Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 12 grupas, kuras apmeklē bērni no 1 līdz 7 gadu vecumam un apgūst kompetenču pieejā balstītu pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar  Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumiem Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”.

  • 6 grupās bērni apgūst Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
  • 6 grupās bērni apgūst Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011121)