NVVST anketa 2020

NVVST anketa_2021

                                                       NVVS  AKTIVITĀŠU  PLĀNS

2020./2021.m.g.

 

Mācību gada prioritātes:

Veselību veicinošas skolas vides veidošana;

Veselības izglītība;

Veselību veicinoša politika un prakse

 

 

Nr. Pasākums Termiņš Atbildīga persona

 

 

1.

 

Piesardzības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai   pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
2. Audzēkņu drošība iestādē.

Uzvedības noteikumu aktualizēšana.

„Izstrādā savas grupas noteikumus un papildina ar zīmējumiem!”

   gada laikā  

J.Dimitrijeva, O.Masāne,

T.Počokina, J.Galvāne

 

3. Audzēkņu drošība ārpus iestādes teritorijas.

Uzvedības noteikumi ekskursiju laikā.

    gada laikā K.Afanasjeva, J.Gerasina,

T.Saveļjeva, S.Harūne

4. Ekskursija uz Gubiščes ezeru septembris,

oktobris

K.Afanasjeva, J.Gerasina
5.

Olimpiskā diena 2020

Rīta rosme „Mēs esam sportiņā”

 

  18.09.2020.

 

6.,7.,11.,5.,10  grupu pedagogi
6. Skrējiens „Piecelies un piecel citus”

Eiropas sporta nedēļas 2020 ietvaros 2020.

 

Aktīvā pauze darba vieta

 

23.09.2020.-30.09.2020. 6.,7.,11.,5.,9.,10.  grupu pedagogi
7. Iestādes sportistu komandas dalība 55.jubilejas Mežciema skrējienā 26.09.2020 vadītāja N.Isate
8. „Putras rīts” 09.10.2020. 1.,2.,3.,4.,8.,12.  grupu pedagogi

 

9. Starptautiskā roku mazgāšanas diena 15.10.2020. grupu pedagogi, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
10. „Smaidu rīts” novembris grupu pedagogi, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
11. „Ēdam veselīgi”

Mājturības nodarbības

gada gaitā

 

 

5.,6.,7.,9,10.,11. grupu pedagogi

 

12. „Sniega diena 2021”     janvāris grupu pedagogi,

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova

13. „ Vitamīni uz palodzes”    februāris grupu pedagogi,

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova

14. Veselības stunda „Veselīga uztura Ābece”

 

      gada laikā 5.,11. grupas
15. Veselības stunda „Kā pasargāt sevi no nevēlamiem svešiniekiem?”

 

gada laikā 11. grupa
16. Veselības stunda „Kas jāievēro, lai tu vasarā būtu laimīgs?”

 

maijs Grupu pedagogi
17. „Sajūtu taka”

„Jautra taka”

„Baskāju taka”

gada laikā Grupu pedagogi
18. „Ūdens svētki” jūlijs vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova
19. Starptautiskā bišu diena augusts S.Trimalniece

 

19. Aktivitāšu plāna izpildes analīze un plānošana nākamajam mācību gadam . jūnijs vadītāja N.Isate

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova,

pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova