AKTIVITĀŠU  PLĀNS APU programmas ietvaros

 

2022./2023.m.g.

 

Nr. Pasākums Termiņš Atbildīga persona

 

 

1.

 

Uzvedības noteikumu un vizualizācijas aktualizēšana.

„Izstrādā savas grupas noteikumus un papildina ar zīmējumiem!”

     līdz 31.10.2022.

 

 

APU komandas dalībnieki

5.,8.,9,11.grupas

 

2. Vecāku sapulce „Pozitīva uzvedība mājās un bērnudārzā. Iepazīstināšana ar APU programmu”      līdz 30.09.2022.

 

APU komandas dalībnieki

5.,8.,9.,11. grupas

 

3. „Labas uzvedības aproces”  un uzlīmju izgatavošana gada gaitā

(pēc pieprasījuma)

APU komandas dalībnieki

8.,11. grupas

 

4. Pirmsskolas skolotāju konsultēšana.

Atbalsta sniegšana pirmsskolas skolotājiem un audzēkņu vecākiem.

gada gaitā APU komandas dalībnieki

Vadītāja vietnieks J.Sivačova

 

6. „Labo darbu nedēļa”

Palīdzība Daugavpils dzīvnieku patversmei

 

03.10.2022.-11.10.2022. Pirmsskolas skolotājas

O.Masāne, T.Maļinovska

7. Sadarbība ar Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas nodaļu

 

 decembris,

maijs

Pirmsskolas skolotājas

J.Dimitrijeva, K.Afanasjeva

 

8. Sadarbība ar „ Uzticības fondu” Ziemassvētku Labdarības akcijās decembris

 

 

Iestādes darbinieki, audzēkņu vecāki, audzēkņi

 

 

9. „ Pieklājības ABC” Gadu garumā Pirmsskolas skolotāji

 

10. „ Labas uzvedības aproces” ,  uzlīmju  izmantošana 5-7. gadu vecuma audzēkņu apbalvošanas sistēmā.     gada laikā Pirmsskolas skolotāji

Kontrole J.Sivačova

11. „Mēs APU programmā” (bērnu plakāti)

prezentācijas sagatavošana

       maijs 5.,9. grupas
12. „Cūkmena detektīvi” 01.10.2022.-30.05.2023. 9. grupa
13. Datu apstrāde.

„APU Gada balvas” piešķiršana

( ar iestādes logo „Par pozitīvu uzvedību”)

maijs APU komandas dalībnieki
14. APU monitorings pirmsskolas iestādē gada laikā N.Isate

J.Sivačova

15. Vecāku aptauja maijs J.Sivačova

APU komandas dalībnieki

 

16. Aktivitāšu plāna APU prorogrammas ietvaros izpildes analīze un plānošana nākamajam mācību gadam . jūnijs APU komandas dalībnieki

N.Isate

J.Sivačova