Pašnovērtējuma ziņojums 2019-2020

27 pii pasnovērtējuma ziņojums_2020.2021 publiskojamā daļa