Pavasara ludziņa ,,Vislabākā māmiņa” brīvdabā

2019.gada 23.maijā interešu izglītības skolotāja Benita Strode ar sava pulciņa audzēkņiem iestādes brīvdabas teritorijā piedāvāja mazajiem skatītājiem lugas ,,Vislabākā māmiņa” izrādi.  Izrādē piedalījās: 9.grupas audzēkņi Peles, Lāču mammas un Lācēna ,Lapsas, Zaķu mammas un Zaķēna lomās; 10.grupas audzēkņi-Lapsēnu, Pelēnu un Dzeguzes lomās. 12.grupas bērni veiksmīgi iejutās Varžu mammas un draisko Vardulēnu lomās. Izrāde sniedza iespēju jaunajiem aktiermākslas meistariem gan labāk iepazīt sevi, gan attīstīt saskarsmes prasmes un empātijas spēju, radošumu un pārliecību. Interešu izglītības pulciņa audzēkņi guva publiskās uzstāšanās pieredzi, kas vēlāk noderēs uzsākot skolas gaitas, mākslinieciskas un radošas izpausmes prieku. Bērniem īpašu sajūsmu un neviltotu prieka sajūtu izraisīja uzstāšanās iestādes brīvdabas teritorijā.

Izrādes laikā pulciņa dalībnieki mācījās , kā sadarboties, kā cienīt otru cilvēku, kā arī to, kā pašam veidot attiecības ar savām emocijām – bailēm, uztraukumu. Izrādi ar lielu interesi vēroja 9.,10.,12.grupas audzēkņi un pirmsskolas skolotājas .

,,Manas mārītes” sakoptā un lieliski noformētā brīvdabas teritorija , saulainie laika apstākļi, visu klātesošo labvēlīgais noskaņojums palīdzēja jaunajiem aktieriem veiksmīgi tikt galā ar savām lomām. Izrādes laikā skatītājiem bija iespēja brīvi pārvietoties līdzi Zaķēnam labākas mammas meklējumos. Visi skatītāji bija gandarīti gan par jauko aktieru sniegumu, gan par iespēju iet visiem kopīgā rotaļā .

Paldies par sadarbību mūzikas skolotājai Žanetai Gasjaņecai, kura nodrošināja lugas varoņu muzikālu pavadījumu un dejas un 9., 10., 12. grupu pirmsskolas skolotājām.