Mācību ekskursija uz rudens mežu “Mazie mākslinieki” 2. un 3.grupas (Poligona50)