Interešu izglītības iespējas 2021.-2022. m.g.

Interešu izglītības pulciņa nosaukums Sporta dejas

IK “Vivat”

Teātra pulciņš

,,Puķu zirnītis” latviešu valodas apguvei

mazākumtautību bērniem

Angļu valodas pulciņš

„Happy hearts

 

Angļu valodas

pulciņš

“Be happy”

 

 

 

Izglītojamo vecums 4-7 gadi 5-7 gadi 4-7 gadi 3-4 gadi
Pasniedzēja vārds, uzvārds O.Zaharņovs B.Strode J.Cirša I.Ļaha