Integrētā rotaļnodarbība 10.grupa temata “Emociju pasaule” ietvaros