Pretī zināšanām un prasmēm:

 • Integrētās rotaļnodarbības
 • Pētījumi un eksperimenti telpā un brīvdabā
 • Aktivitātes ar smilšu lampām
 • Mācību ekskursijas
 • Karjeras izglītība
 • Sadarbība ar Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu-liceju
 • Piedalīšanās eTwinning projektos
 • Piedalīšanās projektā “Cūkmena detektīvi”
 • Sadarbība ar Latgales centrālās bibliotēkas filiāli Jaunbūves bibliotēku

Pretī veselībai:

 • Starptautiskā Roku mazgāšanas diena
 • Smaidu rīts
 • Veselīga uztura veicināšana mājturības nodarbībās
 • Putras rīts
 • Sporta pasākumi un aktivitātes ar audzēkņu vecākiem
 • Piedalīšanās Latvijas Veselības nedēļas un Eiropas sporta nedēļas aktivitātēs
 • Aerobika/ Joga bērniem/
 • Vitamīni uz palodzes
 • Piena svētki mazuļiem
 • Pasaules Sniega diena
 • Vasaras aktivitātes: Ūdens svētki/Ogu svētki/Futbola čempionāts
 • Preventīvie pasakumi: «Drošība uz ceļa», nodarbības par traumatisma profilaksi un slimību profilaksi, veselīgu uzturu
 • Tikšanās ar specialistiem: ugunsdzesējiem, policistiem, ātras palīdzības darbiniekiem

Pretī mākslai:

 • Piedalīšanās radošos konkursos un izstādēs
 • Mācību ekskursijas un radošās darbnīcas
 • Māksla brīvdabā
 • Smilšu stāsti
 • Teātra dienas
 • Sadarbība ar māksliniekiem
 • Gadskārta svētku pasākumi
 • Meistarklases organizēšana

Pretī labestībai:

 • Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana
 • Piedalīšanās Labo darbu nedēļā, labdarības akcijās
 • Sadarbība ar Daugavpils dienas centru “Saskarsme”  un Latvijas Multiplās Sklerozes Asociācijas biedriem
 • Sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu, organizāciju “Uzticības fonds”
 • Labestības stundas
 • Lielā talka
 • Puķu un koku stādīšana