Rudens brīvlaikā

Turpinot pirmsskolas iestādes sadarbību ar Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu – liceju   25.oktobrī skolēnu rudens brīvlaikā mūsu 8. un 11. grupu sešgadniekiem tika organizēta sporta stunda, jo bērnu gatavību skolai nosaka ne tikai apgūtās zināšanas un prasmes, bet arī  emocionālā un fiziskā attīstība. Pirmsskolas izglītības skolotājiem bija lieliska iespēja novērot mācīšanās procesu skolā, kas parādīja cik labi mūsu izglītojamie apguva noteiktas kustības, cik labi uztver sporta skolotāja komandas, ievēro drošības noteikumus un cenšas sasniegt labākus rezultātus. Sporta skolotājs Daniels Narajevs atzīmēja, ka mūsu bērni ir labi organizēti un disciplinēti, ātri pielāgojās jauniem apstākļiem un noteikumiem. Bērni parādīja arī sadarbības prasmes, izpalīdzību un  komandas garu sporta spēlē stundas beigās.  Pateicamies skolas direktorei Irinai Paurai un direktores vietniecei Nataļjai Koviļinai par sniegto iespēju mūsu audzēkņiem iepazīties un iejusties skolas vidē. Tādi pasākumi veicina mācību procesa pēctecību pārejot no pirmsskolas uz skolu.