NVVST anketa 2020

NVVST anketa_2021

                                                       NVVS  AKTIVITĀŠU  PLĀNS

2021./2022.m.g.

 

Mācību gada prioritātes:

Bērnu radošas pašizpausmes veicināšana;

Veselības izglītība;

Labu savstarpējo attiecību radīšana starp iestādes darbiniekiem un audzēkņiem

Nr. Pasākums Termiņš  

Atbildīga persona

 

 

1.

 

Piesardzības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  gada garumā pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
2. Audzēkņu drošība iestādē.

Uzvedības noteikumu aktualizēšana.

„Izstrādā savas grupas noteikumus un papildina ar zīmējumiem!”

   gada garumā  

O.Dmitrijeva, S.Harūne

T.Počokina, T.Saveļjeva

 

3. Audzēkņu drošība ārpus iestādes teritorijas.

Uzvedības noteikumi ekskursiju laikā.

   gada garumā T.Počokina, O.Dmitrijeva

T.Saveļjeva, S.Harūne

K.Afanasjeva, J.Dimitrijeva

D.Nikonova, I.Kozela

B.Strode, S.Trimalniece

 4. Ekskursija uz Gubiščes ezeru Septembris 5.grupa
5. Eiropas sporta nedēļa 2021

-Stepa aerobika ar lapām brīvdabā

-Vāveru takas

-Lāčuku rudens stafetes

-Lec, lec vardulēns

23.09.2020.-30.09.2020. 5.,6.,7.,8.,9. grupu pedagogi
8. „Putras rīts” 8.10.2021. 1.,2.,3.,4.,10.,12.  grupu pedagogi

 

9.  Kolektīva atpūta. Ekskursija uz Tērveti 9.10.2021  N.Isate, O.Razvadovska
 

10.

Starptautiskā roku mazgāšanas diena 15.10.2021. grupu pedagogi, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
11. Latvijas Veselības nedēļa

“Vingrinājumi ar lietussargiem brīvdabā”

novembris 5.,6.,7.,8.,9.grupas
12. „Smaidu rīts” janvāris grupu pedagogi, pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova
13. „Ēdam veselīgi”

Mājturības nodarbības

gada garumā

 

 

5.,6.,7.,8.,9. grupu pedagogi

 

14. „Sniega diena 2022”     janvāris grupu pedagogi,

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova

15. „ Vitamīni uz palodzes”    februāris grupu pedagogi,

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova

16. Veselības stunda „Veselīga uztura Ābece”

 

 gada garumā 6.,7. grupas
19. „Sajūtu taka”

„Jautra taka”

„Baskāju taka”

gada garumā grupu pedagogi
18. „Ūdens aktivitātes” jūlijs vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova
19.  Brīvdabas māksla gada laikā grupu pedagogi

 

19. Aktivitāšu plāna izpildes analīze un plānošana nākamajam mācību gadam . jūnijs vadītāja N.Isate

vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova,

pirmsskolas iestāžu un skolu māsa Z.Ivanova