2023.gada 26.janvārī  Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde dalījās pieredzē ar pilsētas pirmsskolas izglītības pedagogiem digitālo tehnoloģiju integrēšanā mācību procesā. Tehnoloģijas strauji attīstās un digitālā transformācija notiek visās jomās: gan biznesā, gan medicīnā, gan valsts pārvaldē un, protams, izglītībā. Digitālo ierīču un tehnoloģiju izmantošana ir kļuvusi arī par neatņemamu sastāvdaļu  mācību procesa plānošanā un īstenošanā. Pirmsskolā digitālā transformācija palīdz paaugstināt rotaļnodarbību efektivitāti, motivē bērnus apgūt jaunas zināšanas, optimizē pedagogu sadarbību iestādes iekšienē, dod  iespēju, balstoties uz iegūtajiem datiem, pieņemt pareizus lēmumus un izdarīt secinājumus turpmākai attīstībai.

Dalība Erasmus+ projektā „QUED”/„Pirmsskolas izglītības kvalitāte” deva  iespēju Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes  pedagogiem  un izglītojamajiem kļūt digitāli zinošākiem un drošākiem, kā arī  atbildīgiem par digitālo rīku izmantošanu tādā veidā, kas stimulē attīstību un mācīšanos. Pieredzes apmaiņas pasākumā vadītājas vietniece Jūlija Sivačova dalījās ar digitālo tehnoloģiju integrēšanas mācību procesā labās prakses piemēriem. Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībnieki  piedalījās digitālās darbnīcās un izmēģināja praksē jaunus digitālos rīkus pirmsskolnieku apmācībai:

  • Photon robots (vadīja pirmsskolas skolotāja D.Nikonova);
  • Blue-bot grīdas programmējamais robots  (vadīja pirmsskolas skolotāja S.Harūne);
  • Sphero Mini (vadīja pirmsskolas skolotājas O.Masāne, T.Maļinovska);
  • Specdrums muzikālais gredzens (vadīja pirmsskolas skolotāja B.Strode);
  • Dzīvā ABC 3D, Marbotic numbers (vadīja pirmsskolas skolotāja J.Dimitrijeva un  izglītojamais M.Naruševičs);
  • Gudrās pildspalvas: Lupatiņu runājošā pildspalva (vadīja pirmsskolas skolotāja S.Trimalniece); Pictionary Air (vadīja vadītājas vietniece J.Sivačova).

Ļoti vērtīgi bija saņemt atgriezenisko saiti ne tikai no kolēģiem – pirmsskolas pedagogiem, bet arī no Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja pedagogiem un  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciālistes Ingrīdas Zeļenkovas. Izmantojot interaktīvo sienu Padlet.com, pasākuma dalībnieki rakstīja par to, ko atklāja sev un  kas būs lietderīgi viņu praksē. Prieks, ka  iedvesmojam  pedagogus aktīvāk un daudzveidīgāk lietot digitālās tehnoloģijas pirmsskolā!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Nataļja Isate