27.PII pašnovērtējuma ziņojums publiskojamā daļa 2022.-2023.

Attīstības plāns 2022-2025

Darba-plans-2023.-2024. m.g.-27PII