Mārītes baskāju takas atklāšana. Erasmus+ projekta DEHORS aktivitātes