Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde „Mana Mārīte”  kopā ar Linkopingas Universitāti (Zviedrija), Mūtalas pašvaldību (Zviedrija), Kasalgrandes pašvaldību (Itālija), Skandiāno pašvaldību (Itālija), Pētniecības Veicināšanas un attīstīšanas Centru Izglītības Tehnoloģiju jomā “CARDET” (Kipra), kā arī SERN biedrību Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+” ietvaros īsteno projektu „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes brīvdabas teritorijā” DEHORS. Projekta uzdevums ir izstrādāt inovatīvās mācību teritorijas modeļus, pamatojoties uz dažādu jomu ekspertu atsauksmēm, aprobēt tos un uzlabot pirmsskolas izglītības skolotāju iemaņas un prasmes par aktivitātēm brīvdabā.

Š.g. 12.un 13.novembrī izglītības iestāde uzņēma projekta partnerus Daugavpilī. Pasākuma ietvaros tika pārrunāts projektā paveiktais, apkopota svarīgākā informācija, kā arī tika veikts darbs pie mācību programmas izstrādes. Tikšanās piedalījās arī Domes Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Olga Tolmačova un starptautisko projektu koordinatore Jolanta Reča-Lāže. Tikšanās ietvaros starptautiskajiem partneriem bija iespēja vērot dienas ritmu bērnudārzā, iepazīties ar izmaiņām iestādes brīvdabas teritorijā un novērtēt pedagogu intelektuālo ieguldījumu.

Īstenojot projektu, pirmsskolas iestādes pedagogi cenšas atrast labākos veidus, kā mācīšanos padarīt aizraujošu katram bērnam. Iestādes brīvdabas teritorijā sadarbībā ar audzēkņu vecākiem izveidota Sajūtu taka, Kukaiņu viesnīca, Akmeņu labirints, Mārītes jautrā taciņa.

Video var apskatīt veiksmīgi izveidoto Mārītes jautro taciņu bērniem: https://www.youtube.com/watch?v=k-rFbDkU6iY&feature=emb_title

Jāpiebilst, ka viens no projekta iniciatoriem SERN biedrība, kurā kopā strādā Zviedrijas un Itālijas pašvaldības, ir stabils Daugavpils pilsētas domes projektu partneris jau daudzus gadus. Uzsākot sadarbību ar Daugavpils pilsētas domi, vēlāk biedrība aktīvi piedāvā mūsu izglītības iestādēm piedalīties dažāda veida projektos, kas ļauj paaugstināt pedagogu kapacitāti, kā arī uzlabot izglītības vidi mūsu pilsētā.

 

Informāciju apkopoja Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa