Integrētā rotaļnodarbība 11.grupa “Saules zaķītis”.Kā es sajūtu pasauli?