Interešu izglītības iespējas 2020.-2021 m.g.

 

Sporta dejas IK

«Vivat»

 

 

 

4-7 gadīgiem bērniem

 

 

 

O.Zaharņovs

D.Arestova deju studija

 

 

 

5-7 gadīgiem

bērniem

 

 

 

D. Arestovs

Teātra pulciņš

,,Puķu zirnītis” latviešu valodas apguvei

mazākumtautību bērniem

 

5-7 gadīgiem bērniem

 

 

 

B.Strode

Angļu valodas pulciņš

„Happy hearts

 

 

4-7 gadīgiem

bērniem

 

 

J.Cirša

Angļu valodas

pulciņš

“Be happy”

 

 

3-4 gadīgiem bērniem

 

 

 

I. Ļaha

Vizuālās mākslas pulciņš “Otiņa”.

 

 

 

5-7 gadīgiem

bērniem

 

 

I.Vasiļjeva