palodzes”    februāris grupu pedagogi,

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova

16. Veselības stunda „Veselīga uztura Ābece”

 

 gada garumā 5.,9. grupas
19. „Sajūtu taka”

„Jautra taka”

„Baskāju taka”

gada garumā grupu pedagogi
18. „Ūdens aktivitātes” jūlijs vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova
19.  Brīvdabas māksla gada laikā grupu pedagogi

 

19. Aktivitāšu plāna izpildes analīze un plānošana nākamajam mācību gadam . jūnijs vadītāja N.Isate

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova,

pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova