Integrētā rotaļnodarbība 6.grupa temata “Emociju pasaule” ietvaros