Sveicam Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes konkursa “Pedagoģiskās meistarības balva-2017” uzvarētāju pirmsskolas skolotāju Ināru Balode-Bolužu. (konkursa nominācijā „Atbalsts skolēnu pozitīvai uzvedībai”). Pirmsskolas skolotāja Ināra Balode-Boluža strādājot ar 6-7 g.vecuma bērniem lielu uzmanību pievērsa sociālās atbildības veidošanai. Skolotāja aktīvi darbojās APU komandā, īpašu uzmanību pievērsa pozitīvas uzvedības un labo darbu veicināšanai. Skolotāja Ināra un viņas audzēkņi aktīvi mijiedarbojās ar Latvijas

Multiplās Sklerozes Asociācijas biedriem. Eiropas sporta nedēļas   pasākumā „Visi kopā lielā draugu lokā” audzēkņi kopā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piedalījās rīta rosmē un kopīgās spēlēs, kuras organizēja skolotāja Ināra. Bērni rokdarbu nodarbībās gatavoja saviem draugiem masažierus taustes sajūtu stimulēšanai un roku muskulatūras treniņiem. Gatavojoties Ziemassvētku koncertiem skolotāja kopā ar audzēkņiem izcepa piparkūkas un sagatavoja svētku iepakojumu, lai iepriecinātu LMSA biedrus. Aprīlī skolotāja ar audzēkņiem piedalījās akcijā „Dāvāsim pavasara prieku”. Bērni apciemoja LMSA biedrus ar pašgatavotiem keksiem un Lieldienu koncertprogrammu. Skolotājas Ināras audzēkņi paplašināja saskarsmes horizontus, iemācījās izprast citus un darīt mazus darbiņus ar lielu mīlestību. Skolotāja ieaudzināja bērniem tādas dzīves vērtības kā cieņa, tolerance, līdzjūtība, sirsnīgums, izpalīdzība, labestība. Skolotāja sadarbībā ar Sarkanā Krusta Daugavpils komiteju iesaistīja pirmsskolas iestādes audzēkņus, viņu vecākus un darbiniekus Labdarības akcijā „Labo darbu nedēļas” ietvaros. Visi ar sapratni atbalstīja Zupas virtuves apmeklētājus.  Maijā skolotāja Ināra parādīja integrētu  nodarbību „ Pozitīvas uzvedības veicināšana caur pasaku” iestādes pedagogiem un  dalījās pieredzē .Pateicamies Inārai Balode-Bolužai  par ieguldīto darbu un Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas iestādes „Mana Mārīte”  pedagoģiskās darbības   popularizēšanu!