Steam diena Daugavpils Inovāciju centrā

2023.gada 1.martā mūsu iestādes 5. un 9. grupu izglītojamie ar vecākiem un pedagogiem  apmeklēja Daugavpils Inovāciju centru ar mērķi  veicināt un attīstīt zināšanas par matemātiku, tehnoloģijām, dabaszinātnēm un mākslu. Bērni iepazinās ar interaktīvām ekspozīcijām, kas ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai izprast pasaules procesus vienkāršā veidā. Inovāciju centra aktivitātes veicina integrētu pasaules un sevis izzināšanu un rosina bērnu interesi par eksaktajām zinātnēm. Īpaši pirmsskolniekus ieinteresēja izglītojoši eksponāti šādās tēmās, kā veselība, anatomija, uzturs, robotika un ekoloģija.       Inovāciju centrs ir jauna mācīšanās vide ik vienam, kur var daudz eksperimentēt, pētīt, radīt inovatīvus risinājumus, sasaistīt mācību saturu ar reālo dzīvi un digitālo vidi, izmantojot izglītojošus eksponātus  un instalācijas. Aicinām izglītojamo ģimenes  aktīvi piedalīties Inovāciju centra programmās. Fotogrāfijas var apskatīt sadaļā “Galerija”.