Sākas adventes laiks!

Klusā Advente sākas pirmajā Adventes svētdienā, ilgst četras nedēļas un noslēdzas Ziemassvētku vakarā.
Šis laiks saistās ar svētku noskaņu, Adventes svecēm un Ziemassvētku dziesmām.
Ar Adventi sākas Ziemassvētku gaidīšana. Rotājam mājas, gatavojam tradicionālus un
mazāk pazīstamus ēdienus. Plašākā nozīmē Advente ir gaidas, cerība, atbrīvošanās.

Tas ir laiks, kad gribas atskatīties uz jau padarīto un pasapņot par to, kas vēl šajā dzīvē katram no mums ir lemts.

Tas ir laiks, kad vismaz uz brīdi gribas apstāties, lai ļautu mieram ieplūst sevī.

Degsim sveces! Pa vienai katru svētdienu līdz pašiem Ziemassvētkiem un gaidīsim svētku brīnumu kopā!