Programma „Atbalsts Pozitīvai Uzvedībai”
Pārkāpumu klasifikācija

Pārkāpuma klasifikācija Nelieli pārkāpumi Nopietnie pārkāpumi Ārkārtas gadījumi
Ko nozīmē? Neapdraud savu un citu drošību. Novērš atsevišķu bērnu uzmanību, tomēr nedezorganizē visu grupu.

Ātri apturami. Nodarbības gaitu neietekmē vai ietekmē minimāli.

Apdraud citus vai arī ar savu rīcību izaicina. Izjauc plānoto darbību.

Fiziskā vardarbība.

Tieši apdraud savu vai citu dzīvību.

Plānoto darbību nav iespējams turpināt.

Fiziska vai regulāra emocionālā vardarbība.

 

 

Pārkāpuma veids

-traucēšana,

-negodīga rīcība,

-nepiemēroti komentāri,

-nesagatavojies rotaļnodarbībai,

-atteikšanās darboties,

-citu bērnu vai viņu lietu ņemšana bez atļaujas vai aizskaršana.

-regulāra nelielo pārkāpumu neievērošana,

– verbāli vai fiziski uzbrukumi,

-pastāvīgi noteikumu pārkāpumi iestādē,

-vandālisms.

-vardarbība,

-nopietna nodarbības traucēšana (agresīva rīcība kas apdraud savu un citu drošību) ,

-agresīva, pārmērīga runāšana (skolotājas cieņas aizskaršana, runā pretī, rupji izrunājas),

-necenzēto vārdu lietošana.

Kas risina? Risina priekšmeta skolotājs un grupas skolotājs. Risina grupas skolotājs, iesaistot APU komandu. Risina APU komanda.
Rīcība Skolotājs sastāda vienošanos un atzīmē pārkāpumu uzskaitē grupā. Grupas skolotājs raksta iesniegumu vadītājai. Izņem izglītojamo no grupas un izsauc vecākus.