Bibliotekārā stunda, veltīta Margaritas Stārastes 110 gadu jubilejai