Integrētā rotaļnodarbība “Meteņdienas stafetes un rotaļas”, 8.grupa “Lāčuks”