16.04.2018. mūsu pirmsskolas izglītības iestādes APU komandas dalībnieki- vadītāja N.Isate un pirmsskolas izglītības skolotājas B.Strode un O.Dmitrijeva piedalījās Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes organizētajā metodiskajā konferences „Pozitīvas pārmaiņas turpinās” plenarsēdē.

17.04.2018. 27.pirmsskolas izglītības iestādē notika metodiskās konferences praktiskā daļa – pieredzes apmaiņas pasākums „Rotaļnodarbība, kā viens no APU apguves veidiem”.

Pasākumu atklāja vadītāja N.Isate, kura sveica tā dalībniekus – pilsētas pirmsskolas un sākumskolas skolotājus. Par muzikālo priekšnesumu parūpējās mūzikas skolotāja Ž.Gasjaņeca. Mocarta dzīvespriecīga un iedvesmojoša mūzika, mazo „mārīšu” un „sienāzīšu” deja „Pavasari modinot” pozitīvi noskaņoja visus praktiskajai darbībai. Pieredzes apmaiņas pasākumā tika radīta lieliska iespēja citu iestāžu skolotājiem iepazīties ar mūsu iestādes labas prakses piemēriem pozitīvas uzvedības veicināšanā. Rotaļnodarbībās tika mācīta emociju pašregulācija, pozitīvas komunikācijas prasmes, problēmsituāciju risināšana. Rotaļnodarbībā „Labestības spēks” 6-7 g. bērnu vecuma grupā (pirmsskolas izglītības skolotājas T.Saveļjeva un T.Počokina) bērni daudz runāja un lasīja par labestību, labdarību, draudzību, cieņu, atbildību un izpalīdzību, piedalījās kopīgās rotaļās, nostiprināja uzvedības noteikumus spēlē „BINGO” un ar ciemiņu palidzību izdarīja labo darbu – roku trenažierus mūsu draugiem no Latvijas multiplās sklerozes asociācijas. Rotaļnodarbībā „Pozitīva uzvedība” 5-6 g. bērnu vecuma grupā (pirmsskolas izglītības skolotājas O.Dmitrijeva un I.Kozela) mūsu audzēkņi aizraujoši atkārtoja uzvedības noteikumus kopā ar cūciņu Pepu. Pedagogi izmantoja datorprezentāciju, daudz pašgatavoto galda spēļu un mudināja bērnus domāt un darīt secinājumus.

Pēc nodarbībām iestādes viesi ar neviltotu interesi sekoja līdzi APU komandas locekles pirmsskolas skolotājas B.Strodes stāstījumam par pirmsskolas iestādes dalību APU programmā. Savā datorprezentācijā B.Strode apkopoja iestādes pieredzi par diviem gadiem. Viņa pastāstīja par izstrādātiem noteikumiem, vizualizācijas risinājumiem, par pozitīvas uzvedības pastiprinājumu sistēmu – pozitīvas uzvedības aprocēm, kartītēm ar uzlīmēm – puķītēm, kuras bērni saņem par pozitīvu uzvedību, medaļām un balvām no vadītājas, brīvdienām kopā ar lācēnu Bārniju un gada balvu ar iestādes logo „Mana Mārīte”. Tika veikts APU programmas monitorings, klātesošie uzzināja vecāku aptaujas rezultātus, iepazinās ar konkursa „Pozitīva uzvedība mājās un sabiedrībā” uzvarētāja D.Kokina ģimenes videofilmu. B.Strode atzīmēja, ka pirmsskolas izglītības iestādē izveidotā vide ir radošuma pamats tam, kā apgūstot APU noteikumus bērni izsaka savas emocijas mākslā –zīmējumos, kolāžās.

Pirmsskolas izglītības skolotāja J.Gerasina dalījās ar auditoriju labo darbu piemēriem: mijiedarbību ar Latvijas multiplās sklerozes asociāciju, ar Sarkanā Krusta Daugavpils komiteju, ar Uzticības fondu. Iestādes darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki iesaistās Ziemassvētku labdarības akcijās un akcijās „Labo darbu nedēļas” ietvaros. Pieredzes apmaiņas pasākuma nobeigumā pirmsskolas izglītības skolotājas O.Dmitrijeva un J.Gerasina prezentēja izstrādāto metodisko materiālu.

Pasākuma dalībnieki ļoti pozitīvi atsaucās un atzina mūsu aktivitātes par ļoti veiksmīgu pieredzes gūšanu APU programmas realizēšanā.