2019.gada 12.decembrī iestādes vadītāja Nataļja Isate un vadītāja vietniece Jūlija Sivačova uzstājās Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes organizētājā seminārā par ES Erasmus+projektu programmas ieguvumiem izglītības iestādēs. Dalībnieki, projektu koordinatori, no skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm stāstīja par saviem projektiem, ko tie nesuši ikdienas mācību darbā. Klātesošajiem tika sniegta informācija par Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes „Mana Mārīte” dalību  nopietnajā starptautiskajā  projektā, kurā top gan teorētiskie, gan praktiskie iestādes teritoriju plānojumi par ekoloģisku un attīstošu funkciju bērniem. Semināra laikā notika spraigas diskusijas, taču kopumā visi atzina, ka projekti ikdienas darbā ienes inovācijas, paaugstina pedagogu pašapziņu un veicina izpratni par kopējiem Eiropas izglītības virzieniem. Mēs uzskatām, ka dalība Erasmus + projektā ir laba iespēja paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī.