Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde  turpina realizēt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   /”Developing Innovative learning contexts in preschools’ outdoor spaces” /, kura mērķis –  paaugstināt pirmsskolas izglītības kvalitāti, attīstot  un uzlabojot zināšanas par brīvdabas teritorijas dizainu un vides stimulēšanas plānošanu. 2019.gada sākumā tika izstrādāti projekta logotips un mājas lapa. Informāciju latviešu vaodā par projekta būtību var atrast projekta mājas lapā   https://dehors-project.eu/lv/. Martā iestādes vadītāja N.Isate un vadītājas vietniece J.Sivačova piedalījās apmācības seminārā Skandiāno (Itālijā). Seminārā notika tikšanās ar pirmsskolas izglītības pedagogiem un ekspertiem: psiholoģiem, biologu, vides dizaineri. Mūsu valsti pārstāvēja vides dizaineris, Daugavpils Dizaina un Mākslas vidusskolas „Saules skola” pedagogs Kārlis Ziediņš. Projekta dalībnieki prezentēja dažāda veida aktivitātes (kognitīvās, fiziskās, sociālās) pastaigas laikā pirmsskolas iestāžu brīvdabas teritorijā.

Notika dalībnieku diskusija, kādai ir jābūt attīstošai pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijai, lai īstenotu kompetenču pieeju izglītībā, nodrošinātu bērnu apmācību ārā visa gada garumā. Katra valsts prezentēja savu modeli. Bija iespēja apmeklēt Džani Rodari pirmsskolas izglītības iestādi Skandiāno un   iepazīties ar Itālijas pirmsskolas pedagogu pieredzi.

Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi B.Strode, J.Gerasina, S.Harūne, J.Dimitrijeva, D.Nikonova, L.Patmalniece, Ž.Gagunova  aktīvi izmanto Eiropas kolēģu zināšanas un pieredzi, pilnveido metodisko bāzi un daudzveido aktivitātes pirmsskolas iestādes brīvdabas teritorijā. Ļoti veiksmīgi notiek digitālo prasmju veidošana sniedzot pirmsskolniekiem iespēju ne tikai novērot dabu, bet arī fiksēt novēroto ar fotokameru un planšetdatora palīdzību. Labas prakses piemērs, kad vizuālās mākslas aktivitātes notiek ārā, izmantojot mālu, smiltis, akmeņus, sūnas u.c. Īpašu sajūsmu bērnos izraisa eksperimenti dabā. Piemēram, smaržūdeņu izgatavošana no ziediem, kukaiņu viesnīcu būvēšana, ēnas rašanās izpēte u.c. Mācību gada garumā iestādes pedagogi veido   ilgtspējīga mācību satura izstrādāšanu, kurš balstīts uz zināšanām, inovācijām un to aprobāciju.

Jūnijā notika projektu dalībnieku apmācības seminārs Motalā (Zviedrijā).  Darba grupās tika izstrādāti dažādi pirmsskolas iestāžu brīvdabas  teritoriju modeļi. Mūsu primsskolas izglītības iestādi pārstāvēja  arī pirmsskolas skolotāja J.Gerasina un logopēde J.Ņikitina. Diskusijas laikā viņi pievērsa uzmanību bērnu drošībai pirmsskolas iestādes teritorijā, ņemot vērā to, ka bērnu skaits grupā un pedagogu skaits dažādās valstīs ir atšķirīgs. Mūsu pedagogi piekrita, ka iestādes teritorijā jābūt vairāk dabas objektu – alpu kalniņu, koku, dzīvžogu, augļu un sakņu dārzu, strūklaku, taciņu, zaru būdu, kā arī lauku elementu – komposta bedri, siena kaudzi u.c.

Visi dalībnieki vienojās, ka teritorijā jābūt dažām nojumēm, lai organizētu aktivitātes jebkura laika apstākļos un lielām smilšu kastēm, kā arī piknika vieta, lai dažreiz organizētu bērnu ēdināšanu ārā. Apmācībai jāizmanto visas iestādes teritorijas zonas, neaizmirstot par sporta aktivitātēm.

Vadītājas  N.Isates  viedoklis, ka svarīgi mainīt ne tikai pedagogu apziņu, bet arī vecāku apziņu, kuri neļauj bērniem uzvesties dabā brīvi – darboties ar smiltīm, ūdeni, dubļiem un būt īstiem dabas pētniekiem.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas

izglītības iestādes vadītāja N.Isate