Skolotāju pieredze Erasmus+ projektā “ORE”

No 11. līdz 14. martam Malmē (Zviedrija) “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekta “Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide ārā izglītībā”  ietvaros notika pedagogu starptautiskas apmācības seminārs, kurā piedalījās mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotājas Danuta Ņikonova, Solvita Trimalniece, vadītāja Nataļja Isate un vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova. Apmācības notika Alnarp SLU universitātē. Noklausījāmies lekcijas kursu par strateģiskajiem starpdisciplinārajiem pasākumiem: pilsētu sociālekoloģijas saiste ar integrēto augu aizsardzību, daudzveidīgu ainavu vērtībām un pirmsskolas izglītības iestāžu rotaļlaukumu veidošanas principiem. Pedagogi piedalījās  praktiskās nodarbībās brīvdabas teritorijā un uzzināja jaunas metodes un paņēmienus brīvdabas pedagoģijā dažādās mācību jomās. Īpaši vērtīgi bija apmeklēt un ieraudzīt Zviedrijas vienīgo rotaļlaukumu ar personālu ”Guldangen”, kur bērni paši ir izveidojuši savu rotaļu vidi no otrreizējiem materiāliem. Mums visiem savā ikdienas dzīvē un pedagoģiskajā darbā ir jāņem vērā drošības aspekts, taču tajā pašā laikā mums ir jāsāk ar bērnu interesi un zinātkāri, veidojot āra vidi rotaļām un mācībām. Mēs ieguvām iedvesmu, ka bērniem jārada risks, bet riskam jābūt prātīgam, mērā robežās.

 

Informāciju sagatavoja: vadītāja N.Isate