30.augustā notika noslēguma tikšanās ar Erasmus+projekta DEHORS partnerneriem. Tika apspriesti projekta rezultāti, katra partnera ieguldījums, analizēts padarīts darbs darbs. Katra valsts paziņoja par organizēta semināru norisi, izplatīšanās pasākumiem, pedagogu atsauksmēm un turpmāko projekta intelektuālā rezultāta izmantošanu mācību procesā brīvdabā.