2019. gada 11. oktobrī Daugavpils pilsētas Domē notika  Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komitejas konference. Dalībnieki tika iepazīstināti ar paveikto: labajiem darbiem, īstenotajiem projektiem un citām aktivitātēm. Konferencē piedalījās 91 delegāts no 40 LSK Daugavpils komitejas nodaļām, kā arī sadarbības partneri no pilsētas domes, Invalīdu biedrības, Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes un citi. Konferencē uzstājās mūsu pirmsskolas izglītības iestādes LKS komiteja pārstavji – pirmsskolas izglītības skolotājas Sandra Harūne un Jeļena Gerasina un dalījās par paveiktajiem labajiem darbiem  un sadarbību ar LMSA Daugavpils nodaļu. Klātesošie apmainījās pozitīvām emocijām un kopīgi iezīmēja nākotnes vīziju: kopā darīt, iet uz priekšu un palīdzēt tiem, kuriem palīdzība nepieciešama visvairāk.