Interešu izglītības iespējas 2022.-2023. m.g.

Interešu izglītības pulciņa nosaukums Sporta dejas

IK “Vivat”

Teātra pulciņš

,,Puķu zirnītis”

 

Angļu valodas pulciņš

„Happy hearts

 

Angļu valodas

pulciņš

“Be happy”

 

 

Dejas pulciņš

“Stabulīte”

Izglītojamo vecums  

4-7 gadi

 

5-7 gadi

 

4-7 gadi

 

5-7gadi

 

6-7 gadi

Pasniedzēja vārds, uzvārds  

O.Zaharņovs

 

B.Strode

 

J.Cirša

 

I.Ļaha

 

Ž.Gasjaņeca