Eksakto zinātņu diena Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas-licejā