Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes „Mana Mārīte”  darbinieki  saliedēti  strādā komandā. Mums ir vienots mērķis un kopīgi izstrādāti uzdevumi. Katram pedagogam ir savs konkrēts, apspriests, saskaņots uzdevums, atbilstoši mācību gada prioritātēm un mērķim. Mēs zinam, uz ko virzamies un kā to panāksim. Mūsu iestādei katru gadu ir iestādes projekts, kuru īsteno mūsu komanda.  Uzticēšanās un savstarpējā cieņa palīdz pārvarēt grūtības mērķa sasniegšanā, dažādu risinājumu meklēšanā. Šogad iestādes projekts “STEAM aktivitātes pirmsskolā” .  Uzsvars uz nodarbībām, kas saistītas ar zinātni, tehnoloģijām, mākslu un matemātiku. Šie darbības veidi sekmē kompetenču pieeju ieviešanu mācību saturā.

Regulāri notiek konsultācijas, nelielas sapulce,kuru gaitā mēs apgūstam kaut ko jaunu kopīgi ( jaunu tehnoloģiju ieviešana savā darbā, smilšu lampu izmantošana mācību procesā…)

Jauna mācību satura apspriešana, to izmantošana praksē, meklējam kopīgus risinājumus efektīvai mācību procesa organizēšanai balstoties uz caurviju prasmēm.

Savā darbā aktīvi izmantojam e-pastu, sociālos tīklus savstarpējai komunicēšanai un sadarbībai . Reizī mēnesī paredzēts konkrēts laiks praktiskām nodarbībām – laboratorija pedagogiem, kur sniegta iespēja praktiski izmēģināt aizraujošus eksperimentus bērniem, jaunas inovatīvas tehnoloģijas.

Mūsu iestādē pastāvīgi tiek organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes ārpus darba laika.

Kopš 2016.g. esam iesaistīti Nacionālājā veselību veicinošajā skolu tīklā, tāpēc mūsu komanda aktīvi piedalās pilsētas mērogā organizētajos pasākumos: Big bank rīkotājā pusmaratonā, Mežciema skrējienā, Jaungada skrējienā.

Iestādē bieži organizētas zibakcijas, Sniega dienas aktivitātes, Eiropas veselības nedēļa, Latvijas veselības nedēļa, Lielā talka .

Darba aizsardzības specialiste organizē aktīvas pauzes darba vietā. Veiksmīgi kolektīvu saliedē mūsu kopīga atpūta – ekskursijas, atpūta SPA centrā, boulinga un teātra apmeklējums, kopīgi treniņi Ledus Hallē, Veselības dienas, svētku gājieni. Iestādē darbojads vairākas darba grupas: APU komanda, iestādes jubilejas organizēšanas darba grupa, ERASMUS + projekta “ Inovatīva mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes brīvdabas teritorijā” darba grupa.

Sava individuālajā plānā pedagogi piedāvā meistaklašu organizēšanu saviem kolēģiem. Mēs konstatējām, ka darbs komandā ir daudz efektīvāks, nekā vienatnē. Respektējam viens otru , kopīgi strādājam un atpušamies, apspriežam un novērtējam komandas dalībnieku ieguldījumu, priecājamies par sasniegumiem.

Katru gadu iestādē dalās pieredzē semināros, konferencēs. Iestādes darbiniekiem ir pozitīva attieksme pret sadarbību, mācīšanos komandā. Jauni darbinieki saņem ievadapmācību un pieredzējušo darbinieku atbalsts.