Teatrālās rotaļas- pirmsskolas audzēkņu komunikatīvo spēju sekmētājas.

Interešu  izglītības pulciņā ,, Puķu zirnītis” mazākumtautības bērniem ir dota iespēja apgūt latviešu sarunvalodu , latviešu valodas intonācijas īpatnības, izkopt radošās spējas, uzmanību veltot bērnu pašizpausmēm , kontaktēšanās un savstarpējām attiecībām kolektīvā, integrēties latviskā vidē, kā arī palīdz audzēkņiem veiksmīgāk sagatavoties skolas gaitu uzsākšanai. Caur rotaļām un spēlēm tiek apgūta latviešu valoda, tiek sniegtas zināšanas par tautas tradīcijām un rotaļām, latviešu tautas folkloru un Latvijas kultūru. Visas piedāvātās aktivitātes – dramatizācijas, teātra ludziņu iestudēšana rada bērnos pozitīvas emocijas un prieku. Uz pozitīvām emocijām balstīta iepazīšanās ar valodu – dod labus rezultātus.

Vecākā  un sagatavošanās grupas bērni mācību gada laikā iemācījās attēlot dažādu pasaku, stāstu varoņu tēlus, veidoja savus dialogus, izmantojot radošumu un fantāziju, veidoja izrādes teātra maģiskajā pasaulē iestādes brīvdabas teritorijā .

Interešu  izglītības skolotāja B. Strode kopā ar pulciņa dalībniekiem veidoja priekšnesumus  Ziemassvētku piparkūku vakariem 5.,6., 9. grupās, materiāls publicēts WhatsApp vietnē vecāku grupās. Izmantojot latviešu tautas rotaļas ar mūziku, bērni iejutās lugas ,,Ziemassvētki nāk” varoņu tēlos. Kopā ar audzēkņiem izgatavoja Meteņu svētkiem budēļu maskas, piedalījās jautras izpriecās.

Pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā 5. un 9. grupas bērni patstāvīgi izvēlējās sev lomas, maskas un piedalījās radošā projektā ,, Cimdiņš”, kurš notika marta mēnesī, izspēlējot ludziņu , izgatavojot lugas dekorāciju- cimdu, izmantojot mūziku un skaņas .

Aprīļa mēnesī visi gatavojās Lieldienām- pavasara saulgriežu svētkiem. 6.grupas bērni iestādes brīvdabas teritorijā  ar lielu aizrautību un izdomu izvēlējās sev piemērotu ,,brīvdabas skatuvi”, kur uzstāsies izvelētais tēls, pasi runāja, dziedāja, dejoja ludziņas izrādē ,, Lieldienu stāsts”. Bērniem bija iespēja attīstīt iztēli, radošo domāšanu, pašapliecināties, tika sekmēta pašdarbība, iespēja saistīt personāža ārējās darbības ar iekšējiem pārdzīvojumiem. Interešu izglītības skolotāja izveidoja teātra izrādes video ierakstu, lai varētu dalīties WhatsApp vietnē  vecāku grupā.

Pulciņa dalībniekiem ir kopīgs mērķis, kopīgas intereses, viņi cenšas saskaņot un apvienot savu piepūli, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu, kas iepriecinātu skatītājus. Sadaļā video var apskatīties Lieldienu pasaku.

Informāciju sagatavoja: interešu izglītības skolotāja Benita Strode