Integrētā rotaļnodarbība temata “Lai skan!” ietvaros 2.grupa “Ezītis”