Pašnovērtējuma ziņojums 2019-2020

27 pii pasnovērtējuma ziņojums_2020.2021 publiskojamā daļa

27.pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2021.2022 publiskojamā daļa

27.PII pašnovērtējuma ziņojums publiskojamā daļa 2022.-2023.

Attīstības plāns 2022-2025

Darba plāns 2022.-2023.m.g. 27PII