No š.g 13.aprīļa līdz 15.jūnijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības  skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2022-1-SE01-KA210-SCH-000084459  “Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide āra izglītībā” /”Improving preschool teachers’ skills in outdoor education”/ ietvaros trīs Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi Jūlija Sivačova, Nataļja Isate un Tatjana Maļinovska piedalījās mācību braucienā uz Vanesborgu (Zviedrija). Praktiskās apmācības ogranizatore Pia Matisson un Vanesborga pirmsskolas izglītības pedagogi iepazīstināja projekta dalībniekus ar darba metodēm āra izglītībā Zviedrijā.  Visas aktivitātes notika gan Vanesborga pirmsskolas izglītības iestādē, gan Halleberga un Hunneberga dabas parkā un dabas muzejā. Pirmsskolas izglītības iestādes teritorija ir neliela, bet pielāgota bērnu patstāvīgai darbībai un mijiedarbībai ar dabas objektiem. No 3 gadu vecuma izglītojamie piedalās mācību ekskursijās ārpus iestādes teritorijas, apmeklējot ezera krastu, pilsētas parku un ar autobusu  – Halleberga un Hunneberga dabas parku.  Temata “Piecas maņas” ietvaros bērni  uzzināja kā maņas palīdz cilvēkam iepazīt apkārtējo pasauli, orientēties apkārtējā vidē un palīdz ikdienas situācijās. Pedagoģiem no Itālijas un Latvijas bija iespēja aplūkot kā iekārtotas pirmsskolas iestādes telpas, kā bērni darbojas gan brīvdabā, gan  rotaļtelpās, novērot, kā tiek organizētas  ēdienreizes dažāda vecuma grupās. Nekādu dzērienu izņemot ūdeni bērniem nepiedāvā, bērnu racionā daudz dārzeņu. Zviedrijā organizē ēdināšanu tā, lai bērni paši uzliktu, cik un ko vēlas. Zviedrijas pedagoģija akcentējas uz bērna patstāvīgo darbību, pašapkalpošanu un attīsta paškontroli. Apmācības notiek apakšgrupās ne vairāk ka 8 bērni. Dalība ERASMUS+ projektā dod iespēju mūsu pedagoģiem salīdzināt dažādu valstu pieeju, prakses un metodes. No katra brauciena skolotājas atgriežas pārliecinātas par sevi, iedvesmotas un jaunām idejām bagātas.