No š.g 17.aprīļa līdz 21.aprīlim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības  skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2022-1-SE01-KA210-SCH-000084459  “Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide āra izglītībā” /”Improving preschool teachers’ skills in outdoor education”/ ietvaros trīs Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi Jūlija Sivačova, Nataļja Isate un Benita Strode piedalījās mācību braucienā uz Fornovo Pirmsskolas izglītības iestādi „Il Trenino Blu” (Itālijā). Pirmsskolas izglītības iestādē darbojas divas grupas- no 0-3 gadiem un no 3-6 gadiem.Iepazināmies ar pirmsskolas iestādes  mācību vidi  iestādes brīvdabas teritorijā.  Bija iespēja arī aplūkot kā iekārtotas telpas, kā bērni darbojas gan brīvdabā, gan arī iestādes telpās. Iestādē ir atsevišķas telpas – Sensorā un Zinātņu istabas, Art atelje. Visas aktivitātes notiek radošā veidā pēc principa “mācos darot”. Ļoti liels uzsvars pirmsskolas iestādē tika likts uz sociāli emocionālo mācīšanos, izglītojamo emocijām, sajūtām un labbūtību. Pirmsskolas iestādi „Il Trenino Blu”  apmeklē 40 bērni, ir bērni arī  no  citām valstīm. Itālijas pedagogi uzskata, ka galvenais ir Process, nevis Rezultāts. Process, kad notiek runas attīstīšana, iepazīšana ar dabas materiāliem, sīko pirkstu muskulatūtas attīstīšana, kritiskas domašanas aktivizēšana…Katram bērnam ir sasniegumu portfolio par mācību gadu. Iestādē ir neliels muzejs, pedagogu telpa, virtuve. Labi organizēta sadarbība  ar audzēkņu vecākiem, kuri piedalās pārgājienos, izbraucienos, iestādes āra teritorijas labiekārtošanā- dažādu mācību zonu ierīkošanā.

Projekta dalībnieki kopā ar iestādes bērniem devās pārgājienā, kura gaitā tika apmeklēts pilsētas tirgus laukums, 11.gadsimta Santa Maria draudzes baznīca, kas bija kā atpūtas vieta svētceļniekiem, Taro upes reģionālais parks, kurā bērni uzzināja par uzvedības noteikumiem dabas parkā un kā darbojas hidroelektrostacija. Parkā tika organizēts pikniks.

Nākamajā dienā devāmies ar skolas autobusu izbraucienā, kura laikā bērni brīvdabā kopā ar vecākiem un pedagogiem iesaistījās gan sporta, gan mākslas, tehnoloģiju aktivitātēs. Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Ettore Guatelli muzeju, iepazīties ar vēsturisku ekspozīciju.

Trešajā dienā vērojām aktivitātes iestādes telpās, āra laukumā. Vērojām, kā tiek organizētas  ēdienreizes dažāda vecuma grupās- gan brokastis, gan pusdienas. Auklīšu un skolotāju palīgu iestādē nav. Ar bērniem strāda pedagogi (viens uz 6 bērniem) un apkopēja.

Tikšanās laikā tika apspriestas turpmāk veicamās aktivitātes, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķus. Viena no idejām  ir  radīt bērniem izaicinājumu, lai, savstarpēji sadarbojoties, komunicējot tiešsaistē  meklētu  radošus risinājumus āra vides pilnveidei. Četru dienu tikšanās ar projekta partneriem deva interesantas idejas pedagoģiskajam darbam, kā arī projekta turpmāko uzdevumu īstenošanai.