2020.g. 29. septembrī Daugavpils teātrī Starptautiskās skolotāju dienas svinīgajā pasākumā tika sumināti mūsu pirmsskolas izgītības iestādes pedagogi Ludmila Patmalniece un Kira Afanasjeva. Viņas saņēma pateicības par mācību procesa sekmīgu organizēšanu un vadīšanu, nodrošinot attālināto mācību procesu ārkārtas situācijas apstākļos. Savukārt par operatīvu rīcību un nesavtīgu ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā ārkārtas situācijas apstākļos Goda rakstu saņēma mūsu pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs un vadītāja Nataļja Isate. Akcijā „Pasaki paldies skolotājam” tika saņemti vairāki „Paldies” 10 iestādes skolotājiem no mūsu audzēkņu vecākiem. Pateicamies Izglītības pārvaldei par atbalstu, augsto novērtējumu un iedvesmu turpmākajam darbam ar jaunām idejām un jauniem spēkiem.