Integrētā rotaļnodarbība “Piena produkti”, 5.grupa “Spārīte”