Jau tradicionāli, gaidot Skolotāju dienu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde rīko konkursu “Pedagoģiskā meistarības balva-2019”. Konkursa mērķis ir noskaidrot izcilus Daugavpils pilsētas pedagogus, kuri sasniedza augstus rezultātus, īstenojot  pilsētas metodiskā darba prioritātes.   2.oktobrī  Latvijas Kultūras centrā īpašā godināšanas pasākumā tiks sveikti Daugavpils izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti.

No visas sirds apsveicam kolēģes – šī gada konkursa uzvarētājas:

Nominācijā „Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā” uzvarēja pirmsskolas izglītības skolotāja Benita Strode.

 Nominācijā „Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā”  uzvarēja vadītājas vietniece Jūlija Sivačova.

Sveicam arī  konkursa nominantus:

– pirmsskolas izglītības skolotāju Danutu Nikonovu un mūzikas skolotāju Jeļenu Šakeli (nominācijā    „Izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana un veicināšana izglītības procesā” );

– pirmsskolas izglītības skolotāju Jeļenu Dimitrijevu (nominācijā „Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā”) .

Prieks, ka Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde tik augsti novērtēja mūsu pirmsskolas izglītības iestādes  pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivējot viņus turpmākai radošai darbībai mācību, audzināšanas, metodiskā darbā un sabiedriskajās aktivitātēs.