Mācību eksursijas uz Gubiščes ezeru un Aizpilsētas parku 7. un 10.grupas