1. Nataļja Isate
  2. Jūlija Sivačova
  3. Oksana Masāne
  4. Tatjana Maļinovska
  5. Jeļena Dimitrijeva
  6. Kira Afanasjeva
  7. Benita Strode
  8. Solvita Trimalniece
  9. Irīna Kozela
  10. Danuta Nikono0va