24.augustā ZOOM platformā notika Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes organizētā ikgadējā Daugavpils pilsētas pedagogu Augusta konference „Veiksmīgam mācību gada sākumam”, kurā tika runāts par jaunā 2021./2022.mācību gada aktualitātēm un izaicinājumiem, kā arī ikviena, kurš iesaistīts izglītības procesā, labsajūtu un motivāciju, vēlmi augt un mainīties uz augšu.

Pedagogu augusta konferencē piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieki.

Refleksijas un pieredzes apmaiņas grupu „No pirmsskolas uz pirmo klasi” vadīja Ingrīda Zeļenkova (DPIP pirmsskolas izglītības darba speciāliste), kura dalībniekus informēja par āra vides nozīmi jaunā mācību satura īstenošanā. Vēl šajā grupā ar savu labo praksi uzstājās mūsu izglītības iestādes pirmsskolas skolotājas – Benita Strode, Jeļena Dimitrijeva, Sandra Harūne,  kuras dalījās pieredzē par aktivitātēm, kuras izmantoja darbā ar bērniem ārā, bet vadītājas vietniece Jūlija Sivačova pastāstīja par iestādes dalību Erasmus+ projektā, tās rezultātiem un gala produktu (grāmatas „Labās prakses piemēru brošūra” un „Brīvdabas teritorijas attīstības un novērtēšanas vadlīnijas”), kuru varēs izmantot visas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes. Vadītājas vietniece piedāvāja pedagogiem piedalīties e-apmācībā https://www.dehors-project.eu/lv/e-learning, kura tika izstrādāta projekta laikā.