Informatīvais pasākums iedzīvotāju izglītošanai par veselīgo dzīvesveidu un slimību profilaksi