Veselīgs uzturs maziem un lieliem

13.augustā mūsu  4-7 gadīgiem audzēkņiem un  iestādes darbiniekiem bija brinīšķīga iespēja piedalīties pasākumos, kuri ir veltīti veselīgam uzturam.  Nodarbības tika īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/101 ” Informatīvās lekcijas – meistarklases par veselīgu uzturu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, pilsētas iedzīvotājiem”!” ietvaros.

Nodarbības sevī ietver informāciju par uztura nozīmi cilvēka dzīvē. Uztura speciālists iepazīstināja bērnus ar galvenajām uzturvielām – vielām enerģijas veidošanai, ķermeņa veidošanai, dārzeņiem un augļiem. Zināšanas tika nostiprinātas, veicot praktiskus uzdevumus. Katra nodarbība bērniem ietver sevi tādus svarīgus jautājumus:

Iepazīšanās – lai radītu iedrošinošu vidi komunikācijai uztura speciālists iepazīstināja ar sevi un iepazinās ar nodarbības dalībniekiem, katram lūdza atbildēt uz kādu jautājumu, piemēram, par mīļāko ēdienu.

Kas ir uzturs? Kādēļ ir jāēd? – uztura speciālists noskaidroja bērnu viedokli un bērniem saprotamā veidā izklāstīja uztura nozīmi cilvēka dzīvē.

Kas ir enerģija? Kādi produkti dod enerģiju? – vienkāršoti tika skaidrots “enerģijas” jēdziens, enerģijas nozīme un ieguves avoti. Tika rādītas kartītes ar produktiem, kas sniedz enerģiju.

 

Kas dod materiālu ķermeņa būvēšanai? – salīdzinot ķermeņa šūnu veidošanu ar “būvēšanu”, tika skaidrota uzturvielu kā būvmateriālu nozīme. Tika rādītas kartītes ar produktiem, kas kalpo kā būvmateriāli.

 

Veselīga uztura šķīvis – uztura speciālists bērniem stāstīja un uz šķīvja parauga rādīja, kā vienkārši sadalīt šķīvi un izvietot tur produktus, lai visas nepieciešamās uzturvielas tiktu uzņemtas pietiekamā daudzumā.

 

Dārzeņi un augļi – uztura speciālists stāstīja par dārzeņu, augļu un ogu dažādību un nozīmi, rādīja kartītes ar dārzeņu un augļu attēliem (bērni nosauc).

 

Bērni ar prieku piedalījās arī nodarbību praktiskajā daļā, spēlējot un veicot vairākas atraktīvas aktivitātes:

Veselīga uztura šķīvis – Bērni veidoja veselīga uztura šķīvja paraugu – uz papīra šķīvjiem veidoja sadalījumu pēc šķīvja principa – līmēja atbilstošos produktus.  Uzdevuma mērķis bija veicināt bērnu prasmi atšķirt produktus, kuriem jāaizņem lielāka vai mazāka šķīvja daļa, piemēram, dārzeņi aizpilda ½ šķīvja, bet makaroni – tikai ¼. Paralēli praktiskajam darbam uztura speciālists stāstīja par konkrēto uzturvielu nozīmi (piemēram, par graudaugiem un kartupeļiem kā enerģiju sniedzošiem produktiem).

 

Spēle / puzle – “Veselīgie Latvijas gardumi” – bērni savienoja Latvijā audzētu dārzeņu un augļu / ogu attēlus ar to nosaukumiem. Ar uzdevuma palīdzību tika veicinātas bērnu spēja atpazīt dažādus vietējos produktus.

 

Maņu tests “Atpazīsti dārzeņus un augļus” – uzdevuma veikšanai bērniem bija jāpielieto trīs maņas – redze, oža un tauste, lai atpazītu dažādus dārzeņus un augļus. Ar šī uzdevuma palīdzību tika nostiprinātas zināšanas par ikdienas uzturā iekļaujamiem dārzeņiem un augļiem, kā arī demonstrēta plašā izvēle no vietējo produktu klāsta.

 

Tika pedāvāti sekojošie uzdevumi dažādu maņu orgānu attīstībai:

REDZE – bērniem bija jānosauc attēlos redzamie dārzeņi, speciālists pārrunāja ar bērniem tēmu par dārzeņu dažādību, krāsu variācijām u.tml.

OŽA – burciņā bija salvetē paslēpts produkts (piemēram, mandarīnu miza) ko var saost,bet nevar redzēt. Katrs bērns smaržoja trauciņu, un tad kad visi to ir izdarījuši, saka variantus, kas tas varētu būt (vismaz 3 produkti).

TAUSTE – necaurspīdīgā maisā tika ievietots dārzenis (piemēram, paprika), ko bērni viens pēc otra ar taustes palīdzību mēģinaja  uzminēt, un kad visi to ir izdarījuši, saka variantus, kas tas varētu būt (vismaz 2 produkti).

Iestādes darbiniekiem uztura speciāliste piedāvāja piedalīties meistarklasē, kur bija iespēja  uzzināt par veselīga šķīvja principiem un pagatavot trīs veselīgus ēdienus: zemesriekstu sviesta humuss, saulē kaltētu tomātu humusu un citādas konfektes un degustēt garšīgus ēdienus. Iestādes darbinieki patiešam bija sajusmā un atzīmēja, ka tā bija pirmā pieredze tādu ēdienu gatavošanā un, ka ir vērts gatavot veselīgus gardumus visai savai ģimenei. Pateicamies uztura specialistam un projekta organizatoriem par patiešām noderīgām , izglītojošām  un interesantām nodarbībām .