Februārī mūsu audzēkņi aktīvi piedalījās   lasītāju online  konkursā, veltītā A.Barto 115. gadu dzimšanas gadadienai. Mēs no sirds apsveicam konkursa  uzvarētājus Martinu Naruševiču (1. vieta), Viktoriju Baranovsku (2.vieta), Ruslanu Nikonovu (2.vieta). Pateicamies visiem audzēkņiem par piedalīšanos konkursā un  skolotājām par  individuālu darbu ar talantīgiem bērniem. Lepojamies par to, ka mūsu pirmsskolas iestāde bija visaktivākā konkursā. Pavisam  piedalījās 150 dalībnieku no dažādām valstīm.