Kukaiņu salidojums. Erasmus+projekta DEHORS aktivitātes