20.04.2021.notika Erasmus+ projekta “Pirmsskolas izglītības kvalitāte” virtuālā mobilitāte, kuru organizēja projekta partneri no Somijas. Apmācības semināra laikā iestādes pedagogi tika iepazīstināti ar jauniem mācību digitāliem līdzekļiem ( Sphero mini, Specdrum ar muzikālo gredzienu un Marbotic Smart Kit Numbers and Letters Interactive Wooden Toys for Tablets). Mācību līdzekļu darbībai ir nepieciešami planšetdatori, kuri arī tika iegādāti no projekta budžeta. 6-7 gadīgiem bērniem bija iespēja aprobēt un izvērtēt jaunus digitālus mācību līdzekļus.