No 22. līdz 31.oktobrim gan mazās, gan lielās „mārītes”  saldi un priecīgi nosvinēja Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādes 45 dzimšanas dienu. Savu nosaukumu „Mana Mārīte” mūsu iestāde ieguva 2011 gadā. „Mārīte” ir bērnudārza dvēsele . Viņa simbolizē veiksmi, labestību un mieru. Mēs lepojamies par saviem panākumiem, lepojamies,  ka tagad mūsu iestāde „Mana Mārīte” pazīstama ne tikai Daugavpilī, Latvijā, bet arī ārzemēs. Jubileja ir iespēja apstāties un novērtēt, kā mēs kopā dzīvojam, par ko smejamies, jūtam līdzi, priecājāmies, sapņojam, muzicējam, gleznojam, domājam, rēķinām, spēlējamies. Jo veiksmīgāka būs sadarbība starp iestādes darbiniekiem, pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem, jo bērnu dvēsele taps bagātāka, jo pieaugušo dvēsele tiks apmierināta. Šoreiz  bērni ar prieku acīs dāvināja mājās kopā ar vecākiem veidotos apsveikumus bērnudārzam jubilejā- „mārītes” dažādā izpildījumā. Rokdarbu izstāde bija lieliska! Tā kopā ar visiem sirsnīgiem un jaukiem vēlējumiem apvienotiem  kolāžā  priecēja gan mūs, gan iestādes apmeklētājus.  Grupas „Putniņš”audzēkņa Damiana  ģimene sagatavoja filmiņu veltot  labos vārdus un vēlējumus bērnudārzam. Vienā rudens dienā bērni un skolotāji laukā piedalījās zibakcijā ar gaisa baloniem  „Mārītei -45” ar Alises Ķēniņas tēti – deju pasniedzēju Dmitriju Arestovu .

Svētku nedēļā iestādes pedagogi pārsteidza bērnus ar jauko, krāšņo izrādi par Mārītes piedzīvojumiem. Bērni bija sajūsmā par iespēju dejot un priecāties kopā ar saviem pedagogiem. Lielākais prieks bērniem bija “jautroties” ar  ziepju burbuļiem.

Pirmsskolas skolotājas Danuta Nikonova un Irina Kozela novadīja meistarklasi iestādes pedagogiem.  Kompozīcijas no dabas materiāla „Mana Mārīte”  tika uzdāvinātas iestādes viesiem un partneriem.

  1. oktobrī pēcpusdienā Daugavpils Izglītības pārvaldes vadība, iestādes darbinieki, sadarbības partneri  mīļi tika gaidīti jubilejas koncertā. Labus vārdus  vadītāja Nataļja Isate veltīja visiem, kuri mīl mūsu iestādi un atbalsta gan svētkos, gan ikdienā. Liels paldies Izglītības pārvaldes vadītājai Marinai Isupovai un pirmsskolas izglītības speciālistei Ingrīdai Zelenkovai par iestādes darbinieku sumināšanu sakarā ar jubileju, par siltiem, mīļiem apsveikuma vārdiem un jauku dāvanu iestādei – digitālo fotokameru. Ar Izglītības pārvaldes goda rakstu par  ilggadēju darbu un ieguldījumu iestādes attīstībā tika apbalvoti  darbinieki, kuri strādā mūsu pirmsskolas iestādē vairāk nekā 30 gadus – pirmsskolas izglītības skolotājas Benita Strode, Ludmila Patmalniece, Antoņina Klopova  un tehniskie darbinieki – Jevģēnija Glode un Antoņina Pavļenkova. Ar vislabākajiem novēlējumiem uzstājās mūsu viesi:  15. vidusskolas direktors Anatolijs Gržibovskis un 13.vidusskoas pasniedzēja Ināra Juštele, Dienas centra „Saskarsme” vadītāja Lilita Gadzāne, Krievu kultūras centra vadītāja Geroida Bogdanova.  Uz svētku pasākumu tika pieaicināti mūsu iestādes absolventi. Visus klātesošos priecēja sirsnīgā Viktora Gallo dziesma itāļu valodā, Valērijas Belovas un viņas partnera Martina latinoamerikas deja, Aleksa Šakeļa kompozīcija „Sakura”. Koncertā skanēja iestādes himna grupu „Lāčuks” un „Vardulēns” izpildījumā. Angļu valodas skolotājas Jeļenas Ciršas audzēkņi sagatavoja priekšnesumu angļu valodā „Happy birthday, Mana Mārīte” „.  Latviešu tautas deju soļus izdejoja  grupu „Putniņš”  un „Vardulēns” bērni, mazie „Saules zaķīši” un „Sparītes” dejoja mārītes un sienāžu deju. Sirsnīgi dziedāja „Mēs esam kopā”  iestādes pedagogi un sagatavošanas grupas bērni.

Bērnudārza kolektīvs saka paldies visiem par siltajiem un sirsnīgajiem vārdiem,  ko šajā brīnišķīgajā rudens laikā saņēma! Liels paldies Arodbiedrības organizācijai par lielo svētku torti ar „Mana Mārīte” logotipu.