AKTIVITĀŠU  PLĀNS APU programmas ietvaros

 

2020./2021.m.g.

 

Nr. Pasākums Termiņš Atbildīga persona

 

 

1.

 

Uzvedības noteikumu un vizualizācijas aktualizēšana.

„Izstrādā savas grupas noteikumus un papildina ar zīmējumiem!”

     līdz 31.10.2020.

 

 

APU komandas dalībnieki

5.,11.grupas

 

2. Vecāku sapulce „Pozitīva uzvedība mājās un bērnudārzā. Iepazīstināšana ar APU programmu”      līdz 30.09.2020.

 

APU komandas dalībnieki

5.,6.,7.,11. grupas

 

3. „Labas uzvedības aproces”  un uzlīmju izgatavošana gada gaitā

(pēc pieprasījuma)

APU komandas dalībnieki

6.,7. grupas

 

4. Pirmsskolas skolotāju konsultēšana.

Atbalsta sniegšana pirmsskolas skolotājiem un audzēkņu vecākiem.

gada gaitā APU komandas dalībnieki

Vadītāja vietnieks J.Sivačova

 

5. Vecāku skola „ Dusmu kontroles spēles. Konfliktu risināšana.”

 

     līdz 30.11.2020.

 

DPIP psihologs

Nataļja Žekova

(atb. J.Sivačova)

6. „Labo darbu nedēļa”

Palīdzība Daugavpils dzīvnieku patversmei

 

05.10.2020.-11.10.2020. Pirmsskolas skolotāji

T.Saveļjeva, T.Počokina, O.Masāne

7. Sadarbība ar Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas nodaļu

 

novēmbris, decembris,

aprīlis,maijs

Pirmsskolas skolotāja

J.Gerasina

11.,5. grupu pedagogi

8. Sadarbība ar „ Sarkanais Krusts” Daugavpils nodaļu. Labdarības akcijas. gada gaitā

 

 

Iestādes darbinieki

 

 

9. Teātralizācija  „ Pieklājības ABC” novembris Pirmsskolas skolotāji

K.Afanasjeva, J.Dimitrijeva,

Mūzikas skolotāja Ž.Gasjaņeca

10. „ Labas uzvedības aproces” ,  uzlīmju un „Brīvdienas ar Bārniju”  izmantošana 5-7. gadu vecuma audzēkņu apbalvošanas sistēmā.     gada laikā Pirmsskolas skolotāji

Kontrole J.Sivačova

11. „Mēs APU programmā” (bērnu plakati)

prezentācijas sagatavošana

       maijs 5.,11. grupas
12. „Cūkmena detektīvi” 01.10.2020.-30.04.2021. 11. grupa
13. Datu apstrāde.

„APU Gada balvas” piešķiršana

( ar iestādes logo „Par pozitīvu uzvedību”)

maijs APU komandas dalībnieki
14. APU monitorings pirmsskolas iestādē gada laikā N.Isate

J.Sivačova

15. Vecāku aptauja maijs J.Sivačova

APU komandas dalībnieki

 

16. Aktivitāšu plāna APU prorogrammas ietvaros izpildes analīze un plānošana nākamajam mācību gadam . jūnijs APU komandas dalībnieki

N.Isate

J.Sivačova