1. Nataļja Isate
 2. Jūlija Sivačova
 3. Tatjana Počokina
 4. Tatjana Saveļjeva
 5. Sandra Harūne
 6. Olga Dmitrijeva
 7. Jeļena Dimitrijeva
 8. Kira Afanasjeva
 9. Benita Strode
 10. Solvita Trimalniece
 11. Irīna Kozela
 12. Danuta Nikono0va